Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

90 let vrabloveckých hasičů

Hasičský spolek byl na Vrablovci založen v roce 1927. I když v současné době už nemá hasičskou zbrojnici ani zásahové družstvo, stále spolek žije a organizuje pro své členy kulturní a společenské akce a pokouší se o výchovu hasičského dorostu. Svou devadesátiletou historii si vzpomněli a oslavili 5.5.2017 na slavnostní schůzi ve vrablovecké hospodě a byla to oslava vydařená. Gratulovat přišli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, zástupci hasičů z okolních obcí, zástupce okresního sdružení hasičů Emil Pospiech. Gratulovat přišel i ludgeřovický farář Mgr. Václav Koloničný a jáhen Mgr. Zdeněk Uher. Gratulovali i zástupci ostatních vrabloveckých spolků a to Klubu důchodců a Českého červeného kříže.

Schůzi zahájila starostka vrabloveckých hasičů Marie Blokešová. Zprávu o devadesátileté činnosti spolku přednesl jednatel Josef Klapec. Kromě jiného připomněl, že budovu hospody, v níž své výročí právě slaví, postavili v sedmdesátých letech právě místní hasiči a to v akci Z, čili zadarmo. V současné době má spolek 49 členů.

Starosta obce přinesl dar a to sošku patrona hasičů sv. Floriana, kterou přítomní kněží slavnostně posvětili.

Pamětním diplomem a drobnými dárky byli oceněni zasloužilí členové spolku. Mezi nimi nejstarší žijící člen a bývalý starosta Evald Jurček a jednatel Josef Klapec, oba se narodili v roce založení spolku. Mezi nejstaršími byla oceněna i Markéta Jurčková.

Schůze byla ukončena slavnostním přípitkem. Program slavnosti pak pokračoval občerstvením, hudbou a tancem, jak se na takovou oslavu sluší. Stylově ji zahájili muzikanti místní skupiny ARÉNA a to skladnou „Co jste hasiči, co jste dělali…“

Byla to dobře připravená důstojná oslava.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice