Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice

Konala se v sále Obecního domu 18.1.2017. Přítomno bylo 121 členů klubu z celkového počtu 141. Přišli je pozdravit starosta obce Mgr. Daniel Havlík a místostarostka Ing. Alena Janošová. Starosta ve svém krátké vystoupení ocenil bohatou činnost klubu, přátelskou atmosféru v něm a slíbil podporu ze strany obce.

Schůzi řídila členka výboru Anežka  Robenková, ostatní členové výboru pak postupně přednesli všechny zprávy za rok 2016, které jsou pro výroční schůzi předepsány, všechny byly schváleny resp. vzaty na vědomí. Ze zpráv vyplývá, že výbor klubu zorganizoval pro členy každý měsíc nejméně jednu akci, jako setkání v klubu, večírky, vítání jara, oslavu svátku matek, vystoupení ochotnického divadla, akci „jubilanti“, „Mikuláš“, také výlety, vycházky do okolí, bowlingový turnaj, účast na akcích okolních klubů, atd. Činnost prostě byla bohatá a účast členů na nich dobrá.

Vzhledem k tomu že 2 členové výboru a to předseda Jan Stanovský a členka Miluška Stanovská ze zdravotních a rodinných důvodů již nemohou pokračovat v práci ve výboru, byla proto provedena doplňující volba nových členů výboru. Také byla pro rok 2017 schválena výše ročního příspěvku člena klubu a to 200 Kč.

V letošním roce klub oslaví 20 let svého založení, výbor připravuje plán akcí k tomuto výročí.

Po ukončení schůze začalo vystoupení folklorního souboru „Palkovská chasa“ z Palkovic u Frýdku Místku. Bylo o lidové zábavě v období od začátku adventu do Tří králů. Bylo to hezké vystoupení, moc se líbilo.

Pak pokračovala volná zábava, podávala se večeře, byla pohoda.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice