Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti - poznávací soutěž

- plakát

- pravidla

- pracovní sešit pro děti

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

Setkání ludgeřovických jubilantů

 

Kácení máje s hasiči z Ludgeřovic - změna programu

 

Retrozábava

 

Den s Integrovaným záchranným systémem - pozvánka do Hlučína

 

Festival HAFEST v Hati

- plakát

- program

Konzulární dny německého velvyslanectví v Kravařích

 

Cestování s dětmi do zahraničí

 

70 let ludgeřovického fotbalu

V roce 1946, tj. necelý tok po skončení 2. světové války, začala skupina místních nadšenců právě obnoveného sportovního klubu Sokol Ludgeřovice upravovat louku u potoka na provizorní hřiště a ještě v tomto roce se na něm hrála první fotbalová utkání. Velice brzy se toto hřiště stalo důležitým sportovním, společenským a kulturním místem Ludgeřovic a je jim dodnes. Za těch 70 let prošel pochopitelně areál hřiště mnoha rekonstrukcemi a úpravami až do současné moderní podoby. Stále se zde samozřejmě hraje kopaná a ludgeřovická mužstva žáků, dorostenců i mužů fotbalového oddílu TJ Ludgeřovice hrají v systému soutěží Českého fotbalového svazu, A mužstvo v současné době v I.B třídě krajské soutěže, kde vede tabulku a má šanci postoupit do I.A třídy. Za těch 70 let se vystřídala dlouhá řada hráčů a funkcionářů, řada z nich už není mezi námi. Podle mých zjištění jediným žijícím, který působil v ludgeřovickém fotbalu celých 70 let, je pan Jan Dočkal. Ten jako žák základní školy už v roce 1946 pomáhal při budování hřiště a postupně byl hráčem, trenérem a funkcionářem TJ. Byl i předsedou TJ. Stále je členem TJ a nechybí jako divák na drtivé většině domácích utkání mužstva TJ.

Oslava významného výročí ludgeřovického fotbalu se konala v areálu hřiště ve dnech 14. a 15. května 2016:

První den se především hrálo mistrovské utkání A mužstva v I.B soutěži. Soupeřem bylo mužstvo FK Staříč, domácí zvítězili vysoko 6 : 0 a upevnili si tak 1. místo v tabulce. V areálu hřiště pak byla až do večera obvyklá lidová slavnost s řadou stánků s občerstvením a diskotéka. V zasedací místnosti v tribuně se pak konalo setkání funkcionářů TJ s bývalými hráči.

Druhý den oslava začala přátelským utkáním ludgeřovických „starých pánů“ s markvartovickými. „Naši“ asi netrénovali, protože prohráli vysoko 1 : 6. Vrcholem oslav pak bylo přátelské utkání domácího A mužstva s mužstvem složeným z bývalých hráčů Baníku Ostrava. V mužstvu hostů byli i hráči, kteří mají za sebou úspěšné působení v národním mužstvu, s nimi přijel i trenér pan Komňacký, který na počátku 21. století dovedl Baník k titulu mistra ligy. Mužstvo TJ Ludgeřovice hrálo v poli s baníkovci celkem vyrovnané utkání, ovšem v zakončování útoků byli mnohem slabší a tak prohráli 3 : 5. Všichni však byli spokojeni, hráči i diváci. Toto utkání přilákalo i řadu významných diváků jako např. starosty okolních obcí, bývalé ligové hráče apod. Během oslav se s nimi v tribuně konala řada setkání s funkcionáři a bývalými hráči TJ.

Oslava výročí ludgeřovického fotbalu se vydařila. Byla dobře připravená, počasí celkem přálo, diváků bylo dost, vše proběhlo v pořádku a důstojně. Přejme ludgeřovickému fotbalu úspěšná i další léta, tak aby mohl s hrdostí slavit i další kulatá výročí.

A. Vjačka

Obec Ludgeřovice pořádala 14.5.2016 oslavu svátku matek

Pozvala na ni do sálu Obecního domu všechny maminky a babičky z Ludgeřovic. Všechny, které přišly, a bylo jich plný sál, přivítala místostarostka obce Ing. Alena Janošová, blahopřála k svátku a poděkovala za jejich krásné, laskavé a obětavé mateřství. Všechny pak svým vystoupením krásně potěšily a pobavily děti z vrablovecké mateřské školy s jejich učitelkami. Oslava pak pokračovala zábavným pořadem dvojice Oldřich Kolovrat (výzkumník v oboru analytické chemie a jinak všeumělec), Peter Soós (Slovák, sólista opery opavského divadla). Pořad nazvali „desatero řemesel, desátá bída“ a bylo to pásmo hudby, zpěvu, poezie, klavíru, humorného vyprávění, kytary. Jejich vystoupení bylo velmi zajímavé, chtělo to však sál s lepší akustikou.

A. Vjačka

Klub důchodců Vrablovec slavil den matek

Slavil 11.5.2016 ve Společenském domě. Členkám klubu přišly gratulovat děti místní mateřské školy se svými učitelkami, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, místostarostky Hlučína a Ludgeřovic Blanka Kotrlová a Ing. Alena Janošová, koordinátorka Komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Kubinová. Děti všem zazpívaly, zarecitovaly i zatancovaly, pro všechny přítomné ženy měly nakreslená přáníčka. Za hezké vystoupení a gratulaci pak předsedkyně klubu Eva Vojevodová děti podělila sladkostmi. Pak přišli na řadu dospělí gratulanti, ti měli kromě slovní gratulace pro každou ženu připravenou i květinu. Nakonec gratuloval také nejstarší muž Vrablovce pan Evald Jurček, který v příštích dnech oslaví už 89. narozeniny. Nechybělo výborně pohoštění, vzpomínání a veselé povídání. Prostě oslava jak má být.

A. Vjačka

Vyšlo květnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články o pohádkové noci s Andersenem a o dalších o akcích obecní knihovny, o aktivitách a úspěších žáků naší školy, o pokračování rekonstrukce Dolní školy, o velkopáteční křížové cestě po farské cestě, o skácení přestárlé lípy, o vítání občánků, o jarním uklízení obce, o prvním jarním fotbalu, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1968 s komentářem, upoutávky na chystané kulturní akce, inzeráty, Dotační program Kotlíkové dotace v obci Ludgeřovice. Zpravodaj má 36 stran, je v něm otištěno 29 fotografií. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Tradiční slavnost uctění patrona hasičů sv. Floriana 1.5.2016

Tato slavnost konaná v první májovou neděli má v naší obci nejdelší tradici, pravděpodobně už od počátku 20. století. S určitými omezeními se konala i za německé okupace a za komunistického režimu. Také průběh je v naší obci tradiční. Kolem půl desáté se u hasičské zbrojnice sejdou hasiči ve svátečních uniformách a jejich hosté a to nejen z Ludgeřovic a Vrablovce, ale i z některých okolních a družebních obcí. Letos to byli z Markvartovic, z polské Turzyczky, a slovenské Liptovské Kokavy, v čele s hasičskými a obecními prapory. Nechybí ani starostové obcí. Vždy k tomu hraje dechovka pana Ondruše. Všichni se seřadí do průvodu a ten těsně před desátou s hudbou pochoduje ke kostelu. Ke dveřím kostela pro ně přijde kněz s ministranty a odvede je do kostela. Následuje slavnostní mše svatá. Je to krásná slavnost zejména, když je právě slušné počasí, jako letos.

K hasičům a máji patří také stavění májky. Letos ji ludgeřovičtí hasiči původně chtěli postavit na Menšíkové louce hned po floriánské slavnosti. Jejich sváteční uniformy by však přitom mohly doznat úhony a tak májku postavili v montérkách už v předvečer prvního máje. Nevydržela tam ani do rána. Svítalo, když ji uřezali, jak je to jakýmsi podivným zvykem, nějací mladí muži, údajně z Markvartovic. Zbyl po ní jen pahýl a na zemi ležící zbytek bez májky na horním konci (viz poslední foto). Hasičům nezbývá, než ji postavit znovu, aby mohli 28. května májku slavnostně skácet sami za přítomnosti publika, jak už inzerovali v květnovém Ludgeřovickém Zpravodaji.

A. Vjačka

Z tradičního pálení čarodějnic na hřišti TJ Ludgeřovice

Konala se v poslední dubnový podvečer, ten letos padnul na sobotu a byl nádherný teplý slunečný jarní den. Tím pádem přišel i rekordní počet návštěvníků. Přišlo i hodně dětí od předškoláků po dorostence a také jejich rodiče. Přišli i z okolních obcí. Je znát, že ludgeřovické pálení má tradici věhlas i úroveň. Jako v minulých letech to byla příjemná slavnost pro celé rodiny a přilákala snad 700 návštěvníků. Obětaví organizátoři TJ zajistili zajímavý program, několik atrakcí pro ty nejmenší, řadu stánků s občerstvením, postavili vysokou působivou vatru pro samotný akt pálení atd. Jako každoročně nemohli chybět ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, ti se postarali o zapálení vatry a o bezpečí při jejím hoření.

Odpoledne se začínalo mistrovským fotbalovým utkáním I.B třídy mužů TJ Ludgeřovice s FC Ostrava-Jih (domácí remizovali 2 : 2). Po fotbalu se celý areál TJ stal místem velké jarní slavnosti s veselým programem pro děti s čaroději a čarodějnicemi, s kolotočem, skákacím hradem, nafukovacím hradem a stánky s dobrotami. Pro dospělé teklo proudem pivo, pekly se steaky, buřty atd.

Ve 20.15 hodin byl na pořadu vrchol večera - samotné pálení. Vydařilo se, oheň hořel krásně a hodně vysoko. Vítr nefoukal, takže plameny se šplhaly zcela svisle, byla to nádherná podívaná. Po dohoření vatry program pokračoval diskotékou.

Byla to opravdu pěkná slavnost.

A. Vjačka

Soutěž mladých hasičů v rámci Hlučínské ligy mládeže

Konala se 24.4.2016 na hřišti základní školy Ludgeřovice, pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice. Soutěže se účastnilo ve dvou věkových kategoriích (mladší a starší žáci) celkem 23 družstev i z řady okolních obcí. Soutěžilo se s velkým zápalem, bylo zřejmé, že to děti baví. Prostě dobrovolní hasiči se o dorost dobře starají.

A. Vjačka

V parku pod zdravotním střediskem staví obec nové moderní dětské hřiště

Hřiště buduje známá místní stavební firma pana Milana Vjačky. Stavební práce probíhají od konce března 2016. Jsou naplánovány tak, aby hřiště mohlo začít sloužit dětem už od počátku letošních letních prázdnin. Snímky z 2.4. a 21.4.2016.

A. Vjačka

Běžecká štafeta do Říma

 

Jarní uklízení obce

Veřejná prostranství v naší obci pravidelně uklízí Technické služby Ludgeřovice. Uklízí dobře, ovšem i přesto zůstává řada neuklizených skrytých zarostlých prostorů např. na okrajích lesů, ručejů nebo státní silnice, kam různí nepořádníci rádi odhazují vše, co nepotřebují. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík proto vyzval občany, aby se pod jeho záštitou 16.4.2016 dopoledne zapojili do celorepublikově organizované akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a pomohli tyto černé skládky uklízet. Akce se účastnilo jen velmi málo občanů. Pilně uklízeli a nasbíranými odpadky zaplnili nemálo velikých plastových pytlů.

A. Vjačka

Tradiční vítání občánků

Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 16.4.2016. Vítány byly děti narozené během uplynulého půlroku, byli to Daniel 2x, Ellen, Eliška, Ema, Fabian, Filip, Jakub 2x, Klára, Kryštof, Martin, Oliver, Prokop, Robin, Samuel, Štěpán, Tereza, Tomáš, Vítek, Zuzana celkem 21 dětí, z toho 15 chlapečků a 6 děvčátek. Dost bylo dětí z vícečetných rodin. Jedna rodina už má děti čtyři. Přítomným zazpívaly a recitovaly děti z mateřské školy z ulice Hlučínská vedené jejich učitelkami Margit Hvizdákovou a Irenou Šustkovou. Z prostorových důvodů byly děti vítány za sebou ve dvou skupinách, v první vítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ve druhé místostarostka Ing. Alena Janošová. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za vítané dítě. Také byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle) učitelky hudební školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Jako vždy, i tentokrát to byla hezká slavnost.

A. Vjačka

Noc s Andersenem

V budově obecního úřadu, zejména pak v obecní knihovně 12 dětí ve věku kolem 10 let strávilo kouzelný podvečer 1.4.2016 a celou noc až do rána 2.4.2016. Účastnily se tam akce pro děti, která je už řadu let každoročně organizovaná v knihovnách po celém světě s odkazem na světoznámého autora pohádek jako „Noc s Andersenem“. V naší knihovně se konala už šestým rokem. Pracovnice obecního úřadu Vlasta Bortlíková, Lenka Jurečková a Jana Baránková, jako průvodkyně nocí i letos dětem připravily zajímavý program a to na námořnické téma. Děti i průvodkyně byli oblečeni jako námořníci. Velmi zajímavě se četlo a povídalo o mořích, lodích, odvážných mořeplavcích, pirátech, cestovatelích atd. Děti si pak nakreslily a vyzdobily každé svou loď, aby měly druhý den ráno venku čím ozdobit strom „pohádkovník“.

Po společné večeři v zasedací místnosti obecního úřadu za nimi přišli skuteční cestovatelé po dalekých mořích a zemích. Byli to Veronika Baránková (28 let), a její přítel Jakub Dostál (31 let), kteří se po dokončení vysokoškolského studia a jednoho roku v zaměstnání rozhodli zpestřit a obohatit svůj život cestováním po zeměkouli. Poslední rok a půl strávili na Novém Zélandu, ostrově Samoa, na Filipinách a v Dubaji. Během svého cestování se živili brigádami například při sklizni ovoce. Domů se vrátili před několika dny. Pro noc s Andesenem připravili zajímavou prezentaci o tropickém ostrově Samoa a tamních obyvatelích, jazyku, přírodě, zvířatech, jídle, zvycích a podobně. Sami byli oblečeni, nebo spíše neoblečeni, jako domorodci. Povídali o ostrově velmi zajímavě, přinesli dětem k ochutnání ukázky tropického ovoce. Připraven pak měli test s otázkami o ostrově Samoa, kterým si ověřili, co si děti z jejich povídání zapamatovaly. Vítěz testu dostal o ostrově krásnou knihu.    

K spánku na karimatkách rozložených na podlaze knihovny děti ulehly až po půlnoci. Druhý den ráno ještě venku před obecním úřadem zavěšovaly na „kouzelný strom pohádkovník“ obrázky lodí, které v noci vytvořily a pokreslily. Také se společně fotografovaly. Domů se po snídani vracely plné zajímavých dojmů a zážitků.

A. Vjačka

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Změna ceny vodného od 1. ledna 2016

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Burza výpěstků na moštárně

Spolek zahrádkářů Ludgeřovice pořádá tradičně v polovině května burzu výpěstků svých členů a přátel ze spolku zahrádkářů Petřkovice, kde tito pěstitelé nabízejí občanům sazenice zeleniny, květin a keřů, které jim nadbývají. Zájem je tradičně velký, letos si zájemci během první půlhodiny odnesli skoro všechny nabízené sazenice rajčat, papriky a celeru.

A. Vjačka

Beseda s cestovateli Márovými

Konala se 28.4.2016 ve školní jídelně, pořadatelem byli základní škola a obecní knihovna. Cestovatelská rodina Márových, otec Jiří, matka Alena, syn Jiří na invalidním vozíku a dcera Monika, už spolu procestovali řadu zemí po celé zeměkouli. Vede je k tomu svému zdravotně postiženému synovi co nejvíce zpestřit a zpříjemnit život na invalidním vozíku. O svých cestách a zážitcích na nich už napsali řadu úspěšných knih a pořádají o nich besedy. V Ludgeřovicích už besedovali několikrát. Tentokrát to byla dvě dvouhodinová vyprávění doprovázená videi a fotografiemi, nejdříve pro mladší žáky a pak pro ty starší. Hovořili o svém putování po jižní Francii v minulém roce. Dětem se to hodně líbilo, zajímavou formou se toho o současné Francii dozvěděli určitě více než v hodinách zeměpisu.

A. Vjačka

Beseda s hlučínskou spisovatelkou Janou Schlossarkovou 24.4.2016

Konala se ve Společenském domě na Vrablovci, pořádal Sbor dobrovolných hasičů Vrablovec. Jana Schlossarková už dlouhou řadu let sbírá a píše veselé příběhy lidí na Hlučínsku, přitom často používá hlučínské nářečí. Poskládala z nich a také vydala už řadu oblíbených knížek. Všichni ji známe, na její besedy, při nichž se svých knížek předčítá, rádi chodíme především my starší. Milým způsobem si při nich připomínáme nedávnou dobu, kdy jsme ještě všichni mluvili „po našemu“ a poslouchali vyprávění rodičů a prarodičů o tom, jak se kdysi žilo a co se událo.

A. Vjačka

Divadlo v Obecním domě 22.4.2016

Pořadatelem byl Klub důchodců Ludgeřovice. Na programu byla klasická veselohra Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hrál divadelní soubor Berani Těškovice. Účinkovalo 35 ochotníků. Bylo se opravdu na co dívat, režie představení byla nápaditá, obešla se bez opony. Na jevišti se často odehrávaly dva příběhy. Vpředu se například tancovalo, zpívalo, probíhala živá konverzace či hospodská rvačka. Současně se v zadní části jeviště připravovala nebo dokonce probíhala další scéna. Všech 150 diváků se velmi dobře bavilo.

A. Vjačka

Akce Klubu důchodců Vrablovec 22.4.2016

Konala se v sále Kulturního domu v Petřkovicích. Vrablovečtí pozvali i členy okolních klubů důchodců. V sále se tak sešlo více než 200 účastníků. Jako vždy i tentokrát byli důchodci z Vrablovce vzornými hostiteli. Připraven byl bohatý bufet a velká soutěž o ceny, k tanci i poslechu hrála hudba ARENA. Nálada i zábava byly výborné, tančilo se, soutěžilo, zpívalo, povídalo, jedlo, pilo. Prostě bezvadné seniorské odpoledne.

A. Vjačka

Klub důchodců Ludgeřovice vítal jaro

Událo se to v sále Obecního domu 15.4.2016. Výbor klubu svým členům připravil na začátek hezké překvapení a to velké vystoupení folklorního souboru Palkovická chasa z Palkovic u Frýdku-Místku včetně jejich muziky, kterou pojmenovali Mucha. V souboru vystupují jako muzikanti, zpěváci a tanečníci jak dospělí, tak i malé děti. V souboru působí i ludgeřovický rodák pan Strachota. Jejich zajímavé vystoupení mělo velký úspěch.

Akce pak pokračovala obvyklým programem, např. gratulacemi těm, kteří mají narozeniny v aktuálním měsíci, povídáním o všem, co se událo a plánováním dalších společných akcí. Hrála hudba Arena z Vrablovce, někteří si i zatancovali. Nechyběla chutná večeře a dostatek sladkostí a nápojů ze svépomocného bufetu. Byl to příjemný a výborem klubu perfektně připravený večírek.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice