Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Prodej pozemků U Rybníků v Ludgeřovicích

   - informace

   - mapa

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

 

Oznámení o době a místě konání voleb

 

Ukončení letošního sezonního provozu moštárny

Vzhledem k mimořádné neúrodě jablek ukončil Ludgeřovický spolek zahrádkářů provoz ve své moštárně v ulici U Statku již 14.10.2017.

A. Vjačka

Informativní schůzka se zástupci spolků

Obec Ludgeřovice zve zástupce spolků činných v Ludgeřovicích na informativní schůzku, která se koná v pondělí 23.10.2017 v 16 hodin v zasedací místnosti na Obecním úřadě v Ludgeřovicích.

Program:

- plánované akce na rok 2018

- informace k vyúčtování dotací v roce 2017 a k žádostem o dotaci na rok 2018

- diskuze

Podzimní vítání občánků

Vážení rodiče,

v sobotu 11. listopadu 2017 se uskuteční vítání dětí. Pokud jste se dosud nepřihlásili, můžete tak učinit nejpozději 1. listopadu 2017, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

   - leták

   - informace

Exhibiční vystoupení vzpěračů

 

Svatební veletrh na zámku v Kravařích

 

Svatý Martin letos přiveze Hradišťan

 

Veřejný běžecký závod Ludgeřovická krosová 10

 

Soutěžní výstava kanárů a exotů

 

Ze 17. jednání zastupitelstva 11.10.2017

Konalo se v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jednání sledovalo 6 občanů obce. Zastupitelé kromě jiného projednali a schválili rozpočtové opatření řešící drobné přesuny mezi položkami rozpočtu obce a zmocnili radu obce ke schvalování dalších drobných přesunů v rozpočtu, které bude nezbytné provést do konce roku.

V závěrečné diskusi informoval starosta o jednáních směřujících k získání stavebního povolení na kruhový objezd na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická.

Diskutovalo se také o třídění odpadů. Obec zkouší na Vrablovci nový systém třídění, kdy jsou přímo u každého domu tři „popelnice“ a to na směsný odpad, na papír a na plasty. Měl by přinést úplnější a kvalitnější třídění a hlavně výrazně snížit množství směsného odpadu, cena za jeho ukládání na skládku se podle očekávání až několikanásobně zvýší.

Předmětem diskuse byla i chystaná stavba chodníku v ulici Vrablovecká v úseku od ulice Lípová po areál firmy HP Trend v souvislosti s narůstající výstavbou řady rodinných domků po obou stranách ulice.

A. Vjačka

Opravy kostela

Východní strana kostela je v současnosti zakryta lešením. Opravy provádí ludgeřovická stavební firma pana Milana Vjačky.

A. Vjačka

10 let Sociálně terapeutické dílny Charity Hlučín v Ludgeřovicích

K tomuto výročí se 4.10.2017 konalo v prostorách dílny (je umístěna v jednom křídle Donmova pokojného stáří sv. Mikuláše) setkání zástupců charity Ostravsko opavské diecéze, charity Hlučín , města Hlučína, obce Ludgeřovice, pracovníků, klientů a sponzorů dílny. Setkání zahájil ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol. Všem zazpíval a na harmoniku zahrál jeden klient dílny, promluvili starostové Ludgeřovic a Hlučína Mgr. Daniel Havlík a Mgr. Pavel Paschek. Všichni ocenili práci dílny, její význam pro zapojení občanů se zdravotním handicapem do aktivního života a také hezké a užitečné výrobky, které v dílně dělají. Za těch 10 let dílna zpracovala 4,5 tun keramické dílny, ze které klienti vyrobili přes 4000 keramických výrobků a 1500 hrnků. Dílna také vyprodukovala 35 různých druhů přáníček, 500 šperků, 1000 hraček a mnoho různých druhů dekorací.  Prezident Diecézní charity Ostravsko-opavské P. Dr. Jan Larisch pak dílně požehnal. Vedoucí dílny Mgr. Kateřina Wojtas dvěma terapeutkám dílny za jejich výbornou práci předala dort, který jim zhotovili klienti dílny. Pak se všichni přítomní vydali k prohlídce prostor dílny. Viděli klienty při práci, také jejich půvabné výrobky. Ochutnali také dobroty, které pro ně klienti připravili.

Bylo to hezké setkání a lze si jen přát, aby se mohlo podobné uskutečnit i za dalších deset let úspěšné činnosti této sociálně terapeutické dílny.

A. Vjačka

Vyšlo říjnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Najdete v něm úvodní slovo starosty, články o 16. zasedání zastupitelstva obce, kalendář společenských a kulturních akcí v měsících říjnu a listopadu, články o akcích místních spolků, upoutávky na kulturní akce, články o dění v ludgeřovických školách, o dvacetiletém výročí azylového domu sv. Eufrasie, výpis z obecní kroniky za rok 1985 s komentáři, zprávy ze sportu v naší obci a další články. Zpravodaj má 44 stran, je v něm otištěno 38 fotografií.

A. Vjačka

Významný výzkum Akademie věd ČR

 

Slavnostní odhalení vzpomínkového místa na válečné veterány

Konalo se 27.9.2017 v parku pod zdravotním střediskem. Vše připravil ludgeřovický „Klub vojenské historie a současnosti Diverzanti“ ve spolupráci s obcí Ludgeřovice. Pamětní místo tvoří lavička válečných veteránů a kámen s pamětní deskou. Mezi přítomnými byli i příslušníci armády České republiky, dva vojáci stáli čestnou stráž.

Slavnost zahájil předseda uvedeného klubu David Chobot, promluvili starosta obce Mgr. Daniel Havlík, plukovník Varmus z generálního štábu armády ČR a válečný veterán major Zdeněk Uher z Ludgeřovic. Všichni zejména připomínali, abychom si vážili našich válečných veteránů, kteří působí a působili v současných i minulých válečných konfliktech ve světě, riskovali své zdraví a životy a někteří svůj i život položili, abychom na ně nezapomínali. Jak uvedl plukovník Varmus, už 25 vojáků armády ČR jako účastníků mezinárodních vojenských misí skutečně o život přišlo.

Vzpomínkové místo pak bylo odhaleno, posvěceno, za zvuků státní hymny byla vztyčena vlajka ČR. Vzpomínkové místo bude každoročně 11. listopadu, v den válečných veteránů, místem vzpomínkového setkání.

Byla to důstojná a dobře připravená slavnost. Bylo také možné si prohlédnout vybavení klubu vojenské historie. Krytou plochu s lavičkami a občerstvením připravili ludgeřovičtí hasiči.

A. Vjačka

Pasování žáků druhých tříd základní školy na nové mladé čtenáře

Slavnost pasování se tradičně už řadu let koná v obecní knihovně, letos 22. září. Dostavilo se k němu 28 žáků z obou současných druhých tříd ludgeřovické základní školy ( z hlavní budovy i z Dolní školy) i s jejich učitelkami Mgr. Michaelou Kryglerovou a Mgr. Alenou Rajnochovou. Pasování provedl starosta obce Mgr. Daniel Havlík ve spolupráci s knihovnicí Janou Baránkovou. Starosta Jako „rytíř knihomol“, knihovnice jako „královna pohádek“, oba v příslušném oblečení. Žáci museli prokázat, že číst umí, a to tak, že každý přečetl jednu větu z knihy pohádek. Všichni v této zkoušce uspěli a pasování mohlo začít. Jednotlivě pak přestupovali před „rytíře knihomola“, rukoudáním vykonali „slib rytíře řádu čtenářského“, poklekli a „rytíř knihomol“ každého poklepem pasovacím mečem pasoval na „člena řádu čtenářského“. „Královna pohádek“ pak každému předala pasovací listinu a jako dárek knihu pohádek. Nakonec se všichni společně fotografovali.

Byla to moc hezká slavnost.

A. Vjačka

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Akce Jubilanti Klubu důchodců Ludgeřovice v Obecním domě

Tuto tradiční akci klub pořádá každoročně na podzim. Letos to bylo 13.10.2017. Výbor klubu akci dobře připravil. K tanci a poslechu hrála vrablovecké skupina ARENA, fungoval bohatý svépomocný bufet, s hezkým country programem vystoupily členky Klubu důchodců Petřkovice, nechyběla výborná večeře z restaurace pana Myslivce. Po večeři se pilně tancovalo.

Nejdůležitějším bodem programu ovšem bylo oslavení členů klubu, kteří se letos dožili nebo dožijí kulatých nebo půlkulatých narozenin. Výbor klubu jim v pořadí od nejstaršího jednotlivě gratuloval, předal drobné dárky, všichni v sále si s nimi připili skleničkou vína na zdraví, tancovalo se sólo. Ti nejstarší jubilanti mají letos 85 let, nejvíce bylo letošních sedmdesátníků.

Byla do vydařená akce, začala v 16 hodin, domů se odcházelo až po 21. hodině. Zábava i nálada byly výborné.

A. Vjačka

Beseda o Jižní Africe 6.10.2017

V jídelně základní školy vyprávěl žákům o Jižní Africe cestovatel a dobrodruh Petr Nazarov, který už procestoval řadu zemí po celém světě, v některých pobyl i delší dobu. O svých cestách napsal několik knih a bezpočet článků. Jeho povídání doplněné řadou fotografií a videí bylo velmi poutavé, posluchači byli zcela zaujati. Zejména snímky divokých zvířat, vodopádů, tanců pestře oblečených domorodců se moc líbily. Cestovatel jim také povídal o neskutečné bídě v některých oblastech, o lidmi přeplněných nuzných chýších atd. Také, aby si uvědomili v jak bohaté a šťastné zemi žijeme.

Tuto vydařenou besedu organizovala obecní knihovna.

A. Vjačka

Beseda s cestovatelem do Santiago de Compostela

Organizovala obecní knihovna, konala se v obřadní místnosti obecního úřadu 2.10.2017. Cestovatelem byl mladý asi třicetiletý sympatický umělec Patrik Kotrba. Vystudoval dějiny umění v Brně, od té doby na svých pěších cestách poznává Evropu, živí se přitom zpěvem a hrou na kytaru. Jeho oblíbeným cílem putování je světoznámé španělské poutní místo Santiago de Compostela, kam každoročně míří 150 tisíc poutníků.

Byl v něm už pětkrát. Na besedě mluvil o své cestě, kterou začal v dubnu 2012. Z domova v Kloužovicích u Chýnová v jižních Čechách, šel pěšky přes Rakousko, Italii, Francii a celé Španělsko až do Compostely nedaleko Atlantického oceánu. Šel s batohem a kytarou. V batohu měl hlavně malý stan, spacák, deník, trochu jídla a oblečení. Nesl celkem 30kg. Denně ušel 15 až 25 km. Spal většinou venku, jedl velmi jednoduše, většinou studené, rozdělávat oheň je v těchto zemích zakázané. Denně spotřeboval v průměru jen 10 Euro. V Italii už byl hodně unavený, proto si zde udělal v Benátkách několikaměsíční přestávku, také aby si zpěvem a hrou na kytaru vydělal na další cestu. Domů se vrátil v červnu 2013, to už ale nešel pěšky.

Chystá se na cestu pěšky kolem světa.

Byla to hezká, živá a zajímavá beseda o cestě, o lidech, které tam potkal, o zajímavých místech a stavbách, o smyslu pouti do Compostely i o tom, jak je cesta vyznačena a jaké jsou po cestě možnosti ubytování a stravování. Svoje povídání doprovázel fotografiemi a také hrou na kytaru a zpěvem. Škoda, že posluchačů bylo málo.

A. Vjačka

Setkání letošních sedmdesátníků 29.9.2017

Sešli se spolužáci z horní části Ludgeřovic (od Markvartovic až asi po hřiště TJ, včetně Vrablovce) a z Markvartovic, kteří spolu chodili od páté třídy do ludgeřovické školy. Jejich společné třídy byly jednak v prastaré, dnes už neexistující budově z roku 1824 mezi zdravotním střediskem a prodejnou potravin, jednak hned vedle v tzv. dřevěném „budlíku“ vedle, ale také v rodinných domcích u Staňka a u Menšíka. Ze školy vyšli v roce 1982. O moderní školní budově s ústředním topením, tělocvičnou, tekoucí vodou a kvalitním sociálním vybavením si mohli jenom zdát. Na školu přesto rádi vzpomínají.

Snímek před kostelem těsně po děkovné mši svaté a před odchodem na společné posezení v restauraci v Obecním domě:

A. Vjačka

Společenský večírek Klubu důchodců Vrablovec

Konal se 22.9.2017 v sále kulturního domu v Petřkovicích. Vrablovečtí na něj, obdobně jako v minulých letech, pozvali i kluby důchodců z okolních obcí. Všechny přivítala předsedkyně klubu Eva Vojevodová. K tanci i poslechu hrála vrablovecké skupina Aréna. Byl připraven bohatý svépomocný bufet. Nálada v sále byla výborná, všichni se dobře bavili a s chutí tancovali.

Připravit a uskutečnit takovou akci dá hodně práce a moc záleží na tom, kolik se mezi členy klubu najde schopných a ochotných spolupracovat. Vrabloveckým se v tomto směru zatím daří. Zaslouží si za mimořádnou aktivitu uznání.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice