Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

 

Obec Ludgeřovice si připomněla konec první světové války a den válečných veteránů

11. listopadu 2018 to bylo 100 let ode dne, kdy byla uzavřením příměří ukončena první světová válka, v níž zahynuly desítky milionů lidí a zpustošena velká území v Evropě. K připomenutí hrůz válek a k uctění památky vojáků, kteří zahynuli na válečných bojištích v krvavém 20. století, se konala 11.11.2018 velká vzpomínková akce na Menšíkové louce a u lavičky veteránů pod zdravotním střediskem.  Pořádali Obec Ludgeřovice a a Klub vojenské historie a současnosti Diverzanti Ludgeřovice za podpory MS kraje.

Na Menšíkové louce byl shromážděn velký počet zbraní, dopravních prostředků, uniforem a dalších věcí, které měly připomenout zlá válečná léta. Byl krásný podzimní den, lidí přišlo hodně. V 10 hodin akce začala proslovy organizátorů, které připomněly oběti válek, uctily památku obětí a válečných veteránů, zdůraznily i v současnosti nezbytnost dobře vycvičené a vyzbrojené armády zejména pro boj s terorismem.

V 11.30 začal u lavičky veteránů akt uctění jejich památky. Byly položeny věnce a pronášeny proslovy předsedy spolku veteránů Davida Chobota, starosty obce Daniela Havlíka, náměstka hejtmana MS kraje Lukáše Curila a důstojníka české armády, zastupitele obce Ludgeřovice, jáhna místní farnosti a hlavně veterána mise v Afghánistánu Zdeňka Uhra. Všechny proslovy byly o tom, že je potřeba si stále připomínat hrůzy minulých i současných válek, uctívat památku obětí válek, vážit si vojáků české armády, zejména účastníků zahraničních misí a veteránů válek. Farář Václav Koloničný pronesl modlitbu. Celý slavnostní akt byl ukončen státní hymnou.

Odpoledne pokračovala akce na Menšíkové louce, skončila v 15.30 závěrečnými proslovy, výstřelem z tanku T34 a státní hymnou.

Byla to vydařená akce, a jak zaznělo v proslovech, měla by se při podobných významných výročích v budoucnu konat znovu.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice