Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Prodej pozemků U Rybníků v Ludgeřovicích

   - informace

   - mapa

Úspěch členů Školy Taekwon-Do ITF Kangsong Ludgeřovice v Maďarsku

Ve dnech 12. – 14. 5. 2017 proběhl v maďarském Putnoku, který je partnerským městem obce Ludgeřovice, XIX. ročník Mezinárodního veletrhu Gömör Expo 2017 spolu s Mezinárodním kulturním festivalem. Této akce se zúčastnila i dvoučlenná delegace obce Ludgeřovice spolu s 6 členy Školy Taekwon-Do ITF Kangsong Ludgeřovice pod vedením trenéra Michala Opuszynského, mistra světa a držitele V. danu. Členové této školy reprezentovali obec Ludgeřovice v rámci doprovodného programu, kdy početnému publiku předvedli exhibiční vystoupení, zahrnující ukázky soutěžních a bojových technik, prvků sebeobrany a přerážecích technik, které si žáci této školy osvojili na pravidelných trénincích. Vystoupení mělo velký úspěch a po jeho skončení byli účinkující obklopeni diváky, kteří měli možnost vyzkoušet si přerážecí techniky pod dohledem trenéra M. Opuszynského a jeho žáků.

Záznam vystoupení si můžete prohlédnout na https://youtu.be/-4PLdvbOMIQ.

Jindřich Hudeček

Pivní slavnosti v Šilheřovicích

 

Z 15. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se v sále Obecního domu 14.6.2017. Přítomno bylo 18 zastupitelů, jejich jednání sledovalo celkem 7 občanů, z toho jen 3 z Ludgeřovic, ostatní byli přespolní zájemci o koupí stavebních pozemků v obci.

Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili výsledné dokumenty o hospodaření obce v minulém roce jako závěrečnou zprávu auditora, závěrečný účet obce a účetní uzávěrku. Jednali také o prodeji obecních stavebních pozemků v lokalitě u Rybníků, tj. schválili prodeje těch pozemků, které v posledním kole zájemci úspěšně vysoutěžili a schválili mechanismus dalšího kola (už šestého) veřejné soutěže o nákup stavebních pozemků. Schválili pojmenování nové ulice, která odbočuje z ulice Lípová kolmo severozápadním směrem nad bývalou pískovnou. Tato nová ulice, podél níž jsou stavěny nové rodinné domky, dostala název „Nová“.

V závěrečné dlouhé diskusi se zastupitelé také zajímali o stav připojování domů k splaškové kanalizaci. Dosud nepřipojených domků je asi sto, z většinou jejich vlastníků už ve věci jednal odbor životního prostředí Městského úřadu v Hlučíně. Obecní úřad ještě v tomto měsíci připraví přesný seznam dosud nepřipojených domů a jejich vlastníkům bude po jednání s nimi stanoven termín připojení, jehož nedodržení bude sankcionováno podle platných právních předpisů. Předmětem diskuse bylo například i nesprávné parkování aut v ulicích, které mimo jiné komplikuje vyvážení popelnic nebo úklid ulic. Konstatováno, že tyto případy nejsou dost důsledně pokutovány.

A. Vjačka

Koncert mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v našem kostele

Konal se 3.6.2017. Byl to v nepřetržité řadě, stejně jako v minulých jedenácti letech, koncert tohoto festivalu v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše a i tentokrát byl posluchačů plný kostel. Byli mezi nimi i členové delegací z družebních měst naší obce a to z Tisovce na Slovensku a Putnoku v Maďarsku, byli zde i starostové okolních obcí.

Tentokrát to byl varhanní koncert v rámci Dne slezských varhan, hrál Prof. Jaroslav Tůma a to díla Josefa Kličky, Bedřicha Antonína Wiedermanna, Karla Boleslava Jiráka, Klementa Slavického, Petra Ebena a také vlastní improvizaci.

Záštitu nad Dnem slezských varhan převzal Mons. František Václav Lobkovicz, sídelní biskup ostravsko opavský. Záštitu nad koncertem pak Mgr. Daniel Havlík, starosta obce Ludgeřovice.

Koncert zahájili a posluchače přivítali ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek starosta Mgr. Daniel Havlík a Prof. Jaroslav Tůma.

Prof. Tůma v úvodním proslovu připomněl vysokou kvalitu ludgeřovických varhan, na kterých už koncertoval několikrát, nahrál na nich jeden CD nosič a byl jedním z těch, kteří významně přispěli k jejich propagaci.

Pro posluchače byl koncert mimořádně hlubokým zážitkem. Po skončení aplaudovali vestoje a přiměli interpreta k přídavku. Prostě byl to krásný koncert.

A. Vjačka

Upozornění řidičům, kteří projíždějí přes Markvartovice

Od pondělí 12.6.2017 začne oprava povrchu silnice III/4697 Markvartovice - průtah.

Prosím Vás o trpělivost a ohleduplnost jak s ostatními účastníky provozu, tak s pracovníky na silnici - doprava bude sváděna do 1 pruhu a průjezd bude řízen semafory.

Doba opravy je plánována na cca 2 měsíce.

Ing. Pavel Myslivec

starosta obce Markvartovice

Upozornění občanům

Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce protihlukové stěny, sil. I/56, Petřkovice“ bude vždy v pracovních dnech (po – pá) v období od 24. 4. 2017 do 24. 8. 2017 od 8:00 do 18:00 hod. v Petřkovicích cca v km 27,940 do 28,150, a to vpravo ve směru staničení částečně uzavřena silnice č. I/56.

Doprava bude v průběhu prací na rekonstrukci protihlukové stěny řízena světelným signalizačním zařízením.

S ohledem na tuto skutečnost lze předpokládat v uvedeném období zvýšení provozu na silnici III/46611 v průtahu obce Ludgeřovice a Petřkovice v úseku od křižovatky u kostela v Ludgeřovicích po křižovatku u hornického muzea v Petřkovicích.

Žádáme proto všechny motoristy i chodce o zvýšenou opatrnost při průjezdu a pohybu v tomto úseku a děkujeme všem za trpělivost a pochopení.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

   - leták

   - informace

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Mamo, tato, idem NA TO (dětský den na letišti v Dolním Benešově - Zábřehu)

 

Setkání jubilantů 2017

Tato tradiční akce, kdy starosta obce pozve všechny občany obce, kteří se v daném roce dožívají 80 a více let do sálu Obecního domu ke slavnostnímu setkání se letos konala 2. června. Pozvání přijalo přes 80 seniorek a seniorů. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo auto obecního úřadu nebo přišli s doprovodem člena rodiny. Před vchodem do sálu jim na uvítanou hrála dechovka pana Ondruše, pak se zapsali do pamětní knihy obce. V hezky vyzdobeném sále bylo připravené pohoštění, pěkným vystoupením je pobavily děti z mateřské školky Hlučínská, na harmoniku jim hrála studentka hlučínského gymnázia a hlučínské základní hudební školy Hana Kosková. Starosta Mgr. Daniel Havlík s místostarostkou Ing. Alenou Janošovou pak všechny slavnostně přivítali, popřáli dobré zdraví a připili si se všemi skleničkou vína. Potom v pořadí od nejmladšího až po nejstaršího každému popřáli zvlášť a předali květinu a malý dárek. Nejstarší v sále letos byly dvě dámy a to Klapcová Hedvika a Šimarová Paulína, obě se letos dožívají 91 let. Po gratulacích se podávala slavnostní večeře. Během celého setkání se o jídlo, pití a obsluhu perfektně starali studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic pod vedením svých učitelů. Své umění pak předvedla dětská taneční dvojice Zdenek Borek, Viktorie Patocsová z taneční školy LR Cosmetic dance Ostrava. Potom se vzpomínalo, povídalo, poslouchaly hezké melodie v podání harmonikářky slečny Koskové.

Celé setkání seniorů bylo pracovnicemi obce Vlastou Bortlíkovou, Lenkou Jurečkovou a učitelkou základní školy Mgr. Vladimírou Liškovou dobře připravené a mělo i hezký a důstojný průběh. Jeho účastníci odcházeli nebo odjížděli plni pěkných dojmů.

A. Vjačka

Veselé odpoledne na dětském hřišti

Konalo se 1.6.2017 na před rokem otevřeném dětském hřišti u kostela. Spolupořadateli byli Obec Ludgeřovice a Farnost Ludgeřovice. Děti a také rodiče těch mladších přišli, aby zde za pěkného počasí strávili příjemné odpoledne. Všechny pozdravili starosta Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen Mgr. Zdeněk Uher. Děti bavila klaunice Trdlína z Prdlína se svou kamarádkou. Jáhen rozdával dětem poukázky na zmrzlinu, kterou jim čepovali ve stánku u hasičské zbrojnice, na hřišti si mohli přítomní koupit pití a sladkosti. Všechny houpačky, prolézačky atd. byly plné rozdováděných dětí. Bylo to vydařená oslava dětského dne.

A. Vjačka

20 let Klubu důchodců Ludgeřovice

Klub byl založen na jaře 1997. Dvacáté výročí existence oslavili v Obecním domě 31.5.2017. Přítomno bylo asi 160 členů klubu. Gratulovat přišli za obec starosta Mgr. Daniel Havlík a pracovnice obecního úřadu Vlasta Bortlíková, za KD Vrablovec jeho předsedkyně Eva Vojevodová a místopředseda Miroslav Vojevoda a za Klub seniorů Petřkovice předseda. Starosta ve svém proslovu gratuloval členům klubu k tomuto významnému výročí, ocenil práci klubu pro seniory obce a popřál úspěšnou činnost v dalších letech. Podobně vystoupili i ostatní gratulanti.

Předsedkyně klubu Anežka Robenková pak stručně rekapitulovala uplynulých 20 let a předestřela obrysy programu činnosti v příštím období. Tak jako v minulých letech, se počítá každý měsíc aspoň s jednou akcí klubu. Následovalo ocenění těch, kteří jsou členy klubu už od jeho založení. Přítomno jich bylo 22. Oceněni byli i ti, kteří byli v minulosti aktivními členy výboru klubu. Největší potlesk sklidila dřívější dlouholetá a velmi úspěšná předsedkyně klubu Edeltrauda Tomečková. Všichni ocenění dostali od obce a od klubu drobné dárečky.

Program pak pokračoval chutnou večeří a po ní hrála k tanci i poslechu až do setmění vrablovecké skupina Aréna.

Byla to hezká, výborem klubu dobře připravená pohodová oslava.

A. Vjačka

Kácení obecní májky 27.5.2017

Tradičně obecní májku každým rokem na Menšíkové louce stavějí, první noc hlídají proti krádeži a také koncem května kácejí ludgeřovičtí mladí hasiči. Vždy také připraví vše potřebné pro občany obce, kteří se přijdou na slavnost stavění a kácení podívat. Připraví ozvučení, občerstvení, přístřešky pro případ deště či naopak prudkého slunce, atrakce pro děti. Letos májku káceli za hezkého počasí. Slavnost začala v 15 hodin, kácet zahájili v 18 hodin. První záseky provedl starosta obce Mgr. Daniel Havlík, také člen spolku ludgeřovických hasičů. Pak se vystřídali další, po asi pěti minutách májka spadla, děti si na památku rozebraly její ozdoby. Slavnost pak pokračovala až do setmění. Účastníci se dobře bavili, děti si užívaly jízdy na koních, skákacího hradu či vysoké vrstvy hasební vodní pěny, kterou jim hasiči na velkou plochu nastříkali. Za vše si hasiči zaslouží velké uznání a poděkování.

Byla to vydařená slavnost.

A. Vjačka

Ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek besedoval v obecní knihovně

Beseda se konala 19.5.2017, účastnili se jí žáci prvních tříd základní školy se svými učitelkami. Malíř Adolf Dudek je oblíbeným ilustrátorem, jen v republice se již prodalo přes 3 miliony knížek s jeho kresbami. S dětmi si velmi rozumí, v naší knihovně už besedoval několikrát, vždy přitom bylo hodně veselo. Tentokrát s dětmi „cestoval“ po zeměkouli, z každého kontinentu spolu s nimi nakreslil na tabuli typický obrázek. Byla to velká legrace.

A. Vjačka

Oslava svátku matek pořádaná obcí Ludgeřovice

Konala se v  Obecním domě 13.5.2017. Účastníků byl plný sál. Každá žena dostala malou kytičku, nechyběla káva a koláče. Všechny přivítala a maminkám k svátku popřála místostarostka Ing. Alena Janošová. Všechny pak potěšilo a pobavilo půvabné vystoupení dětí z vrablovecké mateřské školky s jejich učitelkami. Hlavním bodem programu pak bylo divadelní představení ochotnického souboru Devítka z Ostravy - Michálkovic. Hráli komedii Petra Quitlera o snaze pěti žen zprovoznit zděděné polorozpadlé divadlo. Bylo to veselé představení, mělo u diváků zasloužený úspěch.

Obecní oslava svátku matek se vydařila.

A. Vjačka

Hasičská slavnost k uctění svého patrona sv. Floriana 7.5.2017

Tato každoroční slavnost konaná o první májové neděli má v naší obci dlouhou tradici, jednu z nejdelších a stále živých. Letos se jí účastnilo spolu s místními hasiči ještě dalších 6 hasičských sborů a to družební sbory ze slovenské Liptovské Kokavy a polské Turzyczky a sbory z okolních obcí, většina se svými prapory. Jako každým rokem i letos se průvod hasičů, většinou v uniformách, vydal s hudbou od hasičské zbrojnice do kostela sv. Mikuláše, kde se konala velká mše svatá. Po mši ještě ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný posvětil před kostelem přistavené nové velké zásahové auto našich hasičů. Byla to jako vždy krásná slavnost.

A. Vjačka

90 let vrabloveckých hasičů

Hasičský spolek byl na Vrablovci založen v roce 1927. I když v současné době už nemá hasičskou zbrojnici ani zásahové družstvo, stále spolek žije a organizuje pro své členy kulturní a společenské akce a pokouší se o výchovu hasičského dorostu. Svou devadesátiletou historii si vzpomněli a oslavili 5.5.2017 na slavnostní schůzi ve vrablovecké hospodě a byla to oslava vydařená. Gratulovat přišli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, zástupci hasičů z okolních obcí, zástupce okresního sdružení hasičů Emil Pospiech. Gratulovat přišel i ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen Mgr. Zdeněk Uher. Gratulovali i zástupci ostatních vrabloveckých spolků a to Klubu důchodců a Českého červeného kříže.

Schůzi zahájila starostka vrabloveckých hasičů Marie Blokešová. Zprávu o devadesátileté činnosti spolku přednesl jednatel Josef Klapec. Kromě jiného připomněl, že budovu hospody, v níž své výročí právě slaví, postavili v sedmdesátých letech právě místní hasiči a to v akci Z, čili zadarmo. V současné době má spolek 49 členů.

Starosta obce přinesl dar a to sošku patrona hasičů sv. Floriana, kterou přítomní kněží slavnostně posvětili.

Pamětním diplomem a drobnými dárky byli oceněni zasloužilí členové spolku. Mezi nimi nejstarší žijící člen a bývalý starosta Evald Jurček a jednatel Josef Klapec, oba se narodili v roce založení spolku. Mezi nejstaršími byla oceněna i Markéta Jurčková.

Schůze byla ukončena slavnostním přípitkem. Program slavnosti pak pokračoval občerstvením, hudbou a tancem, jak se na takovou oslavu sluší. Stylově ji zahájili muzikanti místní skupiny ARÉNA a to skladnou „Co jste hasiči, co jste dělali…“

Byla to dobře připravená důstojná oslava.

A. Vjačka

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec

K oslavě se členové klubu sešli 3.5.2017 ve Společenském domě na Vrablovci. Gratulovat přijeli starosta Hlučína Mgr. Pavel Paschek, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová a koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Šimánková.

Přišly také děti z vrablovecké mateřské školy se svými učitelkami. Děti maminkám hezky recitovaly, zpívaly, tancovaly a jako divadelní představení zahrály pohádku o červené karkulce. Nakonec se rozeběhly mezi přítomné ženy a každé předaly vlastnoručně vyrobenou kreslenou gratulaci. Měly veliký úspěch. Velké uznání si zaslouží jejich učitelky, které s nimi nacvičily toto náročné představení.

Pak přišli na řadu dospělí gratulanti s kytičkami a malými dárečky. Oslava pak pokračovala dobrým jídlem, povídalo se, zpívalo. Bylo veselo.

A. Vjačka

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Obec Oldřišov nabízí k pronájmu nový sociální byt 2 + 1

 

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

 

Z posledního jarního mistrovského utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice na domácím hřišti

Toto utkání v I. A třídě se konalo 10.6.2017. Soupeřem bylo mužstvo Tatranu Štítina. Bylo velmi proměnlivé počasí. Při zahájení svítilo slunce, v polovině 1. poločasu se zatáhlo se silnou přeháňkou, ve 2. poločase se opět objevilo slunce.

Domácí měli po většinu zápasu převahu, vyhráli s přehledem vysoko 5:1. Bez ohledu na výsledek jejich posledního soutěžního zápasu v I. A třídě, který se hraje za týden na hřišti soupeře, skončí mužstvo TJ Ludgeřovice v první čtvrtině výsledkové listiny I. A třídy MS kraje, skupiny A, soutěžního ročníku 2016 - 2017. Je to výborný výsledek, který si zaslouží pochvalu a uznání.

A. Vjačka

Duo Kamélie zpívalo seniorům

Klub důchodců Ludgeřovice si v rámci oslav 20. výročí existence klubu pozval k vystoupení známou dvojici zpěvaček Hana Buštíková, Dana Vlková, vystupující už 35 let pod uměleckým jménem Kamélie. Konalo se v sále Obecního domu 9.6.2017. v 16 hodin. Zájem členů klubu a jejich známých byl velký, v sále se sešlo přes 150 posluchačů.

Repertoár dvojice se skládá z hezkých melodických a rytmických písní. Hodinu a čtvrt jejich zpívání bylo velmi příjemné, moc se líbilo, řada důchodců si při něm zatancovala. Největší úspěch měl jejich všem známý velký hit Robinson.

Po koncertu začala hrát k tanci a poslechu vrablovecké skupina ARÉNA, domů se odcházelo v dobré náladě až kolem 21. hodiny.

Byla do vydařená oslava 20. výročí klubu.

A. Vjačka

Sportovní odpoledne pro děti na hřišti TJ Ludgeřovice 4.6.2017

Tuto oblíbenou akci pořádá TJ u příležitosti dětského dne každoročně. Příprava i provedení akce jsou hodně pracné a úspěch závislý na počasí. Letos musela být pro bouřku s lijákem ukončena o něco dříve. Dovednostní soutěže na ploše hřiště (celkem 11, např. jízda na kole, pytle, kop na branku, chůdy, překážkový běh) byly dokončeny před bouřkou všechny, ovšem běžecké soutěže proběhly jen ve dvou věkových kategoriích už v silném dešti a fotbálek benjamínků se pak nehrál vůbec. Vyhodnocení výsledků i vyhlášení nejlepších ve všech sedmi věkových kategoriích však řádně proběhlo jako obvykle, děti na stupních vítězů se radovaly ze svého úspěchu a s drobných dárků, které od pořadatelů dostaly. Spokojení mohli být i ti členové a členky TJ, kteří akci připravili. Jen provozovatelé připravených dětských atrakcí spokojeni být nemohli.

A. Vjačka

Burza pěstebních přebytků na moštárně

Tato každoroční jarní akce ludgeřovického spolku zahrádkářů se letos konala 20.5.2017. Nabízeny byly především sazenice zeleniny a květin. Nabídka i poptávka byly rekordní, akce se vydařila.

A. Vjačka

Retro zábava v Obecním domě

Konala se 20.5.2017, pořádalo SRPDŠ při ludgeřovické základní škole. Účastníky byli především rodiče žáků školy. Na několik hodin se vrátili do doby, kdy randili a chodili na diskotéky a také se podle toho oblékli a při diskohudbě bavili. Prostě na chvilku se do těch krásných let vrátili. Bylo to sympatické.

A. Vjačka

Setkání osmdesátníků 2017

Ti z ludgeřovické farnosti, kteří se narodili v roce 1937, se 20.5.2017 sešli v chrámu sv. Mikuláše ke mši svaté. Po mši se před kostelem na památku fotografovali:

V roce 1946 vypadali ti z nich, kteří tehdy chodili do druhé třídy ludgeřovické obecné školy takto:

A. Vjačka

Svátek matek v Klubu důchodců Ludgeřovice

Oslava svátku matek se konala 19.5.2017 v Obecním domě. Gratulovat přišly děti z církevní mateřské školy se svými učitelkami a to hezkým vystoupením. Děti recitovaly, zpívaly, cvičily, hrály divadlo. Moc se líbily, měly velký úspěch.

K tanci i poslechu pak hrála vrablovecká skupina ARÉNA, fungoval svépomocný bufet, tancovalo se, jedlo, pilo a hlavně povídalo. Prostě byla to vydařená zábava spolku důchodců.

Fotografoval Alfréd Bindač:

A. Vjačka

Besídka Mateřské školy Hlučínská

Konala se v sále Obecního domu 18.5.2017, děti předvedly zejména svým maminkám a babičkám svou šikovnost jako své přání ke svátku matek. Paní učitelky s nimi nacvičily půvabné pásmo říkanek, písniček a scének. Jejich vystoupení se velmi líbilo, rodiče i prarodiče byli na své potomky pyšní. Byla to krásná besídka.

A. Vjačka

Pan Evald Jurček, nejstarší muž na Vrablovci, se dožil devadesátky

Celý život je velmi aktivní. Vyučil se tiskařem a až do důchodu jako tiskař a mistr v tiskárně pracoval. Výjimkou byly roky 1944 a 1945, kdy byl jako sedmnáctiletý povolán do německé armády, nejdříve k lopatě (kopal například zákopy), a později k protiletadlovému dělostřelectvu. Měl štěstí, nebyl zraněn a po válce se vrátil domů. Brzy se oženil, se stejně činorodou manželkou Markétou, celou dobu žijí ve svém rodinném domku, pečují o zahrádku, mají radost ze svých potomků a vnoučat. Vzhledem k vysokému věku již mají pohybové problémy, chuť do života jim však vůbec nechybí. Pan Jurček byl aktivním členem všech spolků na Vrablovci, v některých i předsedou. Na Vrablovci je za ním velký kus práce, těší se velké úctě.

K jeho významnému životnímu jubileu přišli 16.5.2017 gratulovat i starosta obce Mgr. Daniel Havlík a pracovnice obecního úřadu Lenka Jurečková.

A. Vjačka

Zájezd do Polska za květinami

Pořádal spolek zahrádkářů Ludgeřovice. Konal se 12.5.2017. Ve městě Tychy navštívili známou největší slezskou květinovou burzu a trh, v obci Pisarzowice velkou japonskou zahradu firmy Pudelko a v obci Goczalkowice - Zdroj rozsáhlý zahradnický komlex firmy Kapias. Účastníci zájezdu se nejen dívali, ale také pilně kupovali. Nakoupené zboží zcela zaplnilo všechny úložné plochy autobusu.

I když účastníci dvakrát řádně promokli, nejdříve na květinové burze v Tychách a podruhé, když nakonec v Ludgeřovicích vystupovali z autobusu, vytahovali nakoupené keře a květiny, v bouřce s průtrží mračen. Během dne však bylo příjemné slunečné počasí, prohlížené zahrady, keře a květiny na nich byly krásné, atmosféra v autobuse příjemná. Prostě zájezd se vydařil.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice