Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Varhanní koncert v chrámu sv. Mikuláše 12.2.2017

Farnost Ludgeřovice pořádala tento koncert jako první z řady letošních akcí pořádaných u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela. Mladý úspěšný varhaník Marek Kozák (ročník 1993) zahrál skladby autorů: J. S. Bach, C. Franck, J. Renner ml., Ch-M Widor, F. Listz a nakonec svou vlastní improvizaci.

Server www.Klaviatura.cz o Marku Kozákovi napsal:

Marek Kozák je český klasický klavírní virtuos, skladatel a varhaník. Studium klavíru začal na ZUŠ Brušperk, za kterou se stal laureátem několika soutěží. Následně vystudoval Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, kde studoval hru na klavír u Moniky Tugendliebové a mimo jiné také hru na varhany u Martiny Zelové. Pokračoval studiem na HAMU v Praze u profesora Ivana Klánského.

Kromě oslnivých výsledků v soutěžích jako jsou Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni nebo Brněnské klavírní soutěži se blýsknul v roce 2015, kdy postoupil do třetího (ze čtyř) kol Mezinárodní klavírní soutěže Fryderyka Chopina ve Varšavě. Soutěž se koná jednou za pět let a je považovaná za jednu z nejslavnějších a nejlépe obsazených klavírních soutěží na světě.

Marek Kozák ludgeřovické varhany zná, rád na nich hraje, už několikrát zde koncertoval a o našich varhanách, které mají pověst nejlepších varhan v Ostravsko - opavské diecézi, říká, že „jsou jako Ferrari mezi auty“.

Posluchačů přišlo asi 100. Všechny přivítal a koncert zahájil farář Václav Koloničný, průvodním slovem jednotlivé skladby uvedla Šárka Kuligová.

Hudba v suverénním provedení Marka Kozáka zněla fantasticky a vyvrcholila jeho velkou improvizací, posluchači byli nadšení.

 

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice