Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Adventní koncert v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše 11.12.2016

Tento tradiční koncert se v našem kostele koná bez vynechání už přes 10 let. Účinkujícími jsou vždy studenti a pedagogové Janáčkovy akademie Ostrava, Pokaždé je posluchačů hodně, vždy zaplní všechna místa v lavicích našeho velkého kostela. Jsou i z celého širokého okolí, zejména z okolních obcí Hlučínska a z Ostravy. Tradiční jsou i pořadatelé a to Obec Ludgeřovice, spolek Nezávislí občané pro Ludgeřovice, ve spolupráci Janáčkův máj O.P.S. Koncert umožnila podpora dlouhé řady sponzorů.

Letos byly na programu skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela, Wolfganga Amadea Mozarta a Jiřího Zrunka.

Účinkovali Barbora Jirásková - soprán, Vojtěch Trubač - varhany, Pěvecký sbor a orchestr JAKO, Tomáš Stanček - dirigent, průvodní slovo Věra Vojtková.

V první polovině koncertu účinkující hráli a zpívali z kůru, ve druhé polovině hrál a zpíval Pěvecký sbor a orchestr JAKO, jehož cca 80 členů se svými nástroji zcela zaplnilo prostor před lavicemi až ke kněžišti. Ten provedl mši slovenského skladatele Jiřího Zrunka „Vánoční mše F dur pro sóla, sbor a orchestr“ z druhé poloviny 18. století. Tato nádherná skladba je obdobně podmanivá jako známá vánoční mše Jana Jakuba Ryby.

Všichni účinkující podali výborné výkony, koncert měl u posluchačů velký úspěch.

Janáčkova akademie si možnosti účinkovat na těchto koncertech velmi váží, je to výborná příležitost zejména pro prezentaci studentů, kteří předvádějí to, co je škola naučila a zvykají si na vystupování před mnoha posluchači, ve velkém prostoru kostela. 

Po koncertu pozvali organizátoři účinkující - pedagogy a některé studenty Janáčkovy akademie, také sponzory koncertu do školní jídelny k přátelskému posezení. Všechny přivítali starosta obce Mgr. Daniel Havlík, místostarostka Ing. Alena Janošová a ředitelka Janáčkovy akademie Mgr. Soňa Javůrková. Poděkovali za předvedené výkony účinkujícím, za podporu sponzorům a vyjádřili přesvědčeni, že tradice adventních koncertu v našem kostele bude pokračovat i v příštích letech. Bylo to hezké setkání.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice