Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Z členské a volební schůze spolku zahrádkářů Ludgeřovice 24. 3. 2019

V sále Obecního domu se na tuto schůzi sešlo 30 členů spolku z celkového počtu 48. Hosty schůze byla místostarostka obce Alena Janošová a jednatelka spolku zahrádkářů Markvartovice Jana Adámková. Po projednání standartních bodů výroční členské schůze, jako jsou zpráva předsedy, zpráva o hospodaření, rozpočet na rok 2019, zpráva kontrolní komise a plán činnosti, se konaly volby funkcionářů spolku pro období 2019 - 2024, a to předsedy, tajemníka a ostatních členů výboru, dále předsedy a členů kontrolní komise, delegáta na okresní konferenci svazu zahrádkářů.

Novým předsedou spolku byl zvolen Kamil Bunček. Dosavadní předseda Bruno Drobík byl předsedou nepřetržitě od roku 1989, tj. dlouhých 30 let. Funkci po celou tu dobu vykonával svědomitě, obětavě. Má velkou zásluhu na tom, že spolek přežil všeobecný útlum zájmu o pěstování ovoce a zeleniny na zahradách způsobený bohatou nabídkou tohoto zboží v obchodech a stále aktivně funguje. Pro vysoký věk už nechtěl byt zvolen předsedou v dalším období. Členové spolku se jemu proto rozhodli na schůzi poděkovat a předat malý dar. Současně velkou kyticí poděkovali jeho manželce Kristě Drobíkové za to, že mu s výkonem funkce obětavě pomáhala. Za obec Ludgeřovice manželům Drobíkovým poděkovala a malý dárek předala místostarostka Alena Janošová.

Nově zvolené funkcionáře spolku čeká v příštím období především úkol získat dost nových členů. Je to velmi důležité pro pokračování všech dosavadních aktivit spolku zejména dobrého stavu areálu moštárny, zabezpečení obsluhy pro sezonní moštování ovoce atd. Průměrný věk současných členů je totiž vyšší než 70 let.

Spolek ludgeřovických zahrádkářů úspěšně funguje nepřetržitě od roku 1962, tj. dlouhých 57 let. Přejme mu, aby byl úspěšný i v dlouhé řadě dalších let.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice