Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Výroční členská schůze Klubu důchodců Ludgeřovice 23. 1. 2019

Na schůzi v sále Obecního domu v 16 hodin přišlo 140 členů klubu z celkového počtu 182. Předsedkyně Anežka Robenková přednesla zprávu o bohaté činnosti v roce 2018 a o plánu v roce 2019. Byly to zejména akce pořádané v sále Obecního domu, jako byla přátelská setkání, večírky, divadelní představení, vystoupení známých umělců, přednášky. Většinou na nich nechybí doprovodný kulturní program, hudba k tanci a poslechu a bohatý svépomocí připravený bufet. Tyto akce jsou velmi oblíbené, účast členů je vždy vysoká. Dále jsou to vycházky a zájezdy. Na rok 2019 se chystá stejně bohatý program. Ekonomka klubu Emilie Kosubová pak přítomné seznámila se zprávou o výsledku hospodaření klubu v minulém roce a o plánu na letošní rok. Klub hospodaří s ročním rozpočtem necelých 300 tisíc Kč, nemá žádné dluhy a to i díky příspěvku z rozpočtu obce. Místopředseda Jiří Dudek pak všechny seznámil s výsledky ankety, ze které chtěl výbor získat od členů informace o tom, jak hodnotí činnost klubu, čím by ji chtěli doplnit nebo zlepšit. Z padesáti odevzdaných anketních listů vyplynulo, že členové jsou s činností klubu velmi spokojeni a projevili vůli aktivně se zapojit do nacvičování vlastních zábavných pořadů a scének, které by na akcích klubu členy pobavily a které by se daly i nabídnout okolním klubům. Předseda revizní komise Petr Kotala pak přednesl zprávu o kontrole činnosti a hospodaření, žádné nesrovnalosti nebyly zjištěny. Členové pak jednohlasně všechny přednesené zprávy schválili.

Po schůzi vystoupil se svým tanečním uměním juniorský taneční pár Viktorie Patoscová a Zdeněk Borek z tanečního klubu LR Dance Team Ostrava. Pár už má řadu úspěchů v tanečních soutěžích v MS kraji i po celé republice. Předvedli sérii latinskoamerických tanců, moc se líbili.

Nakonec přišla na řadu výborná večeře z restaurace pana Myslivce. Po večeři si přítomní ještě dost dlouho povídali. Spokojení se pak rozcházeli po 20. hodině.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice