Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní ukončení školního roku 2017 - 2018 v ludgeřovické základní škole

Konalo se odpoledne 28.6.2018 ve velké chodbě budovy školy. Po přivítání účastníků ředitelem školy Karlem Moricem bylo přikročeno k oceňování úspěšných žáků jednotlivých tříd za vynikající výsledky v učení, ve sportovních a vědomostních soutěžích, v nichž dobře reprezentovali svou školu, ve sběru odpadových surovin a v dalších aktivitách. Ocenění spolu s malým dárečkem předávaly třídní učitelky. Oceněných žáků byl velký počet. Během roku o těchto úspěších žáků také pravidelně informují články v ludgeřovickém Zpravodaji. Kdo tento časopis pravidelně sleduje, ví, že je jich každý měsíc řada.

Následovalo krátké pohybové vystoupení mladších žáků a po něm slavnostní předávání vysvědčení žákům, kteří v tomto školním roce absolvovali devátou třídu, tím pádem dokončili povinnou základní docházku, loučí se s ludgeřovickou školou a po prázdninách nastupují na různé střední školy.

Slavnost začala počítačovou prezentací, kterou připravili samotní žáci. Byla složena především z fotografií o jejich životě ve škole a na školních akcích od první po devátou třídu. Byla to pěkná a vkusná prezentace, kterou slovem hezky doprovázeli dva žáci. Následovalo dekorování čerstvých absolventů školy šerpou, kterou jim vkládali žáci končící první třídu. Tím deváťákům oplatili to, že je v jejich první školní den taky šerpami jako prvňáčky dekorovali. Zatímco deváťáci se při dekorování prvňáčků na začátku školního roku museli k dekorovaným zohnout, prvňáčci se museli k dekorování deváťáků postavit na židličky, aby dosáhli.

Při dekorování také třídní učitelé předávali poslední vysvědčení a všem přítomným sdělili, na kterou střední školu absolvent po prázdninách nastupuje. Následovalo poděkování absolventů svým třídním učitelům Martinu Nevřelovi, Haně Halodové a asistentce pedagoga Bibianě Malcharek Bulawowé, která čtyři roky pomáhala jednomu žáku postiženému zdravotním hendikepem. Absolventi pak jako sbor zazpívali.

Na slavnosti všem žákům školy i čerstvým absolventům a také jejich rodičům gratulovali a popřáli vše nejlepší do příštích let místostarostka obce Ludgeřovice Alena Janošková, starosta obce Markvartovice Pavel Myslivec, ředitelka základní školy Markvartovice Šárka Kubišová, předseda SRPDŠ Pavel Borek a ředitel ludgeřovické základní školy Karel Moric.

A prázdniny začaly.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice