Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Z koncertu Svatováclavského hudebního festivalu 2016 v našem kostele

Byl to koncert 13. ročníku tohoto festivalu, konal se 17.9.2016 pod záštitou starosty obce Mgr. Daniela Havlíka. Koncertovali zde všem dobře známí umělci Marek Eben - recitace a Tomáš Thon - varhany. Na programu bylo velké hudební dílo Petra Ebena JOB na známé téma z bible - starého zákona o tom jak Bůh ponoukaný Satanem zkoušel bohabojnost, pokoru a oddanost bohatého a úspěšného člověka Joba, vlastníka tisícových stád dobytka, otce velké, zdravé rodiny. Bůh postupně vzal Jobovi velmi drastickými způsoby nejdříve jeho stáda i s pastevci, pak jeho děti, později pak i zdraví Jobovi. Job však ve všech zkouškách obstál, ve své oddanosti bohu vytrval. Bůh jej nakonec bohatě odměnil ještě většími stády dobytka, ještě větší rodinou a velmi dlouhým životem, takže ještě zažil čtvrtou generaci svých potomků.

Petr Eben své hudební dílo JOB naplnil moderní, náročnou, silnou hudbou, která zní naléhavě a velkolepě.

Syn Petra Ebena Marek je všestranným mimořádně úspěšným umělcem a velkým člověkem. Provázel koncert recitací Jobova příběhu, jak ho podle Bible komentoval jeho otec.

Tomáš Thon je mezinárodně úspěšný hráč na varhany, je umělcem se širokým záběrem. Mimo jiné pod vedením Petra Ebena podrobně studoval celé Ebenovo varhanní hudební dílo a je jeho zasvěceným interpretem.

Koncert přilákal velký počet posluchačů, všechny lavice v kostele byly plně osazené. Marek Eben i Tomáš Thon podali obdivuhodný výkon. Publikum bylo hudbou i mluveným slovem fascinováno. Po koncertu posluchači aplaudovali vestoje.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice