Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volba prezidenta (2018)

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - III. etapa

 

Upozornění

Ve středu 27. 12. 2017 bude obecní knihovna Ludgeřovice uzavřena.

Mgr. Daniel Havlík, starosta obce

Plesová sezóna v Obecním domě v Ludgeřovicích

 

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva

   - leták

   - informace

 

Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby v kostele sv. Mikuláše v Ludgeřovicích

 

Z 18. zasedání obecního zastupitelstva

Konalo se v sále Obecního domu 13.12.2017. Přítomno bylo 13 zastupitelů, jejich jednání sledovalo několik zaměstnanců obce a jen tři další občané. Před projednáváním jednotlivých bodů zasedání zastupitelé ocenili stodvacetinásobného dárce krve pana Jiřího Mrkvu.

Z nejdůležitějších bodů jednání:

Zastupitelé především projednali a schválili rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný a téměř dosahuje 100 milionů Kč, z čehož asi 30 milionů Kč budou investice. Obec nemá žádné dluhy.

Zastupitelé vzali bez připomínek na vědomí drobné úpravy letošního obecního rozpočtu, provedené radou obce v době od 17. zasedání zastupitelstva, které reagují na skutečný vývoj obecních financí.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pěti stavebních pozemků v prostoru U Rybníků zájemcům, kteří uspěli v obcí vyhlášeném výběrovém řízení.

Starosta Mgr. Daniel Havlík pak všem poděkoval za letošní práci pro obec, popřál pohodové vánoce a šťastný nový rok.

A. Vjačka

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše 10.12.2017

Pořádali obec Ludgeřovice a Nezávislí občané pro Ludgeřovice. Hráli a zpívali studenti a pedagogové Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (Smíšený pěvecký sbor JKO, Komorní orchestr JKO, sólisté studenti JKO).

Koncertem slovem provázel Mgr. Jaromír Javůrek, u nás především známý jako ředitel mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.

Dirigentem byl Ondřej Pastrňák, student 6. ročníku JKO, Sbormistryní Mgr. Daniela Střílková Ph.D. (pedagog JKO).

Úvodem zněla krásná varhanní hudba Johanna Sebastiana Bacha v suverénním podání studenta 6. ročníku JKO Vojtěcha Trubače. Mgr. Jaromír Javůrek k tomu dodal, že vynikající ludgeřovické varhany by bylo škoda při koncertě nepoužít.

Program pokračoval díly Adama Michny z Otradovic, Pavla Josefa Vejvanovského a Eduarda Marhuly.

Byl to krásný koncert, posluchači (byl jich plný kostel) byli nadšeni. Janáčkova konzervatoř v Ostravě opět předvedla svou vysokou úroveň.

Po koncertě se organizátoři, přední účinkující a významní hosté sešli v jídelně základní školy k přátelskému posezení.

A. Vjačka

Rozsvícení obecního vánočního stromu na Menšíkové louce

Slavnost rozsvícení se konala po setmění 2.12.2017 za celkem příznivého počasí s teplotou těsně nad nulou, nepadaly žádné srážky. K správné atmosféře přispěla pěticentimetrová vrstva sněhu. Pro návštěvníky byly připraveny stánky s občerstvením, jako je grog, klobásy apod. a pro zahřátí také dva venkovní krby na dřevo. Na připraveném pódiu zpívali žáci ludgeřovické základní školy a po nich pěvecký sbor studentů hlučínského gymnázia.

Návštěvníků přišlo hodně, všechny přivítali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Starosta o letošním obecním vánočním stromu pověděl, že tak jako v minulých letech je to strom darovaný, letos od majitelky ze zahrady v Hati. Byl vybrán jako nejvhodnější ze šesti nabídek.

V 18 hodin vánoční strom posvětil ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný a strom byl rozsvícen. Návštěvníci si pak ještě dost dlouho užívali předvánoční atmosféry.

Celou tuto vydařenou akci dobře připravili zejména zaměstnanci obce, Technických služeb Ludgeřovice a ludgeřovičtí hasiči.

A. Vjačka

Vánoční trhy v Obecním domě 2.12.2017

Tuto tradiční akci každý rok pořádá Obec Ludgeřovice a tak jako v minulých letech byl o trhy velký zájem jak ze stany prodejců tak od kupujících. Trhy i letos hezky a za velkého zájmu rodičů zpestřovalo vystoupení žáků ludgeřovické základní a mateřské školy a to z tzv. Dolní školy (děti z mateřské školy a žáci první a druhé třídy) a Vrablovce (z mateřské školy). Nabídka zboží byla bohatá, šlo na odbyt. O občerstvení se starala restaurace pana Myslivce, návštěvníci oceňovali, že hospoda už není zamořena cigaretovými zplodinami.

Trhy byly pestré, zajímavě, dobře připravené, všichni účastníci byli spokojeni.

A. Vjačka

Vyšlo prosincové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Najdete v něm úvodní slovo starosty, výsledek krajských voleb v naší obci, články o akcích a aktivitách obecní knihovny a místních škol, o koncertech a slavnostní mši u příležitosti 110. výročí posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše, kalendář společenských a kulturních akcí do konce letošního roku a na celou příští plesovou sezonu, články o akcích místních spolků, článek o vítání nových občánků obce, upoutávky na kulturní akce, výpis z obecní kroniky za rok 1987 s komentáři, zprávy ze sportu v naší obci a další články. Zpravodaj má 32 stran, je v něm otištěno 37 fotografií.

A. Vjačka

Den otevřených dveří v základní škole 30.11.2017

Tak jako už řadu let, i letos tuto akci v předvánoční čas připravili dohromady učitelé, žáci a rodiče. Museli na přípravě pracovat asi několik týdnů, aby vyrobili tak velké množství nejrůznějších ozdobných zejména vánočních předmětů, napekli všelijakého cukroví, připravili a vyzdobili prostory, kde budou své výrobky předvádět, ukazovat, nabízet. Museli také pro předvedení nacvičit písničky, ušít potřebné kostýmy. Připravili také sérii zajímavých fyzikálních pokusů, které žáci předvedli. Vše se podařilo, letošní den otevřených dveří byl od rána do večera moc hezký a zajímavý. Zájem veřejnosti byl velký, žáci s chutí a elánem nabízeli a prodávali své výrobky. Hezké bylo i vystoupení žáků, nejdříve s čertovskými a pak vánočními písničkami.

Nakonec v 17 hodin všichni vyšli před školu a tam rozžali vánoční stromek. Myslím, že, zejména učitelé si pak oddechli, mohli konstatovat „vše se podařilo a naše škola se opět předvedla v tom nejlepším světle“.

A. Vjačka

 

Vystoupení mužského pěveckého souboru Spevokol z družebního města Tisovec (SR)

Pořádala obec Ludgeřovice v Obecním domě 24.11.2017. Článek obsahující podrobnosti o členech souboru, o jeho historii, repertoáru a úspěších je otištěn v minulém (listopadovém) čísle ludgeřovického Zpravodaje.

Kromě jmenovaného souboru zazpívala zpěvačka Mgr. Marta Svobodová z Tisovce několik operních árií. Hrál a zpíval i vrablovecký soubor Šlapeto.

Tento zajímavý a pestrý koncert, v němž se střídaly vážné písně s veselými a rozpustilými od autorů vážné hudby až po písničky lidové, sledovalo asi 60 posluchačů. Všichni, účinkující i posluchači, byli velmi spokojeni a nakonec si, zazpívali společně.

A. Vjačka

Slavnostní mše svatá k 110. výročí posvěcení našeho kostela

Konala se 19.11.2017, kostel byl plný věřících. Celebroval biskup Diecéze ostravsko - opavské Mons.František Václav Lobkowicz, OPraem. Mši v přímém přenosu vysílala televize Noe. Biskup ve svém proslovu k věřícím mimo jiné zdůraznil potřebu pomáhat potřebným, kterých je kolem nás hodně a uvedl řadu příkladů lidí, kteří takto nezištně pomáhali a pomáhají. Na konci mše farář Mgr. Václav Koloničný poděkoval otci biskupovi za to, že přijal pozvání do Ludgeřovic a také všem, kteří svou prací a pomocí přispívají k tomu, že je náš kostel dobře udržovaný a stále připravený pro bohoslužby.

A. Vjačka

Ludgeřovická desítka 2017

Konal se 11. listopadu, pořadatelem byl Běžecký klub Ludgeřovice. Start i cíl byl na hřišti TJ Ludgeřovice. Za příznivého slunečného dne s teplotou kolem +5ºC běh v 10 hodin odstartoval starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Účastníků běhu bylo asi 90. Vítěz se startovním číslem 17 přiběhl do cíle s velkým náskokem v čase kolem 38 minut. V mezičase se konaly běhy dětí podle věkových skupin po trati kolem hřiště. Byla to vydařená a organizačně dobře zvládnutá sportovní akce.

A. Vjačka

Krásný koncert Hradišťanu v našem kostele

Konal se 11. listopadu 2017 jako součást oslav 110. výročí posvěcení našeho chrámu sv. Mikuláše. Pořádala Římskokatolická farnost Ludgeřovice. Záštitu nad koncertem převzali náměstek hejtmana MS kraje Mgr. Lukáš Curilo a starosta naší obce Mgr. Daniel Havlík. Posluchačů byl plný kostel. Přilákal je známý soubor Hradišťan založený už v roce 1950, během jeho historie se v něm vystřídala řada významných muzikantů a zpěváků. Od roku 1978 jej vede Jiří Pavlica.

Sedm muzikantů a současně zpěváků Hradišťanu v čele s Jiřím Pavlicou na koncertu hrálo a zpívalo celé dvě hodiny, klavírista Josef Folta také vyběhnul na kůr a krásně rozehrál ludgeřovické varhany. Jejich repertoár vycházel z lidových písní i děl velikánů vážné hudby, z písní s texty od českých básníků, duchovních písní i vlastních skladeb členů Hradišťanu, vše v jejich pro tento soubor typické úpravě, která trochu připomíná slovácký folklor. Slovem skladby uváděl Jiří Pavlica. Byl to krásný zážitek poslouchat hru těchto muzikantů od Pána Boha, s jakou noblesou hrají, zpívají, střídají hudební nástroje, jako by stále volně improvizovali. Posluchači byli nadšeni a nakonec aplaudovali vestoje.

A. Vjačka

Vítání občánků v listopadu 2017

K této tradiční slavnosti přijalo pozvání obce Ludgeřovice 24 rodičů z naší obce, kterým se v posledním půlroce narodilo děťátko. Slavnost se konala v obřadní síni obecního úřadu 11. listopadu 2017. Podívat se přišli i starší sourozenci vítaných dětí a často také jejich příbuzní. Akt vítání se opakoval z prostorových důvodů ve dvou skupinách po 12 vítaných dětech.

Na úvod vystupovaly s půvabným pásmem říkánek a písniček děti z mateřské školy na Hlučínské ulici vedené svými učitelkami. Slavnostní proslov pronesla místostarostka obce Ing. Alena Janošová. Rodiče vítaných dětí se pak podepisovali do pamětní knihy obce, přijali dar obce  2000Kč a gratulaci místostarostky a matrikářky Vlasty Bortlíkové. Nakonec je kronikář obce vyfotografoval.

Celkem bylo vítáno 17 chlapečků (Adam, dvakrát Alexandr, dvakrát Daniel, David, Filip, František, Lukáš, Martin, Matěj, Oliver, Pavel, Teodor, Tobias, Václav, Vojtěch) a 7 děvčátek (Amálie, Ellis, Emily, Jana, Josefína, Michaela, Valentýna).

Hudbou obřad decentně doprovázeli studenti ostravské konzervatoře Leoše Janáčka, celou slavnost zkušeně a pečlivě připravily a provázely zaměstnankyně obce - matrikářka Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková, zástupkyně ředitele školy Mgr. Vladimíra Lišková. Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

 

Návrh rozpočtu Mateřské školy Ludgeřovice na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 až 2020

 

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Mikuláš Klubu důchodců Ludgeřovice 2017

Konal se v Obecním domě 9.12.2017. V sále bylo kolem 150 členů klubu. Čekání na Mikuláše si zpestřovali dobrotami ze svépomocného bufetu a také hudbou, poslechem i tancem, hrála jim skupina ARENA z Vrablovce. V 18 hodin přišel Mikuláš s doprovodem dvou krásných andělíčků a jednoho ošklivého čerta. Čert se sice snažil strašit, ale senioři se jaksi nebáli. Andělíčci rozdávali dárkové balíčky připravené výborem klubu. Po necelé půlhodině už měl v sále každý svůj mikulášský dárek, Mikuláš a členové jeho družiny naposled důchodcům zamávali a odešli na další štaci. Večer pokračoval dobrou večeří z restaurace pana Myslivce, pak se pilně tancovalo. Domů se účastníci rozcházeli po 21. hodině.

Celá akce byla výborem klubu dobře připravená, všichni byli spokojeni. Byl to příjemný večer v klubu důchodců.

A. Vjačka

Tradiční předvánoční jarmark v charitním domově sv. Mikuláše 7.12.2017

Tento jarmark je rozmístěn po chodbách budovy charitního domova ve všech třech podlažích a v přízemí také v prostorách terapeutické dílny. Ve společenské místnosti se mohou návštěvníci občerstvit. Prodejci nabízeli nejrůznější zboží se vztahem k vánocům, výrobky svých klientů nabízela také terapeutická dílna. Návštěvníků přišlo dost, akce už má v naší obci tradici. Jarmark je také zajímavým zpestřením dne pro klienty charitního domova.

A. Vjačka

Mikuláš  hnutí ANO v areálu uchovatelů 3.12.2017

Pořádala ludgeřovické skupina ANO, účastnilo se přes 70 dětí, jejich rodiče a někteří prarodiče. Mikuláš i jeho družina byli impozantní, Mikuláš i čert byli téměř dvoumetroví a vzbuzovali velký respekt. Vše dopadlo dobře, nikdo nebyl odnesen do pekla, naopak všechny děti dostaly dárečky.

Byla to už tradiční akce ANO v naší obci, byla pečlivě připravená i dobře provedená.

A. Vjačka

Beseda s cestovateli manželi Jiřím a Monikou Vackovými

Konala se 1.12.2017 ve školní jídelně pro žáky základní školy jako akce obecní knihovny. Vackovi na jízdních kolech procestovali již řadu kontinentů. Beseda byla o jejich cestě po Austrálii a tasmánském ostrově. Cestovali i se dvěma svými dětmi předškolního věku. Po příletu do Perthu na kolech ujeli okruh o délce přes 2000km. Přeletěli do Adelaide a na kolech přejeli do 1200km vzdáleného Melbourne. Pak přeletěli do Tasmánie, kde na kolech absolvovali třítýdenní okruh. Letadlem přeletěli do Sydney a odtud domů do Prahy. Cestování trvalo na přelomu let 2016 a 2017 celkem 3 měsíce. Při cestování na kolech spávali všichni čtyři v jednom nevelkém stanu a jídlo si sami připravovali na veřejných turistických odpočívadel vybavených grilem. Nejvíce je trápily miliony malých neodbytných mušek, častý protivítr, občas i velké vedro a nutnost vozit sebou veškerou potřebnou vodu někdy i na několik dnů. Vše dobře zvládli bez úrazů a nemocí. Je to obdivuhodný výkon.

Žáky beseda velmi zaujala, nejvíce se líbila povídání a videa o australských zvířatech, např. klokanech, koalech, atd.

A. Vjačka

Výstava nejúspěšnějších poštovních holubů v hlučínské oblasti

Konala se v areálu ludgeřovických holubářů 25.11.2017. Letos ji připravoval spolek chovatelů holubů z Darkoviček. Na výstavě bylo celkem 120 holubů, kteří se vraceli mezi prvními z letošních závodů, kdy jich jsou stovky v autech odvezeny na místo startu konkrétního závodu (150 až 1000 km) a tam všichni najednou vypuštěni k návratu domů. Vystavováni byli i nejlépe vypadající holubi, ale i ti musí mít absolvováno určený počet závodů, ve kterých byli úspěšní. Na výstavě byli i výborní holubi ludgeřovických chovatelů, např. Arnošta Vraníka nebo Jindřicha Svobody.

Spolky holubářů jsou velmi aktivní, jejich členové věnují svým ptákům hodně péče, času, peněz na krmení atd., ale je to pro ně zpravidla životní koníček, který se v rodinách dědí i po několik generací.

A. Vjačka

XXVI. Klubová výstava kanárů a exotického ptactva

Pořádal Klub chovatelů barevných a postavových kanárů K2 Ostrava jako mistrovství klubu. Konala se ve dnech 18. - 19. listopadu 2017 v areálu ludgeřovických chovatelů, kteří mají pro takové účely vhodný vlastní objekt, o který se pečlivě starají. Například letos odstranili už dosluhující budovu skladu a postavili si sklad nový. Tento areál v současné době používají především chovatelé holubů a chovatelé kanárů.

O letošní klubovou výstavu kanárů byl velký zájem, svědčilo o tom i plné parkoviště aut před areálem a velký počet návštěvníků ve výstavním sále.  28 vystavovatelů z MS kraje a také z Polska a Slovenska vystavovalo celkem 376 ptáků. Odborná komise všechny vystavované exempláře bodově ohodnotila. Bodové hodnocení určilo v jednotlivých kategoriích, u kanárů např. podle barvy, umístění. Velmi úspěšný byl i ludgeřovický chovatel a současně předseda klubu pan Arnošt Vraník. Jeho kanáři získali 2 první, 3 druhé a jedno třetí místo.

Výstavní sál byl, obdobně jako v minulých letech, zajímavě vyzdoben výkresy na téma „ptáci“ od žáků naší základní školy. Postaráno bylo i o občerstvení. Připraven také byl přehledný katalog výstavy. Byla to vydařená, dobře připravená výstava.

A. Vjačka

Beseda v Klubu důchodců s Helmutem Šafarčíkem

Konala se v sále Obecního domu 15.11.2017. Pan Helmut Šafarčík přítomným promítl a komentoval asi hodinové video se svého více než dvouměsíčního putování na motorce v létě 2014 po trase Ukrajina – Rusko – Kazachstán – opět do Ruska – Mongolsko přes Ulanbátar opět a naposledy do Ruska a k jezeru Bajkal do města Irkutsk a zpět Ruskem, Litvou, Lotyšskem a Polskem, celkem necelých 20 000 km, z toho nemalou část po prašných nebo blátivých cestách - necestách, často v hustém dešti a teplotách do +10ºC.Byly však i úseky cesty s teplotami blížícími se +40ºC. Na břehu jezera Bajkal umístil nezničitelnou desku s fotografií svého obce, který vždy snil uvidět na vlastní oči Bajkal, tento sen se mu však nesplnil.  Na besedu přinesl pan Šafarčík ukázat také řadu zajímavých fotografií z tohoto svého putování. Byla to zajímavá a vydařená beseda.

A. Vjačka

Klub důchodců Vrablovec oslavil ludgeřovický krmáš

Letos ho ve Společenském domě slavili 14.11.2017. Přijeli i hosté a to starosta Hlučína Mgr. Pavel Paschek, starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík a koordinátorka komunitního plánování Hlučínska Ing. Tereza Šimánková. Nemohly chybět hlučínské koláče, zákusky a krmášový řízek. Prostě správný krmáš. Člen klubu Josef Klapec, neformální vrablovecké kronikář a stále velmi aktivní a činorodý člověk, se 10. listopadu dožil krásných 90 let. Při krmášové oslavě sdělil členům klubu (aby nebylo jídla a pití najednou příliš), že s nimi své kulaté narozeniny oslaví ve Společenském domě na příští schůzce klubu.

A. Vjačka

Skončila podzimní část soutěže I. A třídy fotbalistů

Mužstvo TJ Ludgeřovice skončilo ve své skupině na osmém místě. Před rokem na tom byli mnohem lépe, pozimní část vyhráli. Jejich výkony však byly v  posledních týdnech hodně nevyrovnané a také jim moc nepřálo štěstí. Svědčí o tom jejich poslední dva zápasy. V tom prvním 4.listopadu hráli doma z mužstvem z Bolatic, které pohybovalo v tabulce kolem 10. místa. Prohráli 2:4. V prvním poločase neproměnili penaltu. Hned z dalšího útoku vstřelil gól soupeř a po několika minutách domácím předvedl, jak se penalty kopou. Soupeř vedl 2:0 a domácí už zápas nezvrátili (fota jsou z tohoto utkání). V posledním utkání 11. listopadu hráli s lídrem soutěže z Hlubiny a po skvělém výkonu vyhráli 3 : 0.

Výhled do jarní části soutěže však nevypadá špatně. Ludgeřovičtí nyní mají 18 bodů, tabulka je však velmi vyrovnaná, mužstvo na druhém místě má jen o 3 body více. Držme našim palce!

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice