Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní ukončení školního roku v ludgeřovické základní škole

Konalo se 29.6.2017 ve velké chodbě budovy základní školy. Úspěšným žákům za jejich výborné výsledky ve škole a žákům, kteří uspěli v okresních, krajských a republikových sportovních a vědomostním soutěžích, byla předána jejich třídními učiteli ocenění. Těch, kteří v těchto soutěžích úspěšně reprezentovali školu, bylo několik desítek. Svědčí to o dobré práci školy, zejména pak učitelů.

Předávání ocenění sledovali rodiče žáků. Nakonec všem popřáli hezké prázdniny ředitel školy Mgr. Karel Moric, místostarostka Ludgeřovic Ing. Alena Janošová, starosta Markvartovic Ing. Pavel Myslivec, ředitelka markvartovické základní školy Mgr. Šárka Kubišová, farář Mgr. Václav Koloničný, jáhen Mgr. Zdeněk Uher.

Po krátké přestávce nastoupili žáci devátých tříd, aby před zraky rodičů a známých převzali své poslední vysvědčení ze základní školy. Děvčata měla hlavy ozdobené korunkami. Připravili si pro tuto významnou příležitost velké vzpomínkové video, poděkovali svým třídním učitelkám, které měli v 1. až 5. třídě, třídní učitelce a třídnímu učiteli v 6. až 9. třídě. Třídním učitelkám nasadili na hlavu korunky, třídnímu učiteli korunu královskou.

Pak žáci jednotlivě předstupovali, třídní učitel vždy řekl, do které školy k dalšímu studiu žák po prázdninách nastoupí, ozdobil ho šerpou a předal vysvědčení a pamětní list. Všichni dekorovaní žáci se pak postavili jako velký pěvecký sbor a zazpívali na ukončení své základní školní docházky o své základní škole slavnostní píseň a rozloučili se se svými třídními učiteli i s celou školou. Nakonec nechyběly gratulace a přání úspěšného nástupu do další etapy života od přítomných ředitelů škol, zástupců Ludgeřovic a Markvartovic a jáhna ludgeřovické farnosti. Byla to hezká a důstojná slavnost.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice