Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Prodej pozemků v Ludgeřovicích (oblast nad rybníky)

   - informace

   - mapa

   - mapka (parcely)

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Nařízení Státní vetrinární správy k zamezení šíření ptačí chřipky

 

Ptačí chřipka - informace pro veřejnost

 

Plesová sezóna v Obecním domě v Ludgeřovicích

 

Obec Oldřišov nabízí k pronájmu nový sociální byt 2 + 1

 

Změna ceny vodného od 1. 1. 2017

 

Naši hasiči získali úplně nové velké terénní zásahové auto s cisternou

Poprvé v celé historii tak mají dvě zásahová auta kupovaná pro ně jako nová. Před několika lety to byl speciálně vybavený Ford Transit jako malé zásahové vozidlo, nyní velká terénní Tatra 815 speciálně upravená a vybavená v podniku THT Polička. Auto zakoupila Obec Ludgeřovice za 6 mil. 314 tis. 990 Kč.  Z dotace bylo získáno 2.5 mil, téměř 4 mil Kč z obecního rozpočtu. Vozidlo bylo vyrobeno v minulém roce a do Ludgeřovic dodáno 10.1.2017.

Pořízení nového auta už bylo nezbytné, protože dosavadní auto T815 s cisternou, zakoupené před 11 lety od Tesly Rožnov jako starší, už mělo za sebou 30 let provozu a jeho čím dál častější nutné opravy už byly neúměrně drahé a v provozu začalo být nespolehlivé.

Nové auto bylo hasičům oficiálně předáno starostou obce Mgr. Danielem Havlíkem 14.1.2017 na výroční členské schůzi SDH Ludgeřovice. Starosta vysoko ocenil práci celého hasičského sboru. Uvedl, že na naše hasiče je vždy spolehnutí, mají mezi profesionálními i dobrovolnými hasičskými sbory velmi dobrou pověst, což také umožnilo získat potřebnou dotaci.

Na schůzi přijeli i zástupci hasičských sborů z okolních obcí a také z Polska. Starosta hasičů Josef Pudich přednesl rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v uplynulém roce. Uvedl, že zásahová jednotka zasahovala v 41 případech u přírodních kalamit, požárů, dopravních nehod, likvidace nebezpečného hmyzu, pomoci zdravotníkům při přenášení pacientů apod.

Zasloužilým členům pak bylo předáno ocenění sboru i obce Ludgeřovice. Po schůzi si byli přítomní nové vozidlo prohlédnout.

Nové auto je bohatě a moderně vybavené vším, co hasič potřebuje od hadic až po GPS. Hasiči se určitě rychle naučí dobře vše zvládnout tak, aby byli připraveni s ním co nejdříve spolehlivě zasahovat.

Fota ze dne dodání auta 10.1.2017:

   

AV.

Tříkrálová sbírka 2017

Tato tradiční akce byla letos poznamenána silnými mrazy. Koledníkům byla veliká zima a rodiče či prarodiče, kteří je doprovázeli, měli obavy o jejich zdraví a tak je pobízeli ke spěchu. Na dveře vždy křídou rychle napsali známé K+M+B, zazpívali „My králové jdeme k Vám…“ a šli o dům dál. Lidé v domě, zejména ti starší, ani nestačili otevřít dveře a vzít do ruky nachystané peníze a sladkosti pro koledníky, a ti už byli pryč. Vím o řadě takových případů. I přesto byl výsledek sbírky v naší obci opět rekordní a činil 143 162 Kč. Víc měli v obvodu Charity Hlučín jen v Kravařích a v Hlučíně. 65% vybraných peněz bude pro činnost Charity Hlučín, 35% pak na pro další dobročinné akce.

Fota AV a Jarka Fussová:

 

AV.

Z obecního plesu 2017

Konal se v prostorách Obecního domu 7.1.2017, byl to v nepřetržité řadě už 15. obecní bál. Jako vždy byl zcela vyprodán, účastníci zaplnili všechna místa v sále i ve vinárně. Připravena byla díky řadě místních sponzorů velká soutěž o ceny. Tradičně hrála výborná hudba TNT z Příbora, fungoval bohatý bufet, „peklo“, v restauraci byla večeře s možností výběru z několika druhů jídel.

Ples zahájili starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Hezké předtančen předvedl u nás už několik let známý pár Eva Plačková, Jiří Barč. Spolu už tancují 8 let, jdou držiteli nejvyšší výkonnostní třídy A, jsou členy tanečního klubu TK Orel Telnice. Předvedli waltz, tango, valčík, slowfox, quickstep.

Po předtančení začala hrát hudba a taneční parket okamžitě zcela zaplnil. Celý večer se tancovalo velmi pilně.  Během večera ještě předvedly své akrobatické umění dvě tanečnice sportovního tance na tyči. Měli u publika se svým vystoupením velký úspěch.

Byl to obecním úřadem dobře připravený a vydařený bál, účastníci byli spokojeni.

A. Vjačka

Vyšlo lednové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Naleznete v něm úvodní slovo starosty, dále například články o 13. zasedání obecního zastupitelstva v naší obci, velký počet článků o uskutečněných i plánovaných kulturních a společenských akcích včetně plesové sezony 2017 v naší obci, o aktivitách žáků místních škol a mateřských školek, o akcích ludgeřovických spolků, doslovný opis kroniky obce Ludgeřovice za rok 1976 s komentářem, nabídku obce na prodej stavebních pozemků v areálu U rybníků, články z místního sportu, inzeráty a další články. Zpravodaj má 48 stran, je v něm otištěno 64 fotografií. Všechny články a fotografie také naleznete zde v sekci Zpravodaj.

A. Vjačka

Představitelé obce přáli klientům Charitního domova sv. Mikuláše k vánocům

Starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová a pracovnice obecního úřadu  Lenka Jurečková k tomu podle mnohaleté tradice navštívili Charitní domov 17.12.2016. Přidali se k nim ředitel Charity Hlučín Mgr. Bc. Lukáš Volný a vedoucí charitního domova Bc. Kamil Kupka. Zašli za každým klientem, každému přáli pěkné vánoce, dobré zdraví a předali vánoční hvězdu a krabičku s cukrovím. Nakonec stejným způsobem popřáli i všem členům ošetřovatelského kolektivu za obětavou, fyzicky i psychickou nelehkou práci při péči o klienty. Takto navštívili 23 klientů. Těm, ke kterým nemohli zajít pro právě probíhající ošetřování nechali dárky u personálu Domova. Návštěva a přání představitelů obce všechny v Domově potěšila a povzbudila. Řada klientů už není fyzicky schopná vycházet ven z Domova a tak každá návštěva je pro ně zprávou, že svět mimo Domov na ně nezapomněl.

A. Vjačka

Z 13. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se 14.12.2016 v sále Obecního domu. Přítomno bylo 16 zastupitelů, jejich jednání sledovalo 7 občanů obce. Před zahájení samotného jednání předali starosta a místostarostka ocenění obce mnohonásobnému dobrovolnému dárci krve panu Radkovi Artimovi, který už krev daroval 160krát.

Zastupitelstvo pak např. schválilo rozpočtové opatření, které reaguje na aktuální vývoj příjmů a vydání obecního rozpočtu. Schválilo přijetí překlenovacího úvěru u Komerční banky 20 mil. Kč., rozpočet obce na rok 2017, dotaci pro Charitu Hlučín v roce 2017, termíny zasedání zastupitelstva v příštím roce, smlouvu o uzavření budoucí smlouvy mezi Obcí a Římskokatolickou farností na dořešení vlastnictví pozemků pod kostelem a charitním domovem. V závěrečné diskusi sdělil starosta, že již začalo budování inženýrských sítí pro nové stavební pozemky v lokalitě U rybníků a informaci, že kromě několika desítek opozdilců a neobydlených domů je v obci dokončeno připojování domů ke splaškové kanalizaci.

Nakonec starosta všem poděkoval za práci vykonanou pro obec a popřál klidné vánoční svátky, zdraví a hodně úspěchů v příštím roce.

A. Vjačka

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Na Vrablovci se bruslí

Letos je zatím na bruslení správná zima a tak se na Vrablovci na ploše oploceného hřiště s betonovým povrchem před hospodou opět bruslí. Potřebnou vodu v hasičské cisterně přiváželi a na plochu ji rozstříkali ludgeřovičtí dobrovolní hasiči. Zatím to vypadá, že mrazy vydrží a tak budou mít kluci a holky příležitost si zopakovat bruslařské umění a případně si zahrát hokej, že je to vytrhne od sezení u televize, počítače, mobilu a na čerstvém vzduchu si řádně procvičí tělo.

Foto je ze 7.1.2017.

A. Vjačka

Za počasím v druhém pololetí 2016

Červenec

První dekáda byla správně letní. Většinou bylo polojasno, odpolední teploty 3x dosáhly +30ºC, v ostatní dny +21 až +25ºC, v noci pak v intervalu +10 až +17ºC.

Ve druhé dekádě bylo slunce mnohem méně, jen dva dny byly polojasné. Sedm dnů bylo s deštěm nebo přeháňkami, jedenáctého byly bouřky se silným větrem a i s kroupami, které na zahradách dost poničily ovoce. První tři dny se ještě odpolední teploty držely nad +25ºC, v dalších dnech byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly kolem +15ºC.

Třetí dekáda se vrátila k slunečnému letnímu počasí. Jasno nebo polojasno bylo 7 dnů. 3x poměrně vydatně pršelo. 26. v podvečer byl silný hodinu trvající liják, který po dlouhé době zcela zaplnil koryto potoka, voda zatekla do několika zahrad a sklepů. Po celou dekádu byly odpolední teploty kolem +25ºC, noční těsně nad +15ºC.

Srpen

Byl mnohem chladnější, než srpen 2015, odpolední teploty jen jednou dosáhly +30ºC, 4x dosáhly+25 ºC, jinak byly těsně nad +20ºC. Noční teploty byly 4x pod +10ºC, 8x přes +15ºC, jen jednou bylo+21 ºC. 15 dnů bylo jasných nebo polojasných. Pršelo po tři dny. 29. odpoledne byla dvaceti minutová průtrž mračen. Třikrát byly slabé přeháňky.

 

Září

Byl to teplý, suchý a slunečný měsíc. Odpolední teploty ještě byly 10x nad +25ºC, 9x 20 až 24ºC, nikdy neklesly pod +15ºC. Ranní teploty byly 20x nad +10ºC, nikdy neklesly pod+5 ºC. 19 dnů bylo jasných nebo polojasných, nepršelo, jen po tři dny byly slabé přeháňky.

 

Říjen

Byl to chladný, mokrý měsíc bez slunce. Byl to drsný přechod od teplého a slunečného léta k nevlídnému podzimu. Jen dva dny byly polojasné, dvacet dnů bylo zatažených, šest dnů propršelo, osm dnů bylo přeháňkových. Ranní mrazíky nebyly, k nule se teplota přiblížila 2x, 17x byla do +5ºC, jen 3x dosáhla +10ºC. Odpolední teploty byly 16x pod +10ºC, jen v prvních dvou dnech měsíce se přiblížily k +20ºC.

 

Listopad

V listopadu pokračovalo říjnové nevlídné studené a temné počasí bez sluníčka. Dál se ochladilo a bylo 11 ranních mrazíků, první 4.11. Byly v rozmezí -1až -4ºC, v poslední den měsíce mráz vydržel celý den, odpoledne bylo -1ºC. V ostatních dnech byly ranní teploty většinou do +5ºC, 8x mírně překročily+5 ºC, z toho 2x se přiblížily k +10ºC. Odpolední teploty se 3x přiblížily k +15ºC, 6x k +10ºC, 16x byly do +5ºC. Jasné a polojasné dny byly celkem 4. Po 5 dnů byly slabé přeháňky deště, někdy se v nich objevily i sněhové vločky, sníh nikdy nevytvořil ani centimetrovou vrstvu. Více pršelo 2x a to v posledním týdnu měsíce. Řada dní byla hodně větrných, vítr se 2x silou blížil k vichřici.

Prosinec

Ranní teploty byly jen 8x mírně nad nulou do +5ºC, v ostatních dnech byl ráno mráz od -1 do -8 ºC. 8x byl mráz celodenní, jinak byly odpolední teploty do +5ºC, jednou bylo +8ºC. Jasných nebo polojasných dnů bylo 8. 1.12. byly sněhové přeháňky, napadlo 5cm sněhu, byla to první sněhová pokrývka zimy. Pršelo jen jednou a to 12.12. Jinak to byl suchý a hodně větrný měsíc.

Celkově

Druhá polovina roku 2016 byla ve srovnání s minulými dvěma roky výrazně chladnější a ve 4. čtvrtletí mnohem nevlídnější, jako by se počasí chystalo na mnohem tvrdší zimu, než na jakou jsme byli v posledních pěti letech zvyklí. Na druhé straně bylo výrazně víc vláhy než v minulém roce, nastřádaný vláhový deficit z minulých let se však zdaleka nevyrovnal.

A. Vjačka

Betlém v kostele

Už tradičně přijde do našeho kostela na Štědrý den odpoledne hodně dětí i dospělých, aby se účastnili velké slavnosti s živým betlémem. O tom, jak tato slavnost vypadala o nedávných vánocích nejlépe vypovídají fotografie pořízené slečnou Terezkou Fussovou:

V kostele je o každých vánocích i klasický „dřevěný“ betlém. Po prvé jsem ho v tam viděl jako šestiletý v roce 1945. Tehdy mě na něm zaujal černoušek, který přijímal mince pro Ježíška, po vhození mince se vždy uklonil. Černoušek je tam dodnes. Betlém je však pravděpodobně ještě starší. Je možné, že je i starší než současný kostel:

A. Vjačka

Z exhibičního vystoupení vzpěračů

Své vzpěračské umění předvedli žáci, junioři, ženy i muži z oddílů z Bohumína, Havířova, Moravské Ostravy, Třince a také z naší obce v sále Obecního domu 17. prosince. Akci s podporou řady sponzorů zorganizoval, připravil a sám se jako vzpěrač zúčastnil domácí pan Oldřich Tchurz, který úspěšně soutěží v kategorii Masters.

Z Třince dorazil Jakub Gorný, reprezentant České republiky ve vzpírání, který nadhodil 152 kg. V soutěži žen největší výkon podala Ester Hollá 75 kg. V soutěži mužů v mrtvém tahu podali výkony Ondřej Tchurz 160 kg, Jakub Barteček 195 kg a Oldřich Tchurz 241 kg. Nechyběla ani divácká soutěž v mrtvém tahu, ve které jeden z hlavních sponzorů Jaromír Nadhajský, ředitel MEDIA WALK, pozvedl neuvěřitelných 180 kg.

Vystoupení bylo zajímavé, mělo spád, bylo velmi dobře provázeno moderátorem Jaroslavem Thérem. Škoda, že nepřišlo více diváků.

Organizátor pan Oldřich Tchurz si zaslouží velké uznání za perfektní přípravu a provedení akce, která dobře propagovala vzpěračský sport a zároveň velký dík patří všem sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla uskutečnit.

A. Vjačka

Cestovatelská prezentace v hospodě Na Vrablovci 17.12.2016

O svém dvouletém putování na motorkách po Africe (viz www.around africa), kterou projeli kolem dokola, přišel povídat, promítat videa a fotky pan Martin Pouba. Posluchačů přišlo hodně, bylo jich přibližně 100, mezi nimi i řada motocyklových fanoušků ze širokého okolí ČR a také z SR, svědčil o tom velký počet zaparkovaných automobilů a i několik motorek. Akci zorganizoval pod názvem „Helmutův cestovatelský večer č.1“ pan Helmut Šafarčík, předseda TJ Ludgeřovice, který je také motorkářský cestovatel, před dvěma roky takto zajel až do Mongolska.

Byla to opravdu zajímavá několikahodinová prezentace nejen o samotném náročném cestování, ale i o tom, jaká vlastně současná Afrika je.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice