Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Spolek ludgeřovických chovatelů slaví 50 let své existence

V roce 1966 byla v Ludgeřovicích založena Společenská organizace (jak byly tehdy spolky nazývány) chovatelů, který sdružoval zejména chovatelé drobného hospodářského zvířectva. Vedle chovatelů Ludgeřovic do ní vstoupili i chovatelé z Petřkovic, Markvartovic, Koblova, Hati a Šilheřovic. Většinou chovali králíky, slepice, kachny, husy, někteří holuby, případně nutrie, kozy, ovce, ale i kanáry, papoušky, akvarijní ryby a další. Spolek založili, aby si mohli vyměňovat zkušenosti a porovnávat dosažené výsledky chovu a také zajišťovat krmivo a další potřeby chovatelů, což tehdy nebylo vůbec jednoduché, všeho byl velký nedostatek. Ustavující schůze se konala v lednu 1966, za členy se přihlásilo 34 chovatelů. Prvním předsedou byl zvolen Karel Bobřík, členy výboru pak Rudolf Kudělka, Erich Malčok, Zdenek Sonntag, Jaroslav Kus a Andělín Klapec. Roční členský příspěvek byl stanoven na 30 Kčs pro ty, kteří přešli z jiných organizací a 35 Kčs pro nové členy.

Spolek se měl k životu a přes mnohá úskalí tehdejší komunistické doby úspěšně plnil své poslání. Jeho působením se významně zvyšovala úroveň chovatelské práce, začaly se chovat kvalitnější plemena, zvýšila se veterinární péče. Spolek pořádal výstavy, hodnocení drůbeže, soutěže, organizoval zajišťování a rozdělování krmiv. Nezapomínal ani na společenské akce pro členy, jako jsou např. plesy. Přicházeli noví členové, odcházeli ti z okolních obcí, když si založili vlastní spolek. Celkově členů přibývalo.

V roce 1972 přislíbil spolku MNV přidělení pozemku u bývalého nádraží (současný areál chovatelů), aby si tam vybudoval chovatelský areál. Členové se okamžitě pustili do práce, zanedbaný pozemek vyčistili a zahájili přípravy na postavení budovy. Převod pozemku se však byrokraticky protahoval až do roku 1978, a stavba nemohla začít. V roce 1974 to způsobilo ve spolku vážnou krizi, část členů vystoupila. Spolek však fungovat nepřestal a v roce 1978 se mohlo konečně přistoupit ke stavbě budovy, která stojí a slouží dodnes. Vše postavili svépomocí a už v roce 1979 pořádali v budově velkou výstavu. Do konečné podoby dokončili celý areál v roce 1980. Členové na stavbě odpracovali ve svém volném čase zadarmo kolem 20 000 hodin, v dnešní době něco nepředstavitelného.

Členové spolku začali být se svými výsledky hodně úspěšní na soutěžích a výstavách v okresním, krajském i celostátním měřítku. V osmdesátých letech překročil počet členů číslo 80.

V roce 1987 byl předsedou zvolen Arnošt Vraník. V roce 1992 došlo k další vážné krizi spolku. V novém tržním hospodářství ve státě přestala potřeba spolkem zajišťovat krmivo a další potřeby členů, proto část členů vystoupila, protože „žádné krmivo, žádné výhody“, zbylo jich 51. Za předsedu byl zvolen Reintáler. Do popředí zájmu se dostával chov poštovních holubů, kanárů a exotů, každoročně ve svém areálu pořádali a dodnes pořádají velké a úspěšné soutěžní výstavy, kterých se účastní chovatelé z celého kraje, ale i z Polska a Slovenska. I v této oblasti byli ludgeřovičtí na výstavách a soutěžích velmi úspěšní. 

V roce 2005 byl předsedou opět zvolen Arnošt Vraník a je jím dodnes. V současné době jsou poštovní holubi a postavoví kanáři hlavními oblastmi, kterým se spolek věnuje a to velmi úspěšně. Holubi jeho členů jsou v závodech často na předních místech. V jeho areálu jsou pravidelně shromažďováni poštovní holubi i z okolních spolků k odvozu na závody. Každoročně na podzim je zde velká soutěžní výstava postavových kanárů a exotů. Prostě spolek žije naplno a chovatelství jeho členů je pro ně celoživotním koníčkem. Škoda jen, že mladých členů je málo.

Blahopřejeme ludgeřovickému spolku chovatelů k významnému výročí a přejeme mu úspěšnou činnost i v dalších padesáti letech.

Na fotografiích členové spolku ve svém areálu v roce 1987, na setkání v roce 1977, svépomocí postavená budova v areálu v roce 1985:

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice