Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Ze semináře Dýchejme čistý vzduch

Konal se v sále Obecního domu 3.11.2015. Seminář připravilo Sdružení obcí Hlučínska (www.hlucinsko.eu):

Realizací předkládaného projektu reaguje Sdružení obcí Hlučínska (SOH) na potřebu řešení nepříznivého stavu ovzduší v regionu i v celém Moravskoslezském kraji. Skutečnost, že MSK patří k oblastem s nejhorší kvalitou ovzduší na území ČR, je obzvláště na Hlučínsku prokazatelně způsobeno ve značné míře i chováním a samotným přístupem místních obyvatel k problematice ekologického vytápění, spalování nekvalitních tuhých paliv a s tím související separaci odpadů apod.

I v naší obci je čistota ovzduší velmi špatná. Provedené měření znečištění vzduchu prachem a jedovatými látkami, zejména benzopyrenem v topné sezoně, u nás zjistilo, že vysoko překračuje povolené limity a je více než z poloviny způsobeno topením nevhodnými pevnými palivy v nevyhovujících kamnech a kotlech v řadě rodinných domků.

Takto neutěšený stav je v řadě regionů, mezi něž patří i velká část MS kraje. Naléhavá potřeba řešení vedla ke zpřísnění právních předpisů, na příklad:

- Předepisují povinnou revizi technického stavu a provozu vytápění domků odborně způsobilou osobou – první povinná kontrola do konce roku 2016 a dále každé dva roky. Za nepředloženou revizi a za zjištěné vážné nedostatky hrozí vysoké pokuty.

- V legislativním procesu je zákon, který umožní v odůvodněných případech provést kontrolu vytápění přímo v kotelnách domků a to Obcí pověřenou osobou.

Aktuální legislativa stanovuje náročné požadavky na parametry vytápěcích zařízení. V ČR nejméně 80 tisíc kotelen v rodinných domcích jim nevyhovuje a bude nutné je nově vybavit. To nebude levné. Pro pomoc vlastníkům domů vláda ČR vyhlásila rozsáhlý dotační program, který bude realizován prostřednictvím krajských úřadů, z něhož bude možné zaplatit podstatnou část ceny rekonstrukce kotelen.

Smyslem semináře bylo seznámit majitelé domků s tímto dotačním programem a s podmínkami pro jeho úspěšné využití. Semináře se velmi aktivně účastnil i starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Ten má jako náměstek hejtmana MS kraje uvedený dotační program ve své působnosti.

Účastníci semináře získali řadu důležitých informací o předpisy stanovených parametrech kotlů i paliv a hlavně o zmíněném dotačním programu. Škoda, že účastníků bylo jen 20, i když je zřejmé, že v naší obci se nutnost rekonstrukce kotelny v nejbližších letech týká stovek rodinných domků, v nichž se topí v nevyhovujících kotlech nevyhovujícími palivy, a proto vypouštějí do vzduchu enormní množství prachu a dalších škodlivých či jedovatých látek.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice