Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Nabídka pozemků ke koupi

 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice

 

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

    - požáry na polích

    - lesní požáry

Akce Slezského zemského muzea

    - Fajne léto

    - Indiánské léto

Více informací o připravovaných akcích naleznete na muzejních webových stránkách a sociálních sítích:

www.szm.cz / facebook / instagram / twitter

TFA Mladého hasiče & FIREFIGHTERS CHALLENGE

 

Konzulární dny německého velvyslanectví v Kravařích

 

Svatováclavský hudební festival - Marek Eben

 

 

Moštárna ludgeřovických zahrádkářů zahajuje v moštárně v ulici U Statku sezonní provoz

Obratiště aut před školou

Ve dnech školní výuky před osmou hodinou ráno bývala v posledních letech v prostoru od ulice Markvartovická, přes parkoviště obecního úřadu, po vstupní vrata do areálu základní školy nepřehledná až nebezpečná dopravní situace. To rodiče přivážejí své potomky - školáky z nižších tříd do školy, zejména z obav o jejich bezpečnost. Ulice Markvartovická je velmi frekventovaná, obecní parkoviště poměrně úzké, takže rodiče mají velké problémy jak se zastavením auta, tak s jeho otočením na cestu zpět. Vedení obce a školy se proto dohodly na záměru vybudovat obratiště pro auta v prostoru před školními budovami po vstupní vrata do areálu. V době letošních prázdnin se záměr realizuje. Už jsou hotovy zemní práce, podloží komunikací, začíná se klást zámková dlažba, do 1. září by mělo být vše hotovo. Rodiče tak své děti přivezou plynulou jízdou na obratiště těsně před školní budovou, děti vystoupí a rodiče se jako na kruhovém objezdu s autem pohodlně otočí a bez nebezpečných manévrů odjedou. V době od 6.30 do 8.00 proto bude zvednutá i vstupní závora do areálu školy.

Fota z 11.8.2016:

A. Vjačka

Průtrž mračen

V úterý 26. července se v naší obci po horkém a parném letním dnu odpoledne zatáhlo hrozivými mraky, v 18 hodin začala lokální bouřka s intenzivním lijákem, trvajícím jednu hodinu, za kterou spadlo přibližně 40 mm vody. Koryto potoka se zcela zaplnilo, naštěstí voda neopustila koryto. Byla to v letošním roce zatím nejvyšší hladina vody v potoku. Prudce tekoucí několik centimetrů vysoká vrstva vody nanesla na některé cesty nánosy bláta a štěrku, technické služby druhý den je musely odklízet. V několika domech zatekla voda to sklepů. Žádné větší škody nezpůsobila.

A. Vjačka

Vyšlo srpnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články o slavnostním ukončení školního roku, o zásazích ludgeřovických hasičů, o akcích místních spolků, o počasí v první polovině roku, o vytištění obecní kroniky za rok 2015, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1971 s komentářem, o fotbalovém turnaji „starých pánů“, upoutávky na chystané kulturní akce, Dotační program Kotlíkové dotace v obci Ludgeřovice, inzeráty a další články. Zpravodaj má 36 stran, je v něm otištěno 17 fotografií. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Cestování s dětmi do zahraničí

 

 

Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti - poznávací soutěž pro děti i dospělé

    - plakát

    - pravidla

    - pracovní sešit pro děti

 

Uzavření bezbariérového vstupu do budovy A Městského úřadu Hlučín

 

Kronika obce Ludgeřovice za rok 2015 je vytištěná

Kronika za rok 2015 se všemi pěti přílohami už je i v tištěné podobě. Jeden výtisk kroniky je pro veřejnost k dispozici k nahlédnutí v obecní knihovně.

  

A. Vjačka

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Nová možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje

Ministerstvo životního prostředí ČR provádí aktualizaci Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2016. Návrh koncepce včetně jejich vlivů na životní prostředí je zveřejněn v informačním systému SEA na adrese http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Letošní žně

Už řadu posledních let žně vždy proběhnou více méně jaksi nenápadně, potichu, rychle bez spousty brigádníků. Na polích prostě vládne současná výkonná technika.

Už v podstatě si jen senioři pamatují na dobu, kdy se seklo ručně kosou, vázaly se snopky, stavěly se panáky, po našemu „kozly“, čekalo se několik dnů, než obilí v panácích proschne, pak se koňskými povozy sváželo k mlátičkám, kde se v oblacích prachu obilí vymlátilo, pytlovalo, vymlácená sláma svazovala do „mrvjanek“, vše znovu nakládalo na vozy, dovezlo domů a skládalo do stodoly. Mlátičky, to už byl velký pokrok, odpadlo zdlouhavé ruční mlácení cepy ve stodolách na zemi, které trvalo hodně dlouho a často se protáhlo do zimy. Všechno to byla spousta těžké manuální práce mnoha lidí. Když na žně padlo delší deštivé počasí, obilí na poli v panácích vyklíčilo, panáky se zelenaly, zrno bylo znehodnocené.  Je dobře, že ona doba už je pryč.

Letošní žně byly sice deštěm narušeny několikrát, přesto už na konci prvního srpnového týdne byly před dokončením. Až na výjimky u nás zůstaly na polích jen ovsy, které dozrávají později. Vrcholilo odvážení balíků slámy, začalo se s pomítáním strnisek. Snímky jsou ze 7. srpna 2016.

A. Vjačka

Vrba v ulici Na Návsi

Je to opravdu mohutný strom, roste na okraji areálu hřiště TJ Ludgeřovice, pod ním je orientační mapa, lavice a stůl cyklostezky. Místo je v celé obci známé pod označením „U vrby“. Je to například oblíbené místo schůzek začínajících puberťáků. Vrba je snad stoletá, měla opravdu tlusté a dlouhé, hodně do oblouku skloněné větve, které hrozily např. za silnějšího větru ulomením. Letos v červnu se takto jedna ulomila a spadla na el. dráty. Naštěstí se nic vážného nestalo. Z preventivních důvodů bylo nezbytné všechny větve výrazně zkrátit. První snímek je z 24.1.2016. Na druhém snímku z 24. června je vrba před zkracováním větví. Na pravé straně koruny je vidět část pahýlu po ulomené větvi. Na třetím snímku z 31.7.2016 je vrba po preventivním ořezání. Vrba je velmi vitální strom, určitě se velmi rychle obalí novými výhony a začne se vytvářet nová koruna stromu. Výrazný orientační prvek v ulici Na Návsi bude zachován.

A. Vjačka

Setkání osmdesátníků

Senioři z Ludgeřovic, Markvartovic a Petřkovic, narození v roce 1936, se ke společné oslavě svého jubilea sešli v chrámu sv. Mikuláše na děkovné mši svaté. Přišli především ti, kteří chodili do „měšťanky“ v Ludgeřovicích nebo v Petřkovicích, přišlo i několik, kteří se narodili a do školy chodili jinde a v současnosti bydlí u nás. Po mši se konalo tradiční fotografování, sešlo se jich k němu 23, z toho 12 mužů a 11 žen. Na společnou fotografii jsem domontoval pana Tače, který pro povinnosti údržbáře kostela fotografování nestihnul. Na druhém snímku jsou spolužáci z jedné ludgeřovické třídy, na třetím tato třída v poledním ročníku jejich povinné školní docházky v roce 1951.

A. Vjačka

Letní slavnost na Vrablovci

Sešli se k ní na prostranství před Společenským domem v sobotu 30.7.2016 v 15 hodin za krásného letního počasí. Pořadatelem byl Klub důchodců Vrablovec. Přišli zejména místní občané, někteří členové ostatních vrabloveckých spolků a z některých spolků např. z Ludgeřovic nebo z Hlučína. K poslechu i tanci hrála místní skupina ARENA, dobře fungoval svépomocný bufet, nálada byla výborná. Byla to správná letní slavnost, společnost se rozcházela, když se už stmívalo.

A. Vjačka

Letní slavnost spolku ludgeřovických zahrádkářů na moštárně

Konala se v sobotu 30.7.2016. Letní posezení pod slunečníky bylo velmi příjemné, svépomocí si připravili bohatý bufet, udili si klobásy, bavili se. Škoda, že dost členů spolku nemohlo přijít, byli pozváni na oslavu osmdesátin jedné členky, někteří šli na slavnost na Vrablovci. I tak vládla na moštárně spokojenost a dobrá nálada. Společnost se rozešla až za tmy.

A. Vjačka

Za počasím v Ludgeřovicích v první polovině roku 2016

Leden:

Počasí v novém roce pokračovalo v mrazivých dnech, které začaly o vánocích. Celodenní mrazy vydržely až do 7. ledna, v noci se pohybovaly od -2 do -12, ve dne od -8 do -1 ºC. Druhé období celodenních mrazů začalo 17. a pokračovalo až do 24. ledna. Nejchladněji bylo 23., kdy bylo po jasné noci -18 ºC, což byl největší mráz letošní zimy. Celkem bylo v lednu 23 mrazivých nocí a 15 mrazivých dnů. Bylo 7, jasných nebo polojasných dnů. Sněžilo jen třikrát a to 5., 16. a 24, sněhová pokrývka nikdy nedosáhla 10 cm. Byl to suchý měsíc, pořádně vůbec nepršelo. Celkově byl leden studený, suchý, slunce bylo málo.

Únor:

Byl to teplý, ale temný únor. V noci klesly teploty pod nulu jen 3x ve dnech 25. až 27., kdy bylo kolem -5 ºC. Odpolední teploty byly po celý měsíc nad nulou, 5x dokonce přesáhly +10, nejtepleji bylo 22., kdy dosáhla +14 ºC. Jasné nebo polojasné dny byly jenom 3 a to v první polovině měsíce. Vůbec nesněžilo, zato 4x vydatně pršelo.

 

Březen:

Noci byly o dost chladnější než v únoru, teploty klesly 8x pod nulu a jinak byly poměrně těsně nad nulou. Všechny denní teploty byly nad nulou, 10x přesáhly +10 ºC, z toho 3x kolem +15 ºC, v poslední březnový den bylo nejtepleji a to +22 ºC. Byl to velmi suchý měsíc, a i když bylo více než 20 dnů zataženo, pořádně nepršelo vůbec, bylo jen několik slabých přeháněk. Bylo 7 jasných nebo polojasných dnů.

 

Duben:

Ranní teploty ještě 7x klesly mírně pod nulu, jen 2x dosáhly +10 ºC. Odpolední teploty se pohybovaly ve velkém rozpětí od +6 do +25 ºC, z toho 7x nad +20 ºC. 4x vydatně pršelo, 12 dnů bylo jasných nebo polojasných. Byl to pro zemědělce i zahrádkáře dobrý měsíc, bylo na duben dost slunce, tepla i vláhy. Ranní mrazíky byly slabé, takže příliš neškodily.

 

Květen:

Májoví „zmrzlí muži“ se letos vůbec nedostavili, ranní teploty nikdy neklesly pod +6 ºC, 12x byly v intervalu +10 až +15 ºC. Odpolední teploty nikdy neklesly pod +10 ºC, Ve druhé polovině měsíce 10x mírně přesáhly +20 ºC. Bylo 14 jasných nebo polojasných dnů. Celkem pět dnů bylo se slabými přeháňkami, jen 29. byla v poledne bouřka s dvouhodinovým lijákem. Vytrvalý déšť nebyl žádný. Letošní máj byl krásný, teplý s dostatkem slunečního svitu, jen vláhy bylo málo.

 

Červen:

Ranní teploty byly jen 2x mírně pod +10 ºC a to v první dekádě. 25. byla nejteplejší noc, ráno bylo +24 ºC. Odpolední teploty byly jen 3x mírně pod +20 ºC, ve dnech 23. až 25. byly nad +30 ºC, z toho 2x +34 ºC. Bylo 13 jasných nebo polojasných dnů, po 4 dny slušně pršelo. 16. byl silný vítr, lámal větve stromů, např. Na Návsi „U vrby“ spadla velká tlustá větev na el. vedení, museli zasahovat hasiči a elektrikáři. Byl to hezký letní měsíc s dostatkem tepla, slunce i vláhy.

Celkově:

Na počasí v první polovině roku nemáme důvod si ztěžovat. Leden byl sice dost studený a temný, to ale k zimě patří. Snad jen vláhy bylo méně, než by bylo optimální, a to jak sněhu, tak deště.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice