Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

20 let azylového domu sv. Eufrasie v Ludgeřovicích

V roce 1997 ho založilo Římskokatolické Ostravsko - opavské biskupství a začalo poskytovat „Služby dobrého pastýře“ pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Sdružení provozuje rakousko - švýcarsko - česká provincie Mezinárodní kongregace dobrého pastýře (Sestry dobrého pastýře), ta na začátku pořídila pozemek s domem, v prvních letech azylový dům provozovala a částečně i financovala. Nyní už jsou všichni zaměstnanci azylového domu z místa nebo blízkého okolí. Kongregace stále stanovuje smysl a pravidla fungování azylového domu, také z části financuje provoz. Za těch 20 let prošel azylový dům dostavbami, rekonstrukcemi a modernizacemi. Ředitelkou azylového domu je Ing. Lenka Kseničová.

10. září 2017 byla k uctění 20. výročí sloužena mše svatá v našem kostele sv. Mikuláše a konal se den otevřených dveří v azylovém domě. Využil jsem den otevřených dveří k prohlídce. Celou dobu se mi věnovala vedoucí Alena Starobová, Už 25 let vykonává povolání sociální pracovnice, z toho 6 let zde v azylovém domě. Podřízených má především 6 dalších sociálních pracovnic. Střídají se tak, aby byl zajištěn 24 hodinový provoz. O klientkách mi pověděla, že nejsložitější je na začátku získat jejich důvěru. Mají totiž většinou za sebou ošklivé dětství, ještě horší zkušenost mezi dospělými, žádné zkušenosti ani návyky na vedení domácnosti, péči o děti, hospodaření z penězi nebo uklízení a udržování pořádku. Všechno se musí postupně naučit. V azylovém domě mohou být nejvýše 1 rok. Pokud při nástupu nemají žádný příjem, je jim během měsíce zajištěno zaměstnání, mají-li nárok, tak sociální dávky, alimenty apod. Je zde i rukodělná dílna, kde klientky vyrábějí různé drobnosti denní potřeby. Každá klientka dostane obývací pokoj pro sebe a pro své děti. Kuchyně, sociální zařízení, jídelna, herna pro děti a společenská místnost jsou společné pro všechny klientky. Celkem za rok projde azylovým domem 60 klientek. K dispozici jsou také 3 tzv. startovací jednopokojové byty s kuchyňským koutem a úplným sociálním zařízením, ve kterých mohou vybrané klientky se svými dětmi bydlet až 3 roky.

Pravidla jsou pro klientky přísná. Z pobytu mimo areál azylového domu se musí každý den vrátit do 18.30. Od 20 hodin je už večerní klid. Návštěvy jen v návštěvní místnosti a jen ve stanovených hodinách. V domě je i kaple.

Celý areál azylového domu působí příjemným uklidňujícím dojmem. Pečlivě udržovaný a čistý celý dům, velká, pěkně udržovaná zahrada. Splňuje všechny předpoklady, aby se zde klientkám i jejich dětem žilo dobře.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice