Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Myslivci uctili svého patrona sv. Huberta

Tato slavnost se v naší obci koná každým rokem v neděli na přelomu října a listopadu (Huberta je v kalendáři 3. 11.). Slaví se mší svatou v kostele, letos 28. 10. 2018. Oltář byl vyzdoben po myslivecku, myslivci v zelených uniformách, přišli i starosta a místostarostka Ludgeřovic Daniel Havlík a Alena Janošová a starosta Markvartovic Pavel Myslivec. Organizovalo myslivecké sdružení Ostříž, přišli i myslivci z dalších okolních sdružení. Pan Farář Václav Koloničný v úvodním proslovu mimo jiné připomněl, že tento den slavíme i výročí 100 let vzniku Československé republiky. Mši vedle varhan doprovázel i zpěv kostelního sboru a trubači na lesní rohy z brněnské vysoké lesnické školy.

Po mši svaté se myslivci a jejich hosté odebrali ke svátečnímu mysliveckému obědu v chatě Ostříž na Vrablovci. Byla to jako vždy pěkná a důstojná slavnost.

V Ludgeřovicích mají dlouhou tradici ještě dvě další slavnosti k uctění svatých patronů mší svatou a to patrona hasičů sv. Floriana o první květnové neděli a patronky havířů sv. Barbory v neděli počátkem prosince. Největší je ta hasičská, kromě ludgeřovických se jí pravidelně účastní i hasiči z okolních obcí a také z družebních sborů v Polsku a na Slovensku. Bývá to kolem 50 hasičů a hasiček v uniformách, prapory jednotlivých sborů, nechybí dechovka, bývá to velká sláva. Havířská slavnost bývala také velkolepá. Havířů v uniformách také bývalo až 50, hrála hornická kapela, nechyběly prapory. Uhlí se na Ostravsku už řadu let netěží, aktivní havíři už v obci nejsou. Zbývají jen penzisti, ti postupně odcházejí do havířského nebe. Jak říkával letos zesnulý bývalý havíř a kostelník pan František  Moravec, který slavnost pravidelně pomáhal připravit a měl doma fundus havířských uniforem: „Mám jich plnou skříň, ale havíři do nich už nejsou“. Věřím, že přesto bude patronka havířů v naší obci uctívaná i v dalších letech, havíři, jejich těžká a nebezpečná práce patří do historie naší obce.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice