Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Jubilanti obce Ludgeřovice 2019

Tak jako každým rokem pozval i letos starosta obce všechny občany, kteří se letos dožívají 80 a více let do sálu Obecního domu, aby s nimi prožil příjemné odpoledne, aby jim za obec popřál dobré zdraví, mnoho dalších let a předal malý dárek. Letos to bylo 31. května. Jubilanty (ty, kteří už špatně chodí a nemají vlastní odvoz, přivezla a i zpět odvezla obecní auta) před Obecním domem, vítala dechovka pana Ondruše a uvnitř se jich ujal kolektiv dam v čele s místostarostkou Alenou Janošovou, zástupkyni ředitele základní školy Vlaďkou Liškovou, zaměstnankyněmi obce Vlastou Bortlíkovou a Lenkou Jurečkovou a předsedkyní kulturní komise obce Monikou Kolenkovou. Jubilanti se podepsali do pamětní knihy obce a pokračovali do sálu, kde na ně čekaly vkusně prostřené stoly, a na podiu krásně hrál a zpíval soubor studentů z gymnázia Hlučín. Starosta a místostarostka pronesli gratulační proslovy. Starosta v něm také uvedl, že letos se na tuto slavnost přihlásil rekordní počet 106 jubilantů, o asi 25 více než v minulých letech. Jubilanty se totiž letos stali ti, kteří se narodili v roce 1939, a to je hodně silný ročník. Starosta také uvedl, že celkový počet občanů Ludgeřovic ve věku 80 a více let včetně těch, kteří nemohli nebo nechtěli z různých důvodů přijít, je v současné době 261. Pak si všichni v sále připili na zdraví a dlouhá leta připravenými skleničkami vína. Slavnost pokračovala půvabným vystoupením žáčků Vrabčáčků a učitelek z vrablovecké mateřské školy. Pak pod podium nastoupili jubilanti ročník 1939, bylo jich v sále 24, ke společnému fotografování na památku. Pak matrikářka Vlasta Bortlíková postupně jmenovala jubilanty od nejmladšího po nejstaršího. Ti buď přišli pod podium a tam jim starosta s místostarostkou gratulovali a předali malé dárky. K těm, kteří nemohli pod podium přijít, gratulanti zašli. Nakonec gratulovali nejstarší jubilantce v sále 93leté Hedvice Klapcové. Po gratulacích byla výborná večeře uvařená a servírovaná studenty Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice, hráli a zpívali studenti gymnázia Hlučín a přišel i kouzelník.

Slavnosti se účastnila i delegace z ludgeřovické družební obce Putnok v Maďarsku, která se 1.6. zúčastní v našem kostele koncertu festivalu Janáčkův máj. Byla to hezká, dobře připravená akce. I počasí přálo, byl krásný jarní den. Jubilanti, organizátoři, účinkující i hosté z Maďarska odcházeli spokojeni.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice