Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice

Konala se 17.1.2018 v sále Obecního domu. Klub má v současné době 172 členů, v sále bylo přítomno 132. Klub patří mezi největší spolky v naší obci.

Schůzi zahájila předsedkyně klubu Mgr. Anežka Robenková. Vyřídila pozdrav od starosty obce Mgr. Daniela Havlíka, který chtěl na schůzi přijít, nestačil se však včas vrátit ze služební cesty v Praze. Telefonicky se omluvil a poděkoval Klubu za bohatou činnost pro seniory, popřál členům dobré zdraví a hodně zajímavých akcí v Klubu.

Členové Klubu pak schválili program schůze, vyslechli zprávu o hospodaření Klubu, zprávu kontrolní komise, zprávu o akcích klubu v roce 2017, plán hospodaření v roce 2018, plán akcí klubu v roce 2018, stanovení výše členských příspěvků, návrh na doplnění výboru Klubu o jednoho člena. Všechny tyto zprávy a návrhy schválili.

Činnost Klubu byla v roce 2017 opravdu bohatá. Bylo to 21 akcí, z toho 11 v sále Obecního domu jako společenská setkání, přátelské večírky, vítání jara, oslava svátku matek, besedy, divadlo, jubilanti Klubu, oslava 20. výročí činnosti Klubu, vystoupení dua Kamelie, besedy, Mikuláš. Dále Klub pořádal 3 zájezdy, 2 letní slavnosti na moštárně místních zahrádkářů, dvakrát Bowling v Selském dvoře, vycházku, aktivně se účastnil soutěže ve vaření guláše na akci Den obce na hřišti TJ, účastnil se v Ostravě na náměstí akce „Zpíváme koledy“. Zejména akce v Obecním domě jsou členy velmi oblíbené, vždy mají nejméně 100 účastníků.

V roce 2017 hospodařil Klub s vyrovnaným rozpočtem přes 300 tisíc Kč. Rozpočet byl proti předchozím rokům vyšší zejména kvůli akcím u příležitosti 20. výročí Klubu. V roce 2018 bude Klub hospodařit s vyrovnaným rozpočtem kolem 250 tisíc Kč, který počítá, stejně jako v minulých letech, s přispěním z rozpočtu obce.

Po schválení všech dokumentů a krátké závěrečné diskusi následovala večeře, hudba, tanec. Byla to úspěšná a příjemná schůze.

A. Vjačka

 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice