Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2006 - 2014

- období 2014 - 2018

  Kulturní akce
  Sport
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí
 

        Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

 

 

 

 

  Ludgerovice.cz - Aktuality

 AKTUALITY A OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

 

Nabídka volných stavebních pozemků v obci Ludgeřovice

   - informace

   - mapa

Dotační program Kotlíkové dotace v Obci Ludgeřovice - II. etapa

 

Vítání občánků

Vážení rodiče,

v sobotu 22. dubna 2017 se uskuteční vítání dětí.

Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo během posledního roku a od narození má stále trvalý pobyt v Ludgeřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Ludgeřovicích do kanceláře č. 10 v 1. poschodí.

Uzávěrka přihlášek na jarní vítání je ve středu 12. dubna 2017.

Hodina Země - Ludgeřovice se zapojí do celosvětové akce

 

Přednáška spisovatelky Evy Tvrdé

 

 

Bolatická třicítka 2017 - závod horských kol (jede i olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý)

   - plakát

   - článek

Řídím bez opice - preventivní akce Policie ČR

   - informace

   - plakát

Pozor na platnost řidičského průkazu

 

Úřad práce v Ostravě zve návštěvníky na „Burzu práce 2017“

 

Otevírání turistické sezóny Opavského Slezska

 

Opona nahoru! - Obec Ludgeřovice zve občany na Den matek

Nařízení Státní veterinární správy

 

Splašková kanalizace Ludgeřovice – dotace z Moravskoslezského kraje

   - informace

   - fotografie ze stavby

Ze 14. zasedání zastupitelstva

Konalo se v Obecním domě 15.3.2017. Přítomno bylo 12 zastupitelů, jednání sledovalo 10 přítomných občanů. Program zasedání byl bohatý, měl ke dvaceti bodům, zastupitelé např:

- schválili uzavření kupních smluv pro 2 vysoutěžené stavební pozemky v lokalitě Rybníky,

- rozhodli o vyhlášení dalšího kola veřejné soutěže na prodej 27 obecních stavebních pozemků v lokalitě Rybníky,

- schválili dotace z obecního rozpočtu na rok 2017 pro Charitu Hlučín, TJ Ludgeřovice a další,

- schválili uzavření další várky smluv na zřízení úplatného práva z věcného břemene ve prospěch obce Ludgeřovice na provozování splaškové kanalizace přes pozemky občanů,

- schválili záměr pracovat na změnách územního plánu obce podle předložených návrhů a požadavků občanů,

- projednali záměr vydat obecně závazné vyhlášky obce o školských obvodech v obci.

A. Vjačka

 

Osmý ročník běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka 2017 v areálu TJ Ludgeřovice

Konala se 4.3.2017 za krásného jarního počasí. L15 má mezi sportovci dobrý zvuk, každoročně je běžců ze širokého okolí a i z Polska více, letos to už bylo přes 160. Zkušení ludgeřovičtí pořadatelé připravili akci zase na vyšší úrovni. Každý běžec dostal startovní číslo s čipem, v cíli byly nainstalovány snímače čipů do notebooku, takže bezprostředně po doběhnutí posledního byla k dispozici kompletní výsledková listina. Pro účastníky bylo již tradičně k dispozici pohodlné zázemí.

Kromě hlavního závodu bylo i několik závodů doprovodných a to:

- Chodecký závod Nortic Walking na stejné trati jako hlavní závod, odstartovaný v 9.00 hod.

- Kondiční běh 3km po návsi ke kostelu a zpět odstartovaný 10 minut po startu hlavního závodu.

- Běh kolem hřiště TJ pro děti do 10 let v mezičase, než doběhli první běžci hlavního závodu do cíle.

Hlavní patnáctikilometrový závod byl odstartován v 10.00hod., trať byla tradiční po Návsi do Petřkovic, přes Černý les k Šilheřovicím a zpět.

V poledne byly vyhlášeny výsledky s rozdáváním pohárů a drobných dárků na stupních vítězů těm nejlepším v jednotlivých věkových kategoriích.

Byla to krásná sportovní akce, účastníci byli velmi spokojeni a již se těší na příští ročník.

A. Vjačka

Obec Oldřišov nabízí k pronájmu nový sociální byt 2 + 1

 

Výstava podivuhodných klobouků a pokrývek hlavy v Hlučíně

 

Vyšlo březnové číslo Ludgeřovického zpravodaje

Najdete v něm úvodní slovo starosty, články o aktivitách a úspěších žáků naší školy, o akcích obecní knihovny, o plesech současné sezony, článek o varhanním koncertu v kostele, pozvánky na chystané kulturní a společenské akce, komentovaný výpis z obecní kroniky za rok 1978 s komentáři, zprávu policie ČR o stavu veřejného pořádku v naší obci, rozlosování krajských fotbalových soutěží našich družstev a řadu dalších článků. Zpravodaj má 44 stran a je v něm otištěno 40 fotografií.

A. Vjačka

Z hasičského bálu

Konal se v prostorách Obecního domu 25.2.2017. Ten hasičský má v naší obci ze všech ostatních nejdelší tradici a to již od prvního desetiletí minulého století. Hasiči patří v současné době vedle sportovních spolků k těm několika málo, kterým nestárne členská základna, které jsou schopné zaujmout mládež. Bylo to vidět i na letošním bálu. Sál byl plný mladých, naopak hasiči nad 50 let, kterých zde bývalo v minulých letech dost, tu prakticky zcela chyběli. Ples zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Ve svém krátkém proslovu všechny přivítal, ocenil záslužnou práci ludgeřovických mladých hasičů a popřál všem v sále dobrou zábavu. K tanci i poslechu hezky hrála opavská dívčí hudba LA NANITA. Předtančení s velkým úspěchem předvedly dva dětské páry Zdenek Borek, Viktorie Patočová a Daniel Holčapek, Kateřina Grabovská z taneční školy LR Cosmetic dance Ostrava. Předvedly ukázky standardních i latinskoamerických tanců. Díky sponzorům byla i tradiční soutěž o zajímavé ceny. Fungovalo „peklo“, bufety, pro zájemce i večeře. Do tance nebylo potřeba přítomné nutit. Byl to pěkný dobře připravený bál.

A. Vjačka

Varhanní koncert v chrámu sv. Mikuláše 12.2.2017

Farnost Ludgeřovice pořádala tento koncert jako první z řady letošních akcí pořádaných u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela. Mladý úspěšný varhaník Marek Kozák (ročník 1993) zahrál skladby autorů: J. S. Bach, C. Franck, J. Renner ml., Ch-M Widor, F. Listz a nakonec svou vlastní improvizaci.

Server www.Klaviatura.cz o Marku Kozákovi napsal:

Marek Kozák je český klasický klavírní virtuos, skladatel a varhaník. Studium klavíru začal na ZUŠ Brušperk, za kterou se stal laureátem několika soutěží. Následně vystudoval Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde studoval hru na klavír u Moniky Tugendliebové a mimo jiné také hru na varhany u Martiny Zelové. Pokračoval studiem na HAMU v Praze u profesora Ivana Klánského.

Kromě oslnivých výsledků v soutěžích jako jsou Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni nebo Brněnské klavírní soutěži se blýsknul v roce 2015, kdy postoupil do třetího (ze čtyř) kol Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. Soutěž se koná jednou za pět let a je považovaná za jednu z nejslavnějších a nejlépe obsazených klavírních soutěží na světě.

Marek Kozák ludgeřovické varhany zná, rád na nich hraje, už několikrát zde koncertoval a o našich varhanách, které mají pověst nejlepších varhan v Ostravsko - opavské diecézi, říká, že „jsou jako Ferrari mezi auty“.

Posluchačů přišlo asi 100. Všechny přivítal a koncert zahájil farář Václav Koloničný, průvodním slovem jednotlivé skladby uvedla Šárka Kuligová.

Hudba v suverénním provedení Marka Kozáka zněla fantasticky a vyvrcholila jeho velkou improvizací, posluchači byli nadšení.

 

A. Vjačka

Spisovatelka Lenka Rožnovská v obecní knihovně

Píše knížky pro ty nejmladší čtenáře ve věku asi do 10, už jich napsala 40. Všechny jsou hezky ilustrované nejlepšími českými a slovenskými ilustrátory. O obsahu knížek dobře vypovídají už jejich laskavé názvy jako František a jeho pohádky do postýlky, Tatínku, nezlob!, Anežka se těší na miminko, Dědo, ty jsi indián, Terezka a Šáša Šišulác, ABCD pohádky a říkanky s veselými písmenky, Ukradená písmenka, Víla Větrnka, Co dělá peřina, když je jí zima?, atd. Dá se říci, že všechny děti její knížky znají a některé mají i doma.

V Ludgeřovicích o svých knížkách nevyprávěla poprvé, letos to bylo 9.2.2017 v obecní knihovně. Jejími posluchači byli žáci 2. tříd základní školy. Spisovatelka si s dětmi velmi rozumí a ty si ji okamžitě oblíbily. Pěkně jim vysvětlila, jak se vlastně knížky píší, ilustrují, tisknou a vydávají. Z několika svých knih dětem kus přečetla. Pak je požádala, jestli by neměly nějaký zajímavý námět na další knížky, aby např. vymyslely nějaké zajímavé strašidélko, o kterém by se dala pěkná knížka napsat. Rozdala dětem papír a pastelky a ty vymýšlely a kreslily a také si o svých nápadech s paní spisovatelkou povídaly. Byl to vlastně jakýsi zajímavý „workshop“. Hodina rychle uběhla, muselo se končit, protože třídu 2. A měla na besedě s paní spisovatelkou vystřídat třída 2.B, její žáci už brebentili před dveřmi knihovny.

Byla to vydařená beseda, za hodinu se toho děti o tom jak knížky vznikají, dověděly opravdu hodně a paní spisovatelce určitě přibyli další dychtiví čtenáři.

 

A. Vjačka

Farní ples

Konal se v prostorách Obecního domu 28.1.2017. O ples byl velký zájem, obsazená byla všechna místa v sále i ve vinárně. Mezi význačnými hosty byli starostové Ludgeřovic a Markvartovic Mgr. Daniel Havlík a Ing. Pavel Myslivec, poslanec parlamentu ČR za KDÚ ČSL Ing. Petr Kudela a ředitel TV NOE kněz P. Leoš Ryška. Ples zahájili jáhen Mgr. Zdeněk Uher a Ing. Petr Baránek. Pro nemoc chyběl ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný. Hrála v naší obci dobře známá Hudba TNT z Příbora, předtančení předvedla dvojice Miroslav Fridrich a Hedvika Fridrichová z klubu Dance studio Ostrava, držitelé republikové výkonnostní třídy B ve standardních tancích.  Nechyběla soutěž o ceny, kterých bylo opravdu hodně. Hudba jako obvykle hezky hrála, předtančení mělo úspěch. Pilně se po celou dobu tancovalo. Byl to velmi pohodový dobře organizovaný bál.

 

A. Vjačka

Výroční bál firmy Paskuda

Ludgeřovický občan Pavel Paskuda založil před 20 lety svou úspěšnou a v širokém okolí známou elektroprodejnu „Elektro Paskuda“. Toto kulaté výročí se rozhodl oslavit pořádáním výročního plesu. Ten se uskutečnil v sále Obecního domu 27.1.2017 a byl to ples parádní.

Přišlo hodně hostů, sál byl zcela zaplněn. Hrála hudba Expres z Ostravy. Předtančení obstaral špičkový pár Petr Kupčík, Eliška Otáhalová, držitelé nejvyšší mezinárodní třídy ve standardních tancích a nejvyšší národní třídy v latinsko-amerických tancích. Reprezentují klub KST KD Hlučín. Jejich předtančení bylo nádherné, strhující, takové jsme v Ludgeřovicích snad ještě neměli. Měli pochopitelně velký úspěch. Dalším zpestřením plesu byl karikaturista, který v místnosti vedle sálu na počkání kreslil karikatury těch, kteří o to požádali. Zájem byl velký, stále čekala fronta zájemců. Práce mu šla úžasně rychle a jeho karikatury měly úspěch. Těm, kteří se zašli občerstvit do „pekla“, tam hrál harmonikář. Plesem prováděl netradiční konferenciér a srandista z ostravského divadla v úboru valcíře ostravských hutí. Nechyběla na plesech obvyklá soutěž o zajímavé ceny.

Při zahajování plesu pan Pavel Paskuda poděkoval všem, kteří mu v jeho podnikání pomohli, v první řadě své manželce, které také předal velkou kytici. Pak se ples rozjel na plné obrátky, pilně se tancovalo až do konce v časných už ranních hodinách.

Byl to pěkný bál a vydařená oslava 20. výročí firmy Elektro Paskuda.

 

A. Vjačka

Cena vodného a stočného v roce 2017

   - vodné

   - stočné

Svozy odpadů v Ludgeřovicích v roce 2017

   - Termíny svozů velkoobjemových a nebezpečných odpadů

   - Harmonogram svozu vytříděných plastových obalů

Bojujeme proti invazivním druhům rostlin

 

Bezplatná daňová složenka

Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března 2016 tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštovného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. Složenky jsou k dispozici na všech poštách a na územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.

- Placení vybraných druhů daní prostřednictvím poštovní poukázky A - doklad V/DS

- Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní od 1. 3. 2016

- Bezplatná daňová složenka - pokyny k vyplnění

Informace pro občany ČR s trvalým pobytem na adrese ohlašovny

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. V Ludgeřovicích jsou oznámení uložena v kanceláři č. 10 v prvním poschodí v budově obecního úřadu.

- leták „Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?“

Vyžádejte si zdarma „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

 

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

 

Dýchejme čistý vzduch - informace o projektu

 

Pomoc obětem kriminality v Ostravě

 

Oznámení o osvobození od místního poplatku

V sekci formuláře finančního úseku je možné stáhnout elektronickou verzi formuláře - Oznámení o osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 

Obec Ludgeřovice má zpracovaný návrh nového územního plánu

Návrh nového územního plánu Ludgeřovice byl spolufinancován v rámci Integrovaného operačního programu z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.


 

 UDÁLO SE A OSTATNÍ UDÁLOSTI

 

Divadelní představení profesionálů v Obecním domě

Hrálo se 14.3.2017, pořádala agentura API. Známí pražští herci Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský hráli konverzační komedii „Hledání ztraceného ráje“ o cestě mileneckého a manželského páru životem. Hra měla čtyři obrazy, v prvním měli aktéři 80 let, ve druhém 60, ve třetím 40, ve čtvrtém 20. Pokaždé se dvojice sešla v pokoji hotelu EDEN, aby oslavili výročí svého vztahu, pokaždé došlo k řadě nedorozumění, směšných a trapných situací, jak už to v komediích bývá. Diváků bylo asi 100, všichni se dobře bavili.

A. Vjačka

Vesnický bál ANO

Pořádala místní organizace hnutí ANO v prostorách Obecního domu 11.3.2017. Účastníků bylo hodně, obsadili sál i vinárnu. Pořadatelé svépomocí připravili bufety ve vinárně i v „pekle“, fungovaly i pojízdné bufety. Nechyběla soutěž o ceny ani obvyklé předtančení. Dvojice Eliška Otáhalová, Petr Kupčík, držitelé nejvyšší mezinárodní třídy standardních tanců a nejvyšší národní třídy latinských tanců předvedla strhující taneční improvizaci, velmi se líbili. Ples zahájili členové výboru místní organizace ANO Yvona Ossová a Ondřej Klučka. Přítomné také pozdravil oblastní předseda hnutí ANO Pavel Juříček. Hrála hudba Proxima Orchestra, pilně se tancovalo. Byl to pohodový ples.

A. Vjačka

Ochotníci Mladí berani Těškovice přijeli s hrou Cesta na sever

Divadelní představení se konalo v Obecním domě 10.3.2017. Pořádali Klub důchodců Ludgeřovice ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. Hra Cesta na sever aneb těškovičtí otužilci na pólu byla adaptací známé úspěšné hry divadla Járy Cimrmana, jen s tím, že tentokrát putování začínalo z Těškovic, pak ze Svinova vlakem do Petrohradu a dále již pěšky. Jinak bylo vše stejné včetně známé hlášky „Na sever, na jih“. Všech asi 150 diváků se výborně bavilo.

A. Vjačka

Studentský ples

Konal se v  prostorách Obecního domu 17.2.2017. Pořadateli byli místní studenti,  (pánové Vočadlo, Chorovský). Ples přilákal slečny a mladíky ze širokého okolí, takže byl plný nejen sál, ale i vinárna. Plesoví hosté, jak už to je u mladých obvyklé, moc u stolů neposeděli, byli stále v pohybu, větrali se venku, diskutovali v předsálí, v „pekle“, další tancovali v sále. Hrála výborná hudba „Manatees Friends“ (přátelé kapustňáků - mořských savců). Připravena byla soutěž o ceny, fungovaly tři bufety. Bylo příjemně veselo. Prostě organizátory dobře připravený a vydařený bál.

A. Vjačka

Večírek Klubu důchodců Ludgeřovice

Konal se v sále Obecního domu 11.2.2017. Byl, jako všechny podobné akce pořádané klubem, veselý, dobře připravený a vydařený. Byl to vlastně ples, název večírek byl použit proto, aby přišly i ty členky klubu, které už nemají svého životního partnera. Hrála vrablovecká hudba Aréna, vystoupila hudební skupina KD Vrablovec se skladbami známé skupiny Šlapeto. Taneční parket byl stále plný. Nechyběla ani velká soutěž o ceny, které většinou přinesli členové klubu. Ceny byly dost veselé, byly to na příklad dětské hračky nebo celé malé divoké prase. Fungoval velmi dobře zásobený svépomocný bufet. Prostě důchodci a jejich hosté prožili veselý večer, který začal už v 17 a vydržel až do 23 hodin.

 

A. Vjačka

Ples firmy HP Trend

Konal se v prostotách Obecního domu 10.2.2017. Firma zde pořádá každoročně jeden reprezentační ples už přes 10 let. O tyto plesy bývá velký zájem, ten letošní byl vyprodán už v říjnu minulého roku. Plně obsazena byla i vinárna. Sál byl hezky vyzdoben, od začátku hrály dvě hudby. K tanci hrála skupina Flash, k poslechu v „pekle“ pak dvojice (housle a harmonika) Kamil a Petr, členové cimbálové muziky TOLAR z Ostravy. Po zahájení spolumajitelkou firmy paní Pavlou Strachotovou s velkým úspěchem vystoupila skupina akrobatického tance STYX. Pak se účastníci plesu dali do tance, taneční parket byl stále plný a tak to vydrželo až do konce plesu. Před 22. hodinou začalo hodinové strhující vystoupení známé zpěvačky Heidi Janků, která svým temperamentním zpěvem přiměla k tanci i ty největší lenivce, na parketu to bylo velmi živé. Dobře bylo postaráno i o jídlo a pití, nechyběla bohatá soutěž o ceny. Generální ředitel firmy pan Arnošt Gregořica se svými spolupracovníky se po celou dobu plesu a jeho hostům věnovali. Vše bylo dobře připraveno a provedeno, ples byl perfektní.

A. Vjačka

Dětský karneval pořádaný SRPDŠ při ZŠ Ludgeřovice

Konal se v sále Obecního domu 5.2.2017. Stejně jako v minulých letech přišlo dost dětí, jejich rodičů a prarodičů. Všichni zažili hodně pohodové a veselé odpoledne. Děti krásně bavil klaun „Šašek Vašek“ a jeho pomocníci šoumenka Ivetka a princezny. Dospělí se bavili sledováním řádění svých potomků, vychutnáváním dobrot ze svépomocného bufetu a uvolněným povídáním. Děti si opravdu hezky po celé odpoledne zařádily tancováním při veselé hudbě, při různých soutěžích a hrách, při dětské tombole. Vše zkušeně připravili, zorganizovali a provedli členové SRPDŠ, patří jim za to velké poděkování.

 

A. Vjačka

Maškarní ples pro děti Dolní školy

Konal se 3.2.2017 s sále Obecního domu pod názvem „Wikiho zábavná show s Mimoni“. Wiki byl průvodcem celé show. Mimoni byli dva a to Stuart a Kevin jako strašně tlustí banáni, pro děti asi známé postavičky z televize nebo z časopisů. Děti, většinou žáčci mateřské školy, se bavily výborně a hezky si zařádily. Dobře se bavili i jejich rodiče. Sál se změnil v jakýsi velký rodinný večírek, bylo tu i dost těch úplně nejmladších nemluvňat a batolat. První dětský karneval loni znovuotevřené Dolní školy se vydařil.

 

A. Vjačka

Maškarní ples pro děti v hospodě na Vrablovci

Konal se 27.1.2017. Zorganizovaly ho učitelky místní mateřské školky v čele s vedoucí učitelkou Bc. Pavlou Olšákovou. Děti jim pomáhali hezky bavit „Klauni na volné noze“, pomáhali přitom i rodiče.  Zpívalo se, tancovalo, děti plnily zajímavé úkoly, při kterých se pořádně vyřádily. Výborně se bavily nejen děti, ale i jejich rodiče.

Fota Bc. Olšáková:

A. Vjačka

 

 

Admin >


 

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2014 - 2018

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390
 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice