Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní otevření revitalizované Farské cesty

Konala se 9.7.2017. Kromě aktérů otvírání, což byli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný, jáhen Mgr. Zdeněk Uher, František Škrobánek - majitel stavební firmy, která revitalizaci provedla a známý úspěšný sochař Daniel Klose (nar. 1973) - autor instalované sochy sv. Františka. Přítomno bylo více než 100 občanů obce.

Starosta obce připomněl historii Farské cesty, nejkratší spojnice pro pěší mezi Vrablovcem a středem obce. V souvislosti s kolektivizací zemědělství ve druhé polovině minulého století byla cesta postupně devastována, až se stala téměř neschůdnou. Po opravě cesty volali občané už desítky let. Cesta a okolní pole patří po církevních restitucích do majetku ludgeřovické farnosti a v loňském roce se zde poprvé konala velkopáteční křížová cesta. Obec Ludgeřovice získala před dvěma roky Farskou cestu od farnosti do dlouhodobého pronájmu a mohla tak zahájit přípravu revitalizace. Ve veřejné soutěži získala zakázku na provedení místní firma Františka Škrobánka. Ta před koncem minulého roku provedla 1. etapu revitalizace a to vyčištění trasy od navezených odpadů, úpravu profilu cesty, navezení a zaválcování kamenné drtě a instalaci bloků lomového kamene jako míst zastavení křížové cesty a jako zábran vjezdu vozidel na začátku a na konci. Letos stavba pokračovala konečnými úpravami okrajů a povrchu zaválcovaným asfaltovým recyklátem. Nedaleko začátku byla instalována socha sv. Františka zhotovená sochařem Danielem Klosem. Revitalizován je úsek od ulice Hlučínska až k chatě Ostříž, akce zatím stála obec 1,2 mil. Kč. Ještě letos bude revitalizace pokračovat i v úseku od chaty Ostříž po ulici Vrablovecká. Po mnoha letech se tak Farská cesta znovu stává plně využitelnou pro pěší i jako místo příjemných procházek.

Pan farář pak ocenil výbornou spolupráci s vedením obce a cestu posvětil. František Škrobánek pozdravil všechny přítomné jménem své firmy a vyjádřil naději, že Farská cesta  teď bude sloužit k plné spokojenosti. Provedeno bylo obvyklé stříhání pásky a všichni přítomni se vydali po cestě směrem k Vrablovci. Asi po padesáti metrech se zastavili u nové sochy sv. Františka, kterou pan farář posvětil a její autor promluvil o jejím duchu. Sv. František byl žebravý mnich, žebral milodary pro potřebné a také byl velkým přítelem ptactva. Proto má socha ruku nataženou pro milodar. Také ji lze chápat jako naplněnou semínky pro ptáčky. Socha je umístěna na schodišti a tak, aby vedle ní mohl usednout k odpočinku nebo k rozjímání kolemjdoucí.

Průvod přítomných pak prošel až k chatě Ostříž, kde se bylo možné občerstvit.

Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice