Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Školní akademie v Obecním domě 6. 3. 2019

Ludgeřovická základní a mateřská škola letos slaví 55. výročí zahájení výuky v tehdy nové hlavní budově v ulici Markvartovická. Jednou s akcí k tomuto výročí byla velká školní akademie. Do školy chodí přes 400 žáků, jejich rodiče se na akademii většinou chtějí podívat. Aby se všichni do sálu Obecního domu vešli a akademii mohli sledovat, byla akademie ještě 7. 3. 2019 opakována.

Akademii zahájil ředitel školy Karel Moric. Následovala perfektní počítačová prezentace školy promítaná na dvě plátna vlevo a vpravo vedle jeviště. Škola byla představena jako nejúspěšnější a nejlépe vybavená v kraji. Nádherné video pořízené pravděpodobně dronem prokládané mnoha fotografiemi ukázalo pozemky a budovy školy ze všech stran a zákoutí zvenku i zevnitř. Záběry byly postupně na všechny specializované učebny, jako jsou počítačová, jazyková, chemická, fyzikální a další. Nechyběly záběry z kuchyně, jídelny, šatny, dílny, venkovních hřišť, tělocvičny. Také na Dolní školu a mateřské školy v ulici Hlučínská a na Vrablovci. Byla i videa žáků ve třídách při vyučování i o přestávkách a učitelů ve sborovně. Nechyběly záběry z vědomostních, sportovních a dalších aktivit a úspěchů žáků. Lépe už škola snad ani nemohla být představena.

Pak už na jevišti začalo na přeskáčku velké vystoupení žáků od prvních po deváté třídy. Každá třída předvedla veselou dovádivou scénku plnou pohybu hudby a zpěvu. O co šlo, nejlépe ukazují fotografie. Nakonec vystoupili ve stejném duchu spolu i téměř všichni učitelé.

Celá akademie trvala 2 hodiny. Dokazovala, že naše škola je skutečně velmi dobrá a úspěšná, že to v ní skutečně žije, že si můžeme být jisti, že vychovává a učí naše děti dobře.

Popřejme naší škole další stejně úspěšné roky, buďme na naši školu hrdi!

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice