Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Ludgeřovičtí holubáři oslavili 50. výročí založení spolku

Slavili 8.10.2016 ve svém areálu chovatelů v budově klubovny, kterou si v 70. letech minulého století postavili, která jim dobře slouží k různým setkáním, k pořádání výstav apod., kterou pečlivě udržují. Nedávno dokončili výměnu všech oken, čeká je generální oprava střechy. Velká klubovna často slouží nejen jim samotným, pronajímají ji např. k různým akcím místním spolkům, v minulosti se zde konala i plenární zasedání MNV.

Oslavu zahájil proslovem předseda spolku Arnošt Vraník. Zejména v ní rekapituloval události za padesátiletou historii spolku a připomněl nesporné úspěchy. Např. to, že spolek a jeho areál jsou střediskem, v němž se v období od konce dubna do poloviny září každý týden poštovní holubi asi osmdesáti chovatelů z celé tzv. oblasti, tj. také z Hlučína, Darkoviček, Třebovic, Nové Bělé, Paskova a Místku, svážejí, evidují a vkládají do speciálních přepravek na převoz nákladní autem k dálkovým letům do vzdálených míst v Česku i v zahraničí. V těchto závodech bývají jejich holubi často velmi úspěšní. Už 20 let spolek spolupracuje se spolkem K2 chovatelů postavových a barevných kanárů, spolkem, který zahrnuje chovatele z Moravy, Slezska, Polska a Slovenska. Spolu s nimi na podzim každého roku pořádají ve svém areálu velkou prodejní a soutěžní výstavu špičkové úrovně barevných a postavových kanárů a také exotů. Je to na celé Moravě jediná výstava tohoto druhu a velikosti.

Starosti členům spolku dělá stárnutí členské základny, protože nových mladých členů není zdaleka dost. 

Předseda nakonec poděkoval za dobrou a obětavou práci všem aktivním členům a vyjádřil přesvědčení, že ludgeřovický spolek chovatelů holubů bude dobře fungovat i v dalších letech, že bude ještě slavit nejedno další kulaté výročí svého trvání.

Oslava pokračovala bohatým pohoštěním, které si svépomocí připravili, povídáním a vzpomínáním na úspěchy, také na ty členy, kteří se nedožili. Nakonec si i zatancovali. Byla to velmi sympatická oslava.

Na druhém snímku zprava předseda spolku Arnošt Vraník, Jednatel Marek Šafarčík a úspěšný chovatel holubů Jindřich Svoboda, který má svůj holubník přímo v areálu chovatelů a má stálý přehled o každém hnutí v areálu.

Na posledním snímku předseda spolku s nejstarším členem panem Mařádkem z Vrablovce, který už má za sebou osmdesátku.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice