Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Beseda s cestovateli Jiřím a Alenou Márovými 12. 4. 2019

Manželé Márovi z Přerova už procestovali opravdu velký kus světa. Důvodem, proč se před řadou let dali na cestovatelský způsob života, byl jejich zvídavý syn Jirka upoutaný na invalidní vozík. Ten si vymýšlel a naplánoval řadu cest po světě a jeho obětaví rodiče se mu snažili jeho plány plnit. Procestovali s ním řadu zemí v několika kontinentech. O svých cestách spolu s ním psali knihy, připravovali a realizovali mnoho besed po celé republice. Už řadu let besedují i v naší obci s žáky základní školy. Syn Jirka v roce 2016 zemřel, zůstaly po něm plány na řadu dalších cest po světě, ty jeho rodiče postupně realizují. Cestují „nalehko“ jen každý s desetikilovým baťohem na zádech, používají v místě obvyklé dopravní prostředky a způsoby stravování jako místní obyvatelé. Také se snaží co nejvíce s místními lidmi mluvit.

Letos besedovali o cestách do Střední Ameriky a Indočíny.

V lednu 2019 navštívili ve Střední Americe Panamu, Kostariku, Guatemalu a Mexiko. Žákům hodinu povídali a promítali fotografie a krátká videa o Panamském průplavu, o tamní přírodě, lidech, jídlech, životě, mayských památkách. Také o tom, že se poprvé ve svém životě koupali a opalovali na pobřeží Karibského moře. Při cestování se synem Jirkou do nebylo možné. Pověděli řadu zajímavých věcí i o cestě do Kostariky, Guatemaly, Mexika.

Další hodinu věnovali Kambodži, Laosu a Thajsku, které navštívili koncem roku 2016. Mluvili například o současném kambodžském králi Sihanukovi, který dobře mluví česky, jako mladý absolvoval základní, střední i vysokou školu v Praze (jeho otec a předchůdce Norodom Sihanuk byl velkým přítelem Československa). Popsali kambodžskou genocidu v 70. letech minulého století za vlády Rudých Kmérů v čele s nechvalně známým krutovládcem Pol Potem, při níž zahynuly 3 miliony lidí, země byla zcela rozvrácena a zamořena nášlapnými minami, které dodnes zabíjejí. Mluvili o rozsáhlých impozantních chrámových komplexech z minulých dob a o řadě dalších zajímavostí. Podobným způsobem mluvili i o svém cestování po Laosu a Thajsku.

Po dvouhodinové besedě s žáky 1. až 5. třídy tuto opakovali v dalších dvou hodinách pro žáky 6. až 9. třídy. Beseda žáky zcela zaujala, dozvěděli se toho o Střední Americe a Indočíně mnoho zajímavého a poučného.

Besedu organizovala obecní knihovna.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice