Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní zahájení školního roku 4.9.2017

Děti od druhých tříd, učitelský sbor, oficiální hosté a někteří rodiče se k slavnosti sešli v hale naší základní školy. Slavnost zahájila paní učitelka Mgr. Marcela Bílová. Čtyři šikovné spolužačky na úvod všem zahrály, zarecitovaly a zazpívaly. Žáky pak pozdravili a úspěchy v učení popřáli starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík, farář Mgr. Václav Koloničný, předseda SRDPŠ Ing. Pavel Borek a ředitel školy Mgr. Karel Moric. Učitelé resp. učitelky si pak děti odvedli do tříd a prázdniny tím definitivně skončily.

Slavnost pak pokračovala přivítáním prvňáčků. Starší spolužáci je dekorovali hezkými šerpami, oficiální hosté je přivítali a popřáli, aby se jim ve škole líbilo. Přítomní rodiče byli dojati. Učitelky si pak prvňáčky do tříd, kam přišli i rodiče, aby viděli první školní chvíle svých potomků.

Současně se podobná slavnost konala i v budově „Dolní škola“, kde zástupkyně ředitele základní školy Mgr. Vladimíra Lišková a učitelky přivítaly děti do jedné první a jedné druhé třídy.

V zahájeném školním roce má ludgeřovické základní škola celkem 20 tříd, z toho 3 první třídy. Během prázdnin se ve škole pilně pracovalo, malovalo se, prováděla potřebná údržba, chodby křídla 1. stupně byly nově vydlážděné, naše škola je krásná. Učitelé i žáci jsou po prázdninách odpočinutí. Jsou tak vytvořeny všechny předpoklady pro to, aby to byl úspěšný školní rok.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice