Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Prodej pozemků U Rybníků v Ludgeřovicích

   - informace

   - mapa

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Plánované přerušení dodávky elektřiny

 

TFA MH & FIREFIGHTERS CHALLENGE - hasičské závody

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

   - leták

   - informace

Zlatá svatba manželů Marie a Jana Nandražských

Obřad se konal v obřadní síni obecního úřadu 12.8.2017. Slavnostní proslov měl starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ceremoniářkami byly pracovnice obce Lenka Jurečková a Mgr. Vladimíra Lišková, zástupkyně ředitele základní školy. Hudbou doprovázeli studenti Základní umělecké školy v Hlučíně

Manželé se poznali v tanečním klubu v Ostravě. Vytvořili spolu výborný soutěžní taneční pár, vyhrávali jednu soutěž za druhou. Zamilovali se do sebe. Svatbu měli v Ostravě Vítkovicích 24.6.1967. Marie je z Ostravy z osmi dětí, pracovala v Krajském filmovém podniku v Ostravě, Jan pochází ze Zlína, má dva bratry, pracoval ve Vítkovických strojírnách. Mají spolu jednu dceru a dvě vnoučata. V roce 1994 si koupili starší rodinný domek v Ludgeřovicích v lokalitě u Rybníků, kde spokojeně bydlí, věnují se rodině, zejména vnoučatům, užívají si důchodu, pečují o dům a zahradu.

Manželé se po proslovu starosty podepsali v pamětní knize obce, manželský slib stvrdili svatebním polibkem, přijali gratulace a drobné dárky od obce, na památku se fotografovali.

Byl to krásný obřad, oslavující manželé i jejich rodina byli určitě spokojeni.

A. Vjačka

Opravená kaplička v ulici Markvartovická

Stojí u silnice 100 m od hranice s Markvartovicemi v místě, kde odbočuje ulice Na Návsi. Pozemek, na němž je postavena, patřil po několik generací rodině sedláků Robenků. Nyní je i s kapličkou ve vlastnictví manželů Milana a Blanky Vjačkových, úspěšných ludgeřovických stavebních podnikatelů. Ti právě dokončili celkovou opravu již hodně ošuntělé kapličky i úpravu okolního pozemku. Ta je teď jako nová, svítí svou bílou omítkou a v noci svým osvětlením. Stala se ozdobou obce.

Je škoda, že nevíme nic podrobnějšího o historii kapličky. Snad se najde někdo z rozvětvené rodiny Robenků nebo z pamětníků v okolí, kdo ví více, nebo má její stará fota nebo písemné dokumenty o ní.

V každém případě patří za péči o kapličku velké poděkování současným vlastníkům.

A. Vjačka

Byla dokončena kronika obce Ludgeřovice za rok 2016

Kronika za rok 2016 má celkem se všemi pěti přílohami 339 stran a je v ní 669 fotografií. Přílohy kroniky jsou o akcích a událostech a to v kostele, v Obecním domě, na Vrablovci, na hřišti TJ. Pátá příloha obsahuje fotografické pohledy na obec pořízené v roce 2016. Celou kroniku obce za rok 2016 najdete zde v sekci Kronika obce.

A. Vjačka

Veřejná schůze k prezentaci centra služeb Ludgeřovice

Konala se v sále Obecního domu 12.7.2017. Pracovník architektonické stavebně projektové kanceláře MR Design cz, s.r.o. Ing. Miroslav Tyl zde představil projektovou dokumentaci centra služeb, které má být postaveno na Menšíkové louce. V tomto centru služeb má být pošta, obchod Hruška, cukrárna a několik dalších provozoven služeb. Součástí bude i velké parkoviště s asi osmdesáti parkovacími místy. Vjezd do areálu centra bude z kruhového objezdu na křižovatce ulic Hlučínská a Markvartovická. Investorem centra má být obchodní řetězec Hruška, investorem kruhového objezdu MS Kraj. Získání stavebního povolení se předpokládá do konce letošního roku, termín zahájení stavby bude bezprostředně navazovat.  

Přítomno bylo asi 40 občanů obce. Vedle přednášejícího Ing. Miroslava Tyla na jejich dotazy odpovídal i starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Otázky byly věcné, týkaly se například přístupu k areálu, konstrukce stavebních objektů, projektované zeleně apod. Jen jedna občanka vyjádřila zásadní nesouhlas s celým řešením. Vadilo jí, že jeho realizací nevznikne náměstí. Bylo jí vysvětleno, že pokusů o řešení s náměstím bylo v posledních 20 letech provedeno 5, všechny ztroskotaly na tom, že nepodařilo odkoupit soukromý pozemek s budovami květinářství a pekařství v trojúhelníku mezi Farskou zahradou a ulicemi Hlučínská a Markvartovická. Bez tohoto pozemku není pro takový projekt dost místa. Je zde ovšem ještě ta podstatná skutečnost, že by územím takového náměstí vedly dvě frekventované silnice s jejich křižovatkou.

Veřejná schůze po hodině a půl skončila. Byla zajímavá a určitě prospěšná.

A. Vjačka

Slavnostní otevření revitalizované Farské cesty

Konala se 9.7.2017. Kromě aktérů otvírání, což byli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný, jáhen Mgr. Zdeněk Uher, František Škrobánek - majitel stavební firmy, která revitalizaci provedla a známý úspěšný sochař Daniel Klose (nar. 1973) - autor instalované sochy sv. Františka. Přítomno bylo více než 100 občanů obce.

Starosta obce připomněl historii Farské cesty, nejkratší spojnice pro pěší mezi Vrablovcem a středem obce. V souvislosti s kolektivizací zemědělství ve druhé polovině minulého století byla cesta postupně devastována, až se stala téměř neschůdnou. Po opravě cesty volali občané už desítky let. Cesta a okolní pole patří po církevních restitucích do majetku ludgeřovické farnosti a v loňském roce se zde poprvé konala velkopáteční křížová cesta. Obec Ludgeřovice získala před dvěma roky Farskou cestu od farnosti do dlouhodobého pronájmu a mohla tak zahájit přípravu revitalizace. Ve veřejné soutěži získala zakázku na provedení místní firma Františka Škrobánka. Ta před koncem minulého roku provedla 1. etapu revitalizace a to vyčištění trasy od navezených odpadů, úpravu profilu cesty, navezení a zaválcování kamenné drtě a instalaci bloků lomového kamene jako míst zastavení křížové cesty a jako zábran vjezdu vozidel na začátku a na konci. Letos stavba pokračovala konečnými úpravami okrajů a povrchu zaválcovaným asfaltovým recyklátem. Nedaleko začátku byla instalována socha sv. Františka zhotovená sochařem Danielem Klosem. Revitalizován je úsek od ulice Hlučínska až k chatě Ostříž, akce zatím stála obec 1,2 mil. Kč. Ještě letos bude revitalizace pokračovat i v úseku od chaty Ostříž po ulici Vrablovecká. Po mnoha letech se tak Farská cesta znovu stává plně využitelnou pro pěší i jako místo příjemných procházek.

Pan farář pak ocenil výbornou spolupráci s vedením obce a cestu posvětil. František Škrobánek pozdravil všechny přítomné jménem své firmy a vyjádřil naději, že Farská cesta  teď bude sloužit k plné spokojenosti. Provedeno bylo obvyklé stříhání pásky a všichni přítomni se vydali po cestě směrem k Vrablovci. Asi po padesáti metrech se zastavili u nové sochy sv. Františka, kterou pan farář posvětil a její autor promluvil o jejím duchu. Sv. František byl žebravý mnich, žebral milodary pro potřebné a také byl velkým přítelem ptactva. Proto má socha ruku nataženou pro milodar. Také ji lze chápat jako naplněnou semínky pro ptáčky. Socha je umístěna na schodišti a tak, aby vedle ní mohl usednout k odpočinku nebo k rozjímání kolemjdoucí.

Průvod přítomných pak prošel až k chatě Ostříž, kde se bylo možné občerstvit.

Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Slavnostní ukončení školního roku v ludgeřovické základní škole

Konalo se 29.6.2017 ve velké chodbě budovy základní školy. Úspěšným žákům za jejich výborné výsledky ve škole a žákům, kteří uspěli v okresních, krajských a republikových sportovních a vědomostním soutěžích, byla předána jejich třídními učiteli ocenění. Těch, kteří v těchto soutěžích úspěšně reprezentovali školu, bylo několik desítek. Svědčí to o dobré práci školy, zejména pak učitelů.

Předávání ocenění sledovali rodiče žáků. Nakonec všem popřáli hezké prázdniny ředitel školy Mgr. Karel Moric, místostarostka Ludgeřovic Ing. Alena Janošová, starosta Markvartovic Ing. Pavel Myslivec, ředitelka markvartovické základní školy Mgr. Šárka Kubišová, farář Mgr. Václav Koloničný, jáhen Mgr. Zdeněk Uher.

Po krátké přestávce nastoupili žáci devátých tříd, aby před zraky rodičů a známých převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Děvčata měla hlavy ozdobené korunkami. Připravili si pro tuto významnou příležitost velké vzpomínkové video, poděkovali svým třídním učitelkám, které měli v 1. až 5. třídě, třídní učitelce a třídnímu učiteli v 6. až 9. třídě. Třídním učitelkám nasadili na hlavu korunky, třídnímu učiteli korunu královskou.

Pak žáci jednotlivě předstupovali, třídní učitel vždy řekl, do které školy k dalšímu studiu žák po prázdninách nastoupí, ozdobil ho šerpou a předal vysvědčení a pamětní list. Všichni dekorovaní žáci se pak postavili jako velký pěvecký sbor a zazpívali na ukončení své základní školní docházky o své základní škole slavnostní píseň a rozloučili se se svými třídními učiteli i s celou školou. Nakonec nechyběly gratulace a přání úspěšného nástupu do další etapy života od přítomných ředitelů škol, zástupců Ludgeřovic a Markvartovic a jáhna ludgeřovické farnosti. Byla to hezká a důstojná slavnost.

A. Vjačka

Letní slavnost obce na hřišti TJ Ludgeřovice 17.6.2017

Této už tradiční akci letos vůbec nepřálo počasí, bylo jen 12ºC, zataženo, poprchávalo. Naštěstí nepršelo. Lidí přišlo dost, ale při lepším počasí by jich bylo mnohem více. Naštěstí byl nachystán dostatek zastřešených ploch, kam se mohli všichni přítomni v případě potřeby uchýlit.

Akci zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ten všechny přivítal a poděkoval všem, kteří tuto velikou akci připravili a kteří na ni vystupovali.

Pořadatelé připravili bohatý a zajímavý program, např. vystupovaly mažoretky skupiny Ballerisimo z Hlučína, které mají za sebou řadu významných úspěchů na mezinárodní i republikové úrovni, dále bylo několik vystoupení dětí z mateřských škol a ze základní školy, také ludgeřovického velmi úspěšného spolku korejského bojového umění taekwondo, hudební skupiny Šlapeto Vrablovec, ludgeřovických vzpěračů pod vedením pana OldřichaTchuře a večer postupně hrálo několik hudebních skupin včetně diskotéky. Své bohaté moderní technické vybavení předvedli ludgeřovičtí hasiči. Pro děti byla připravena řada atrakcí, jako kolotoče, skákací stroje, malování na obličej a další. Nechyběla řada stánků s občerstvením, masnými výrobky, sladkostmi apod.

Důležitou částí programu byl „Gulášfest“. K vaření kotlíkového guláše se přihlásily čtyři ludgeřovické spolky a to hasiči, Klub důchodců, Běžecký klub a Klub turistů. Výsledek jejich vaření hodnotila sedmičlenná porota. Výsledek pak byl slavnostně vyhlášen. Podle poroty nejlepší guláš uvařil Běžecký klub, na druhém místě se umístil Klub turistů, třetí byl Klub důchodců, čtvrtí byly hasiči. Třeba dodat, že velmi chutné byly všechny guláše. Těm, kteří vařili, předali starosta obce spolu s místostarostkou Ing. Alenou Janošovou poháry a drobné dárky. Byla to velmi zajímavá část programu, snad byla založena nová tradice a gulášfest bude součástí programu ludgeřovických letních slavností i v příštích letech.

I přes nepřízeň počasí se tako perfektně připravená velká akce vydařila. Všem, kteří se o to zasloužili, patří velké uznání.

A. Vjačka

Z 15. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se v sále Obecního domu 14.6.2017. Přítomno bylo 18 zastupitelů, jejich jednání sledovalo celkem 7 občanů, z toho jen 3 z Ludgeřovic, ostatní byli přespolní zájemci o koupí stavebních pozemků v obci.

Zastupitelé mimo jiné projednali a schválili výsledné dokumenty o hospodaření obce v minulém roce jako závěrečnou zprávu auditora, závěrečný účet obce a účetní uzávěrku. Jednali také o prodeji obecních stavebních pozemků v lokalitě u Rybníků, tj. schválili prodeje těch pozemků, které v posledním kole zájemci úspěšně vysoutěžili a schválili mechanismus dalšího kola (už šestého) veřejné soutěže o nákup stavebních pozemků. Schválili pojmenování nové ulice, která odbočuje z ulice Lípová kolmo severozápadním směrem nad bývalou pískovnou. Tato nová ulice, podél níž jsou stavěny nové rodinné domky, dostala název „Nová“.

V závěrečné dlouhé diskusi se zastupitelé také zajímali o stav připojování domů k splaškové kanalizaci. Dosud nepřipojených domků je asi sto, z většinou jejich vlastníků už ve věci jednal odbor životního prostředí Městského úřadu v Hlučíně. Obecní úřad ještě v tomto měsíci připraví přesný seznam dosud nepřipojených domů a jejich vlastníkům bude po jednání s nimi stanoven termín připojení, jehož nedodržení bude sankcionováno podle platných právních předpisů. Předmětem diskuse bylo například i nesprávné parkování aut v ulicích, které mimo jiné komplikuje vyvážení popelnic nebo úklid ulic. Konstatováno, že tyto případy nejsou dost důsledně pokutovány.

A. Vjačka

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Trápení našich zahrádkářů s počasím

Mám na mysli to letošní počasí s jeho vrtochy. Dva pozdní jarní mrazíky v době, kdy už všechny ovocné stromy naplno kvetly, způsobily, že letos u nás vůbec nebyly třešně, meruňky, nesklidíme žádné švestky a jablek bude velmi málo. Dokonce na řadě zahrad nebyl ani angrešt nebo rybíz. Takovou neúrodu ovoce si za celý svůj už dost dlouhý život nepamatuji. Není z čeho dělat marmelády, vyrábět slivovici nebo jablečný mošt. Letošní moštovací sezona bude bídná. Teď v létě trápí při trvajících tropických teplotách nedostatek vláhy. 

Na sobotu 12. srpna si ludgeřovický spolek zahrádkářů naplánoval tradiční letní slavnost v areálu moštárny. Předpověď počasí ještě tři dny předtím však najednou byla o tom, že tento den bude po dlouhé době od rána do večera pršet. Proto bylo rozhodnuto, že slavnost bude už den předem, tj. v pátek 11. srpna. Nová předpověď z 10. srpna však říkala, že pršet začne už 11. srpna odpoledne a v sobotu 12. srpna odpoledne už zase bude pěkně. Organizátoři byli ve velké nejistotě.

Letní slavnost 11. srpna se nakonec vydařila, i když bylo velké vedro +36ºC. Lidí však přišlo méně, jednak kvůli horku, jednak že už měli jiný program.  Po 19. hodině začaly poryvy větru, které donutily sklidit všechny slunečníky. Jen co kolem 22. hodiny slavnost skončila a odešli poslední účastníci, začala bouřka s lijákem. Pršelo pak až do sobotního rána, těžké mraky s mrholením pak vydržely celé dopoledne. Sobotní odpoledne už bylo pro pořádání letní slavnosti zase docela přijatelné, dokonce s příjemnou teplotou těsně nad +20ºC. Zahrádkáři jen doufají, že tím počasí předvedlo už svůj poslední letošní vrtoch.

A. Vjačka

Počasí v prvním pololetí roku 2017

Leden

Byl hodně studený. Ranní teplota byla nad nulou jen jednou a to jen +2 ºC, jinak bylo 3x -1 ºC, 10x -2 až -5 ºC, 12x -6 až -10 ºC, 2x -11 až -15 ºC. Největší mráz byl ve dnech 6. až 9., kdy bylo ráno -17 až -18 ºC a odpoledne -8 až -9 ºC. Odpolední teploty jen 14 krát těsně vystoupily nad nulu a to nejvýše do +3 ºC. Slunečných nebo polojasných dnů bylo 14. Byl so suchý měsíc, jen v prvním týdnu bylo několik sněhových přeháněk, sněhová pokrývka sotva dosahovala 5cm. Sněžilo ještě dvanáctého, napadlo 10 cm a pak až jednatřicátého 15 cm.

Únor

Byl poměrně teplý, ranní teploty klesly pod nulu 14x, největší mráz byl patnáctého a to -8 ºC. Odpoledne bylo pod nulou jen ve dnech 7. - 13. a to -1 až -5 ºC. Nejteplejší byl poslední týden s odpoledními teplotami +6 až +14 ºC. Sněžilo jen první dva únorové dny, napadlo celkem čtvrt metru sněhu. V polovině měsíce už žádný sníh nebyl. Pořádně pršelo jen jednou a to několik hodin osmnáctého. Ve dnech 21. a 22. ještě byly přeháňky. Jasných nebo polojasných dnů bylo jen šest. Ve dnech 12. až 14. byla těžká inverze.

Březen

Celkem bylo 7 ranních mrazíků, byly velmi mírné od 0 do -2 ºC. V ostatní dny bylo ráno v průměru +4 ºC, jen jednou teplota přesáhla +10 ºC. Všechny odpolední teploty byly nad nulou, 13x do +10 ºC, 4x mírně přesáhly +15 ºC. Nejteplejší byl poslední týden. Vydatněji pršelo 3x, vláhy však přesto byl citelný nedostatek. Bylo 9 jasných nebo polojasných dnů.

Duben

Dubnové počasí mělo dvě rozdílné poloviny. První polovina byla teplejší, slunečnější, pořádně nezapršelo vůbec, bylo jen několik přeháněk. Jasných nebo polojasných dnů bylo 6. Všechny ranní teploty byly kladné kolem +5 ºC, všechny odpolední nad +10 ºC, 2x mírně přesáhly +20 ºC. Ve druhé polovině měsíce bylo výrazně chladněji, s minimem slunce. Po 4 dny vydatně pršelo. Ranní teploty se 3x dostaly ve dnech 19. až 21. mírně pod nulu, nikdy nepřekročily +5 ºC. Odpolední teploty jen 3x mírně přesáhly +10 ºC. Zmíněné ranní mrazíky poškodily květy na již rozkvetlých ovocných stromech, zejména na švestkách a třešních.

Květen

Nebýt jediného ranního mrazíku 10.5., byl by to měsíc, s jehož počasím by všichni byli spokojeni. Tehdy bylo ráno -2 ºC a mrazík dokonal zkázu na ovoci, kterou začal jeho předchůdce 21.4. Tyto dvě studená rána způsobila, že letos se prakticky u nás neurodily žádné třešně ani meruňky, nebudou švestky a i jablek bude výrazně méně.  Farmářům dělal starosti i nedostatek vláhy v půdě. Vydatněji pršelo jen třikrát a to ve dnech 2., 12., a 30. Slunce bylo hodně, bylo 12 jasných nebo polojasných dnů. Ranní teploty 20krát překročily +10 ºC, nejteplejší ráno bylo v posledním dnu měsíce, a to +18 ºC. Odpolední teploty byly po celý měsíc nad +10 ºC, 27krát byly nad +15 ºC, 14krát nad +20 ºC. Nejteplejší byly poslední čtyři dny měsíce, kdy odpolední teploty dosahovaly až +29 ºC.

Červen

Byl to horký a suchý letní měsíc. Jasných nebo polojasných dnů bylo 19, vydatně pršelo jen dvakrát. Všechny ranní teploty byly nad +10 ºC, 15x byly nad +15 ºC. Odpolední teploty jen 2x nedosáhly +20 ºC, 20x byly nad +25 ºC. Nejtepleji bylo 28. s odpolední teplotou +33 ºC.

 

První pololetí 2017 celkově

Počasí nevybočilo z dlouhodobého trendu celkem mírných zim, brzkého nástupu jara i léta, nedostatku dešťových srážek a rychlých změn počasí. Dva ranní mrazíky v dubnu a květnu silně poznamenaly úrodu ovoce. Druhým excesem byla prudká bouře s průtrží mračen 12.5., kdy se na chvíli zcela zaplnilo koryto potoka, ten se z břehů naštěstí nevylil.

A. Vjačka

Letní slavnost Klubu důchodců Vrablovec

Tato tradiční akce se konala v sobotu 29.7. za příjemného letního počasí v prostoru před Společenským domem. Hrála místní skupina Aréna, připraveno bylo dost jídla a pití, opékaly se klobásky, povídalo se, zpívalo, tancovalo, bylo veselo. Kromě domácích přišli např. i členové KD Ludgeřovice. Další účastníci přicházeli celé odpoledne, takže večer bylo před Společenským domem plno. Byla to dobře připravená vydařená akce.

A. Vjačka

Ludgeřovičtí holubáři posílali holuby na nejdelší závod sezony

27. července se do areálu ludgeřovických chovatelů sjeli holubáři z celých oblastí Hlučínska a Opavska, aby zde zaregistrovali své nejlepší „pošťáky“ na 1100 km dlouhý závod z belgického Oostende. Posílali tam autem celkem 300 holubů, z toho z naší obce 30. Z celé Moravy to bylo 2000 holubů. V Oostende byli holubi k letu domů vypuštěni v sobotu 29. 7. v 6.30 hod. Ludgeřovickým se nejlepší vrátili už v neděli 30.7. brzo ráno a to chovateli Jindrovi Svobodovi ve 4.59 hod a Arnoštu Vraníkovi v 5.51 hod, což je krásné druhé a třetí místo z celé oblasti Hlučínsko.

Byl to předposlední letošní závod, byl sedmnáctý z celkového počtu 18. Holubáři jsou s letošní sezonou spokojeni, i když byl její začátek velmi nejistý vlivem karantény kvůli ptačí chřipce, kdy museli být holubi zavřeni a nemohli trénovat. Karanténa byla po několika týdnech ukončena a holubi zase mohli létat.

A. Vjačka

Klub důchodců Ludgeřovice přivítal léto 30.6.2016

Léto vítal, tak jako už řadu let, v areálu moštárny ludgeřovických zahrádkářů. Počasí přálo. Výbor klubu připravil pestrý program a bohatě vybavený svépomocný bufet včetně tradičního uzení klobás. Členů klubu přišlo hodně, přišli i hosté z KD Vrablovec, všichni se dobře bavili až do setmění. Léto bylo úspěšně přivítáno.

A. Vjačka

Sportovní odpoledne pro děti 25.6.2017

Pořádala Farnost Ludgeřovice v rámci ukončení školního roku. Na školním hřišti byla pro menší děti připravena řada disciplín, ve kterých děti samy a také se svými rodiči soutěžily v rychlosti, šikovnosti, pohotovosti, smyslu pro rovnováhu atd. Po soutěži pokračoval program sportovního odpoledne na dětském hřišti církevní mateřské školy. Nakonec se i grilovalo.

A. Vjačka

Finále krajského poháru fotbalistů

Mužstvo TJ Ludgeřovice dosáhlo velkého úspěchu, když se v krajském poháru TESKAHOR 2016-2017 probojovalo až do finále, které hráli na domácím hřišti 20.6.2017.

Krajského poháru se účastnilo 6 mužstev - vítězů okresních pohárů, a to Bohumín, Ludgeřovice, Jistebník, Bruntál, Staříč, Štěpánkovice.  Mužstvo TJ Ludgeřovice porazilo Štěpánkovice a Bruntál, čímž postoupilo do finále s mužstvem z Bohumína, které je vítězem krajského přeboru mužů 2016-2017, hraje tedy ve vyšší třídě. Výkonnostní rozdíl byl znát, bohumínští měli celý zápas převahu a tak domácí přes obětavý výkon podlehli 1:3. I přesto letošní výsledek v krajském poháru je nesporným úspěchem ludgeřovického fotbalu. Navíc mužstvo získalo 40 tisíc korun do oddílové pokladny. Utkání také přilákalo velký počet diváků.

Byl to pro hráče, pořadatele, trenéry i funkcionáře TJ poslední zápas jarní části letošní fotbalové sezony, všichni byli unavení, řada hráčů si bude léčit různé šrámy a zranění. Těšily, však výsledky které byly snad nejlepší v celé historii ludgeřovického fotbalu.

A. Vjačka

Procesí o svátku Božího těla

Konalo se 18.6.2017. Po velké mši svaté se průvod vydal z kostela po chodníku až na křižovatku s ulicí Hlučínska, po ní pak k Domovu pokojného stáří sv. Mikuláše, k církevní mateřské škole, dále po ulici Nádražní a zpět do kostela. Po cestě byla zastavení s modlitbou. Tato kdysi tradiční akce se asi po padesátiletém přerušení poprvé konala před dvěma lety, loni se nekonala pro špatné počasí.

A. Vjačka

Koncert pop gospelové skupiny GOODWORK v chrámu sv. Mikuláše 16.6.2017

Známý soubor zpěvu a hudby GOODWORK vznikl už před 21 lety s názvem Paprsky, přejmenovali se před několika lety. Má přibližně 30 členů, většinou ze severní Moravy, velmi mladých zpěváků a muzikantů, hrají vlastní písně v disko stylu na duchovní témata. V našem kostele již před lety jednou účinkovali.

Tentokrát si je přišlo poslechnout asi 100 posluchačů. Účinkující soubor si na své vystoupení přivezl rozsáhlou hudební aparaturu a řadu hudebních nástrojů. Hodinu a půl trvající vystoupení bylo ve skutečně živém rozpohybovaném disko stylu a připomínalo podobná vystoupení Afroameričanů při bohoslužbách v USA. Mělo vysokou muzikantskou úroveň a sympatický byl i slovní doprovod vysvětlující smysl textů jednotlivých písní.

Byl to velmi zajímavý koncert.

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice