Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu obce Ludgeřovice 1. 12. 2018

V souladu s mnohaletou tradicí se i letos v sobotu před začátkem adventu konaly v Obecním domě vánoční trhy a po jejich skončení byl na Menšíkové louce slavnostně rozsvícen obecní vánoční strom.

Vánoční trhy splnily očekávání. Sál Obecního domu byl plný stánků se zbožím, které patří k vánocům. Nabídka byla pestrá a bohatá. Návštěvníků bylo hodně, v některých chvílích bylo jimi až přeplněno. Vánoční atmosféru doplňovaly děti z místních mateřských škol a základní školy. Jako první vystoupily dopoledne „Sovičky“, tj. děti z mateřské Dolní školy, před obědem pak „Ledňáčci“ z mateřské školy na ulici Hlučínská, odpoledne děti ze základní školy. Všechny za velkého zájmu návštěvníků a s velkým úspěchem předvedly hezká vystoupení plná vánočních písniček a říkánek. Návštěvníci odcházeli spokojení a s pěknými dojmy a koupeným zbožím. Řada z nich využila i fungující bufet a z něj zejména výborný grog. Prostě vánoční trhy byly dobře připravené a vydařené.

V 17 hodin začala na Menšíkové louce slavnost rozsvěcování obecního vánočního stromu. Byla zima -3ºC, foukal nepříjemný studený vítr. Návštěvníků přesto přišlo opravdu hodně a určitě nelitovali. V asi půlhodinovém vystoupení je potěšili žáci základní školy hezkým pásmem vánočních písniček. Připravena byla řada stánků s nápoji i jídlem, také oheň pro zahřátí těch nejzmrzlejších, vládla příjemná družná atmosféra.

V 17.30 všechny přivítali starosta obce Daniel Havlík a místostarostka Alena Janošová. Publikum s velkým povděkem přijalo pokyn pana starosty stánkařům, aby začali kvůli velké zimě v předstihu podávat horký svařák, se kterým se původně počítalo až po rozsvícení vánočního stromu. Pan starosta také poděkoval dárcům stromu manželům Tománkovým a všem, kteří se na přípravě akce podíleli, zejména místním dobrovolným hasičům, ti celý areál pro konání slavnosti připravili a účastnili se stánkového prodeje, firmě Škrobánek, která strom skácela, převezla a postavila na Menšíkové louce a také zaměstnancům Technických služeb Ludgeřovice, kteří pomáhali. Několik minut před 18. hodinou se dostavil jáhen Zdeněk Uher, aby vánoční strom před rozsvícením požehnal. Omluvil pana faráře Václava Koloničného, který pro silné nachlazení nemohl přijít. Promluvil také pan Aleš Tománek (varhaník), z Vrablovce, jehož rodiče obci vánoční strom z jejich zahrady darovali, a který on jako čtrnáctiletý zasadil. Jáhen Zdeněk Uher pokračoval krátkým sympatickým proslovem na téma vánoc a modlitbou. Pak už se se starostou odebrali k vánočnímu stromu, který byl pokropen svěcenou vodou a rozsvícen. Vypadá nádherně. Družná zábava pak ještě dost dlouho pokračovala, než se publikum postupně rozešlo domů. Byl to hezký sváteční večer.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice