Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní zahájení školního roku 1. září 2016

Zahajováno bylo po řadě let, kdy tzv. Dolní škola nebyla pro vyučování pro nevyhovující stav budovy používána, na dvou místech. V 8 hodin v nově rekonstruované Dolní škole a v 9 hodin v hlavní budově školy v ulici Markvartovická. V Dolní budově se otevírala 1. třída základní školy a jedna třída mateřské školy.

V Dolní škole děti a jejich rodiče přivítali Mgr. Daniel Havlík - starosta obce, Ing. Alena Janošová - místostarostka obce, Mgr Karel Moric - ředitel školy, Ing Pavel Borek - předseda SRPDŠ, Mgr. Václav Koloničný - ludgeřovický farář. Přišel i klaun a dětem rozdával barevné balonky. Všichni popřáli dětem a jejich rodičům aby se jim ve škole líbilo a byli v učení úspěšní. Starosta obce k tomu pověděl základní fakta o provedené rekonstrukci budovy i celého školního pozemku. Pak byla stříhána obvyklá bílá páska a už mohly děti a jejich rodiče poprvé vstoupit do budovy. Děti do mateřské školy si hned v přízemí pod dohledem učitelek odložily věci v šatně a pokračovaly prohlédnout si ložnici, záchody, umývárny, hernu, kde pak zůstaly a okamžitě si začaly hrát. Vše se událo bez dalších oficialit. To prvňáčci byli i s rodiči zavedeni v přízemí do tělocvičny, kde se konalo slavnostní pasování prvňáčků. Pasování provedly žákyně 9. třídy. Pak si děti odvedla do třídy v patře jejich třídní učitelka Mgr. Alena Rajnochová, kde si poprvé sedly do lavic.

V hlavní budově se slavnost zahajování školního roku konala, obdobně jako v minulých letech, ve velké chodbě školy, kde se shromáždily všechny děti od 2. do 9. tříd, jejich rodiče a učitelé. Zahájila učitelka Mgr. Marcela Bílová. Všechny pak pozdravili a hodně úspěchu ve škole popřáli starosta, ředitel školy, farář a předseda SRPDŠ. Vybraní žáci také všem zazpívali, zahráli, zarecitovali. Pak se už děti se svými třídními učiteli odebrali do svých tříd. V půl desáté se ve vstupní hale konalo pasování prvňáčků. Děti a jejich rodiče přivítali starosta, ředitel školy, předseda SRPDŠ a farář. Žačky 9. třídy pak provedly pasování a paní učitelka Mgr. Michaela Kryglerová si prvňáčky odvedla do třídy, kde jejich rodiče s dojetím sledovali první chvíle svých potomků ve školních lavicích.

Letošní slavnost zahájení školního roku se vydařila, přispělo k tomu i nádherné ještě letní počasí.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice