Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Nabídka volných stavebních pozemků v obci Ludgeřovice

   - informace

   - mapa

Upozornění občanům

Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce protihlukové stěny, sil. I/56, Petřkovice“ bude vždy v pracovních dnech (po – pá) v období od 24. 4. 2017 do 24. 8. 2017 od 8:00 do 18:00 hod. v Petřkovicích cca v km 27,940 do 28,150, a to vpravo ve směru staničení částečně uzavřena silnice č. I/56.

Doprava bude v průběhu prací na rekonstrukci protihlukové stěny řízena světelným signalizačním zařízením.

S ohledem na tuto skutečnost lze předpokládat v uvedeném období zvýšení provozu na silnici III/46611 v průtahu obce Ludgeřovice a Petřkovice v úseku od křižovatky u kostela v Ludgeřovicích po křižovatku u hornického muzea v Petřkovicích.

Žádáme proto všechny motoristy i chodce o zvýšenou opatrnost při průjezdu a pohybu v tomto úseku a děkujeme všem za trpělivost a pochopení.

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Nabídka na prodej nemovitostí v Bohumíně

 

Otevírání turistické sezóny na zámku v Kravařích

 

Koncert souboru Hradišťan v Hněvošicích

Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska

 

Opona nahoru! - Obec Ludgeřovice zve občany na Den matek

Farská cesta je už až chatě Ostříž upravená

Farská cesta byla až do 60. let minulého století denně užívanou nejkratší spojnicí středu obce s Vrablovcem. Tamní obyvatelé po ní chodili na tramvaj při cestě do práce a zpět, také do školy, do kostela, do obchodů. Poté, co začal sousední pozemky užívat Státní statek, byla cesta během několika málo let nešetrným počínáním traktoristů prakticky zničena, postupně zarůstala býlím, byla zasypávána odpadky a stala se jen obtížně průchodnou, zejména za mokra.

Cesta i sousední pozemky byly nedávno v restituci vráceny církvi. Obec Ludgeřovice se dohodla s Farností Ludgeřovice na dlouhodobém pronájmu cesty. Obec tak mohla přistoupit k její úpravě, aby mohla sloužit tak jako kdysi. Úprava úseku od ulice Hlučínská až po chatu Ostříž už je dokončená (provedla firma Škrobánek), cesta je zbavená nežádoucí vegetace, povrh srovnán a upraven uválcovanou vrstvou kameniva. Konce úseku jsou proti nežádoucímu vjezdu motorových vozidel zajištěny kamennými bloky. Čtrnáct velkých bloků lomového kamene je osazeno na okraji cesty jako místa zastavení křížové cesty na památku ukřižování Ježíše Krista. Na velký pátek 14.4.2017 se po těchto kamenných blocích křížová cesta poprvé uskutečnila, účastníků bylo opravdu hodně. Prostě Farská cesta zase začala sloužit.

A. Vjačka

Úprava břehů Ludgeřovického potoka

Správce potoka Povodí Odry zahájil úpravu v úseku o délce necelých 400m od ulice Rybářská až za ulici Úzká. Úprava v tomto úseku už byla nutná, sesouvající se břehy do koryta potoka postupně snížily jeho průtočnost natolik, že při větších deštích hrozilo vylití z břehů. Břehy i dno proto pracovníci povodí upravují a zajištují hrazením ze smrkové kulatiny.

Snímky z 13.4.2017:

A. Vjačka

Z akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“

Tato celostátní jarní akce se v naší obci poprvé konala loni, letos to bylo 8. dubna dopoledne. Měla za cíl uklízet území ludgeřovického katastru od odpadků odhozených nepořádnými lidmi. Přes výzvy starosty obce se do akce, obdobně jako loni, občané nehrnou. Viděl jsem jen dvě skupiny „uklízečů“:

Byli to ludgeřovičtí dobrovolní hasiči, kteří odpadků zbavili ludgeřovický potok v celém jeho průběhu územím Ludgeřovic. Odpadků nebylo málo, zaplnily velkou část velkého přívěsného vozíku hasičského auta.

Druhou skupinu zorganizovala Farnost Ludgeřovice. Uklízeli Farskou cestu od ulice Hlučínská po ulici Vrablovecká a celý les kolem chaty Ostříž. Nasbíraných odpadků bylo opravdu hodně, byla jich plná vlečka traktoru obecních Technických služeb a jeden velký kontejner pro nákladní kontejnerovou dopravu.

Obě skupiny udělaly velký kus záslužné akce zlepšující čistotu naší obce. Patří jim za to velké poděkování.

A. Vjačka

Beseda se spisovatelkou pro děti Zuzanou Pospíšilovou

Konala se v obecní knihovně 7.4.2017. Zuzana Pospíšilová, ročník 1975, vystudovala na univerzitě psychologii. V prvním zaměstnání pracovala jako dětská klinická psycholožka. Dětskou duši tak zná velmi dobře, ví jak děti zaujmout, jak si s nimi zajímavě povídat, jak v nich podněcovat zvědavost, tvořivost a touhu po poznání.

Své první pohádky a různá jiná povídání psala pro své malé dcery. Byly zajímavé, od roku 2004 začaly vycházet v časopise Sluníčko, rok na to vyšla její první knížka, od té doby jich napsala a bylo vydáno už více než 80, na jejich ilustrování se už podílelo přes dvacet renomovaných ilustrátorů a ilustrátorek. Mezi jejími knížkami je i dlouhá řada těch s pohádkami, například záchranářskými, knihovnickými, hasičskými, prázdninovými, sportovními, chechtavými, zlobivými, lesními, mokrými, vánočními atd. O širokém záběru autorky svědčí i názvy některých dalších knih: Malované křížovky a osmisměrky pro prvňáky a druháky, Johanka a malé prasátko, Prázdniny v talíři, Hravá angličtina v křížovkách, Záhada školní půdy, Detektivové a falešní stěhováci atd. Prostě její knížky jsou nejen pro pobavení.

V obecní knihovně děti svým vyprávěním a čtením autorka plně zaujala, nenásilně poučila i hezky pobavila. Byla to opravdu vydařená beseda.

A. Vjačka

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Noc s Andersenem v Obecní knihovně

Tato tradiční akce knihoven se v té naší konala už po jedenácté a to 31.3.2017. Na paměť velkého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (1805-1875) se ten den v podvečer v knihovně sešlo 12 dětí, aby spolu prožily pohádkovou noc, tentokrát jako známí komiksoví hrdinové z časopisu Čtyřlístek a to Bobík, Fifinka, Mišpulín, Pinďa, kteří si hrají, sami sebe kreslí, zpívají a zažívají zajímavé věci. Přišla za nimi Andersenova Ledová Královna (knihovnice Jana Baránková) a i sám Andersen (starosta Daniel Havlík). Ti si s dětmi o svých pohádkách povídali a četli z nich. Pak se všichni přesunuli do zasedací místnosti na pohádkovou večeři a po ní se vydali hledat pohádkový poklad. Plní dojmů a řádně unavení malí účastníci pohádkové noci pak zalehli na karimatky k osvěžujícímu spánku. Ráno se pak před budovou obecního úřadu nakonec ještě společně fotografovali pod stromem Pohádkovníkem, který si sami vyzdobili.

Byla to pěkná a vydařená akce, děti byly nadšené. Celou ji už tradičně připravil a vedl trojlístek zaměstnankyň obecního úřadu Vlasta Bortíková, Jana Baránková, Lenka Jurečková.

A. Vjačka

V Obecní knihovně besedovala s dětmi spisovatelka Jana Schlossarková

Konala se 23.3.2017. Paní spisovatelka píše půvabné knížky o lidech na Hlučínsku a často přitom používá hlučínské nářečí, kterým se mluví stále méně a děti je většinou už ani neznají. Dětem velmi zajímavě povídala o tom, jak v 20. století na Hlučínsku děti žily, mluvily, hrály si, učily se, pracovaly. Také jak byly trestány, odměňovány atd. Přečetla jim několik ukázek ze svých knížek. Děti, ze začátku roztěkané, její povídání postupně hodně zaujalo, pozorně a se zájmem poslouchaly. Byla to hezká beseda.

A. Vjačka

Velmi zajímavá beseda s cestovatelem ve školní jídelně

Konala se 17.3.2017 pro žáky 6. až 9. tříd. Besedu organizovala obecní knihovna. Oním cestovatelem byl 34letý Patrik Kotrba z Jižních Čech, který v posledních pěti letech vícekrát absolvoval pouť do 3000 kilometrů vzdáleného známého španělského poutního místa Santiago de Compostela, které každým rokem navštíví 150 tisíc poutníků z celého světa. Šel pochopitelně pěšky, jen s batohem a kytarou.

Patrik Kotrba se žákům předvedl s dvouhodinovou „show“, což bylo velmi poutavé povídání o jeho pouti, o tom kudy šel, co po cestě viděl, koho potkával, kde spával, co jedl, jak si přitom na další cestování získával peníze atd. Své živé povídání doplňoval promítnutými fotkami a videi a přerušoval písničkami, které po cestě slyšel, hrál na kytaru a zpíval.

Posluchači byli nadšeni, často tleskali.

Patrik Kotrba je absolventem studia dějin výtvarného umění na Masarykově univerzitě Brno, na živobytí si vydělává zpěvem a hrou na kytaru. Na cestu do Santiaga se poprvé vydal v roce 2012, z domu vyšel v dubnu, do cíle dorazil v říjnu, domů se vrátil v červnu 2013. Šel přes Rakousko, Italii, Francii a posledních 1000km přes Španělsko od východu na západ až k Atlantickému oceánu, kde Santiago leží. Denně ušel v průměru 25 km, hodně obtížných bylo 400 km přes Alpy. K moři v Italii proto došel hodně unavený a bez peněz, musel si udělat dvouměsíční přestávku na odpočinek, během něhož si hrou a zpěvem vydělával. Cestou často spával venku ve spacáku, za hodně špatného počasí v levných noclehárnách pro poutníky, kterých je na obvyklých poutnických trasách dost. Jen je potřeba mít tzv. poutnický pas, který se dá získat v info centech, ty jsou ve větších městech. Pěší putování se stalo smyslem a náplní jeho života, plánuje i cestu kolem světa.

A. Vjačka

Nařízení Státní veterinární správy

 

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Ze 14. zasedání zastupitelstva

Konalo se v Obecním domě 15.3.2017. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jednání sledovalo 10 přítomných občanů. Program zasedání byl bohatý, měl ke dvaceti bodům, zastupitelé např:

- schválili uzavření kupních smluv pro 2 vysoutěžené stavební pozemky v lokalitě Rybníky,

- rozhodli o vyhlášení dalšího kola veřejné soutěže na prodej 27 obecních stavebních pozemků v lokalitě Rybníky,

- schválili dotace z obecního rozpočtu na rok 2017 pro Charitu Hlučín, TJ Ludgeřovice a další,

- schválili uzavření další várky smluv na zřízení úplatného práva z věcného břemene ve prospěch obce Ludgeřovice na provozování splaškové kanalizace přes pozemky občanů,

- schválili záměr pracovat na změnách územního plánu obce podle předložených návrhů a požadavků občanů,

- projednali záměr vydat obecně závazné vyhlášky obce o školských obvodech v obci.

A. Vjačka

 

Osmý ročník běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka 2017 v areálu TJ Ludgeřovice

Konala se 4.3.2017 za krásného jarního počasí. L15 má mezi sportovci dobrý zvuk, každoročně je běžců ze širokého okolí a i z Polska více, letos to už bylo přes 160. Zkušení ludgeřovičtí pořadatelé připravili akci zase na vyšší úrovni. Každý běžec dostal startovní číslo s čipem, v cíli byly nainstalovány snímače čipů do notebooku, takže bezprostředně po doběhnutí posledního byla k dispozici kompletní výsledková listina. Pro účastníky bylo již tradičně k dispozici pohodlné zázemí.

Kromě hlavního závodu bylo i několik závodů doprovodných a to:

- Chodecký závod Nortic Walking na stejné trati jako hlavní závod, odstartovaný v 9.00 hod.

- Kondiční běh 3km po návsi ke kostelu a zpět odstartovaný 10 minut po startu hlavního závodu.

- Běh kolem hřiště TJ pro děti do 10 let v mezičase, než doběhli první běžci hlavního závodu do cíle.

Hlavní patnáctikilometrový závod byl odstartován v 10.00hod., trať byla tradiční po Návsi do Petřkovic, přes Černý les k Šilheřovicím a zpět.

V poledne byly vyhlášeny výsledky s rozdáváním pohárů a drobných dárků na stupních vítězů těm nejlepším v jednotlivých věkových kategoriích.

Byla to krásná sportovní akce, účastníci byli velmi spokojeni a již se těší na příští ročník.

A. Vjačka

Obec Oldřišov nabízí k pronájmu nový sociální byt 2 + 1

 

Výstava podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy v Hlučíně

 

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Z prvního letošního domácího soutěžního fotbalu v I.A třídě

Hrálo se 1. dubna 2017 za krásného téměř letního počasí. Mužstvo TJ Ludgeřovice nastoupilo proti mužstvu ze Staré Bělé. Pro oba celky to bylo letos už druhé mistrovské utkání, oba ta svá první vyhrála. Po nich zůstaly Ludgeřovice na čele tabulky s 29 body, Stará Bělá na druhém místě s 28. body. I proto bylo toto měření sil středem pozornosti. Na hrací plochu přivedli mužstva a rozhodčí tři členové žákovského mužstva TJ. Soupeř domácí mužstvo hned od začátku utkání překvapil větším důrazem a rychlostí. Už ve 2. minutě tak byl stav utkání 0:1. Převaha hostů trvala celý první poločas a v druhém až do 70. minuty. Ludgeřovice mohly prohrávat i větším rozdílem. V posledních dvaceti minutách hosté polevili a viditelně jim docházely síly. Domácí začali stále více ohrožovat branku soupeře, 7 minut před koncem dosáhli vyrovnávacího gólu. Utkání tak skončilo nerozhodně a pozice soupeřů v tabulce se nezměnily.

A. Vjačka

Koncert „Cesta kříže“ v kostele sv. Mikuláše

Konal se 26.3.2017. Na programu byla křížová cesta v hudbě a obrazech v podání scholy z farnosti Ostrava - Mariánské Hory. Ke každému ze čtrnácti zastavení křížové cesty bylo úvodní slovo a pak schola hrála a zpívala. Ke každému zastavení byl také na plátně promítnut obraz. Autory všeho jsou členové scholy. Pásmo vytvořili v roce 2014. Vystoupili s ním i v TV Noe. Hudba i zpěv zněly hezky, mluvené slovo potřebovalo výkonnější ozvučení.  Byl to krásný koncert, který přinesl atmosféru křesťanských velikonoc, plnou pokory.  Asi 150 posluchačů interprety po zásluze odměnilo dlouhým potleskem.

A. Vjačka

Josefovská zábava

Byla v Obecním domě 18.3.2017. Tak jako v minulých letech i letos ji pořádalo SRPDŠ při Základní škole Ludgeřovice. Zábavu zahájil předseda SRPDŠ Pavel Borek. Připravena byla bohatá soutěž o ceny, bufety s krásnými servírkami v „pekle“, ve vinárně a také bufet pojízdný, ten měl pánskou obsluhu. Hrála hudba VIZE, hezké předtančení převedly dva dětské páry z taneční školy LR Cosmetic dance Ostrava. Byli to Zdenek Borek, Viktorie Patocsová a Daniel Holčapek, Kateřina Grabovská. Na dobu před půlnocí byla ještě jako další bod programu připravena taneční fantazie. S chutí se tancovalo, přítomné dámy byly krásné, pánové se snažili. Prostě zábava měla všechny parametry pěkného plesu.

A. Vjačka

Divadelní představení profesionálů v Obecním domě

Hrálo se 14.3.2017, pořádala agentura API. Známí pražští herci Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský hráli konverzační komedii „Hledání ztraceného ráje“ o cestě mileneckého a manželského páru životem. Hra měla čtyři obrazy, v prvním měli aktéři 80 let, ve druhém 60, ve třetím 40, ve čtvrtém 20. Pokaždé se dvojice sešla v pokoji hotelu EDEN, aby oslavili výročí svého vztahu, pokaždé došlo k řadě nedorozumění, směšných a trapných situací, jak už to v komediích bývá. Diváků bylo asi 100, všichni se dobře bavili.

A. Vjačka

Vesnický bál ANO

Pořádala místní organizace hnutí ANO v prostorách Obecního domu 11.3.2017. Účastníků bylo hodně, obsadili sál i vinárnu. Pořadatelé svépomocí připravili bufety ve vinárně i v „pekle“, fungovaly i pojízdné bufety. Nechyběla soutěž o ceny ani obvyklé předtančení. Dvojice Eliška Otáhalová, Petr Kupčík, držitelé nejvyšší mezinárodní třídy standardních tanců a nejvyšší národní třídy latinských tanců předvedla strhující taneční improvizaci, velmi se líbili. Ples zahájili členové výboru místní organizace ANO Yvona Ossová a Ondřej Klučka. Přítomné také pozdravil oblastní předseda hnutí ANO Pavel Juříček. Hrála hudba Proxima Orchestra, pilně se tancovalo. Byl to pohodový ples.

A. Vjačka

Ochotníci Mladí berani Těškovice přijeli s hrou Cesta na sever

Divadelní představení se konalo v Obecním domě 10.3.2017. Pořádali Klub důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. Hra Cesta na sever aneb těškovičtí otužilci na pólu byla adaptací známé úspěšné hry divadla Járy Cimrmana, jen s tím, že tentokrát putování začínalo z Těškovic, pak ze Svinova vlakem do Petrohradu a dále již pěšky. Jinak bylo vše stejné včetně známé hlášky „Na sever, na jih“. Všech asi 150 diváků se výborně bavilo.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice