Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

Nový informační systém

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v obci Ludgeřovice

 

 

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu

 

Informace starosty obce ke kotlíkovým dotacím

Vážení spoluobčané,

v minulých dnech jste si mnozí podali na úřadě Moravskoslezského kraje žádost o takzvanou kotlíkovou dotaci. Zároveň můžete získat i bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Ta je výhodná pro vás i obec Ludgeřovice, protože takto získané finance může následně po splacení půjčky využít naše obec pro svůj rozvoj. Proto prosím všechny úspěšné žadatele o dotaci, kteří ještě o půjčku nežádali a mají o její poskytnutí zájem, aby se dodatečně přihlásili na obecním úřadě u paní Daniely Martinkové, tel. 553876016 nebo na e-mailu martinkova@ludgerovice.cz. Můžete tak snadněji řešit výměnu kotle a ještě pomoci své obci.

Děkuji za spolupráci!

Mgr. Daniel Havlík 

starosta obce Ludgeřovice

Očkování psů

 

Značení jízdních kol

 

3. vlna kotlíkových dotací - nové informace

- informace občanům Ludgeřovic

- brožura

- leták

- žádost o změnu typu kotle - DOC, PDF

Pozvánky na akce v Ludgeřovicích

Setkání jubilantů

 

Den slezských varhan

 

Svatodušní vaječina

 

Sportovní odpoledne pro děti

 

Jaro v lesní školce

 

Den obce Ludgeřovice

 

Letní příměstské tábory

 
 Informace pro občany k placení daně z nemovitých věcí

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do e-mailové schránky! - leták >

Plaťte daň z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO - leták >

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

 

 

Upozornění SmVaK Ostrava - Opatrně při napouštění bazénů! Zvolte elegantní řešení!

 

Zábavné odpoledne na Vrablovci 11. 5. 2019

Konalo se u Společenského domu, pořádal vrablovecký hasičský spolek. Bylo určeno pro děti i dospělé.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Burza pěstebních přebytků na moštárně 11. 5. 2019

Tradičně burzu pořádá v polovině května spolek ludgeřovických zahrádkářů.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Svátek matek v Klubu důchodců Ludgeřovice 10. 5. 2019

Členové klubu na letošní oslavě svátku matek, tak jako každým rokem, zcela zaplnili sál Obecního domu. Už u vchodu maminkám a babičkám gratulovali muži z výboru klubu a každé předali krásnou růži.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Oslava svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec 5. 5. 2019

Konala se tradičně ve Společenském domě na Vrablovci. Gratulovat přišli starosta Ludgeřovic Daniel Havlík, zástupkyně starosty města Hlučína Petra Řezáčová a také pracovnice útvaru komunitního plánování městského úřadu Hlučín. Gratulovat přišly i děti - Vrabčáci z místní mateřské školy.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Florian 2019

Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči si každým rokem v první májovou neděli uctí při mši v kostele svého patrona sv. Floriána. Letos to bylo 5. května.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Májová veselice v Obecním domě 4. 5. 2019

Pořádalo skautské středisko Ludgeřovice. Byla to retro party v duchu 80. let minulého století. Předepsáno bylo neformální dobové oblečení.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Pálení čarodějnic 30. 4. 2019

Stejně jako v minulých letech se v podvečer posledního dubnového dne sešlo na hřišti TJ Ludgeřovice hodně dětí i dospělých, aby se pobavili a před setměním sledovali shoření velké vatry s hadrovou čarodějnicí na vrcholu.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Myslivecký spolek Ostříž usiluje o vlastní honitbu

Spolek už existuje 68 let, před 55 lety jeho členové postavili známou chatu Ostříž, která funguje dodnes. Od začátku měli svou honitbu na vrablovecké straně ludgeřovického katastru, obětavě a velmi pečlivě se o ni starali. O tu před 16 lety v souvislosti se změnou zákona o myslivosti přišli.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Skautská mše 28. 4. 2019

Velmi aktivní a činorodý spolek ludgeřovických skautů vznikl v roce 2016. Má v současné době 90 členů. Jsou to mladí lidé a děti. Úcta k přírodě, ke křesťanským a kulturním hodnotám, slušnost, pracovitost, kamarádství patří k hlavním bodům jejich programu. V poslední letošní dubnovou neděli se sešli v kostele na skautské mši.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Vítání občánků 27. 4. 2019

V obřadní síni obecního úřadu přivítal starosta Mgr. Daniel Havlík spolu se zaměstnankyněmi obce Lenkou Jurečkovou a Danielou Martinkovou, se zástupkyní ředitele školy Mgr. Vladimírou Liškovou pětadvacet nových občánků, kteří se narodili v posledním půlroce.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

Jarní květinový ples klubu důchodců Vrablovec v Obecním domě

Byla to jedna z několika akcí klubu, na které každým rokem zve i členy řady okolních klubů důchodců. Tyto akce se většinou konaly v kulturním domě v Petřkovicích. Letos je však tento mimo provoz pro rozsáhlé opravy. I přes změnu místa konání se plesu zúčastnilo opravdu hodně lidí, sál doslova praskal ve švech.

Zobrazit článek a všechny fotografie >

FIRST RESPONDER - zlepšení dostupnosti včasné první pomoci

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

 

Plán rozvoje obce Ludgeřovice

 

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh územního plánu

Návrh územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice