Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Výroční členská schůze Klubu důchodců Vrablovec 22. 1. 2019

Konala se ve vrabloveckém Společenském domě. Hosty byli starostové Hlučína a Ludgeřovic Pavel Paschek a Daniel Havlík. Dále místostarostka Hlučína Petra Řezáčová, za komunitní plánování Sabina Lorencová a předsedkyně vrabloveckého spolku hasičů Marie Blokešová. Zprávu o činnosti klubu přednesla předsedkyně Eva Vojevodová:

Vážené členky a členové, vážení hosté.

Dovolte, abych zhodnotila činnost  našeho klubu důchodců na

Vrablovci za rok 2018.

Stav ke konci roku činil celkem 52 členů. Z toho 35 žen a 17 mužů.

30 členů je z Vrablovce : (17 žen a 13 mužů)

22 členů je z Hlučínske části Rovniny: (18 žen a 4 mužů).

Hlavní činnosti klubu jsou naše pravidelná setkání  2x za měsíc, buď zde ve

Společenském domě na Vrablovci, nebo mimo: jsou to poznávací zájezdy do okolí, návštěva muzea, pořádání večírků, letní slavnosti, maškarní rej masek, návštěva okolních klubů na jejich akcích, pořádání přednášek ve spolupráci s komunitním plánováním Hlučína, účast na turnaji v bowlingu.

Snažíme se tak zpříjemnit život našich členů.

Na programu jsou informace z došlé pošty, informace z Hlučínských novin a  Ludgeřovického zpravodaje. Seznamuji členy o schůzkách komunitního plánování Hlučínska, kterých se pravidelně zúčastňuji společně s místopředsedou. Dále se zprávami ze zasedání uličního výboru. Jsme také v kontaktu s okolními kluby: Petřkovice, Ludgeřovice, Bobrovníky a Hošťálkovice a Hlučín.

Výbor se schází podle potřeby hlavně před zajištěním společenských akcí.  Činnost klubu se řídí sestaveným programem. Akce se připravují na celý rok a jsou zaměřené na kulturní a společenskou činnost.

Informuji veřejnost o činnosti našeho KD v ludgeřovickém zpravodaji, navíc

máme internet. stránky, kde umísťuji pravidelně fotky všech našich akcí.

Vedeme si kroniku.

Podle předem stanoveného plánu budeme v tomto roce:

- spolupracovat s domovem pod Vinnou horou

- účastníme se   akce Ples seniorů 8.2.2019 a v říjnu na akci Kluby klubům

- uspořádáme také 2 společenské večírky i pro ostatní kluby a slavnost u Spol. domu Vrablovec

- podle financí uskutečníme zájezdy

- zajistíme účast na Turnaji v bowlingu

- zajistíme naši účast na kulturních akcích v okolních klubech, abychom udržovali vzájemnou spolupráci mezi seniory

Na závěr děkuji OÚ Ludgeřovice a MěÚ Hlučín za finanční podporu, kterou nám poskytují na kulturní a společenskou činnost. Bez Vaši podpory by nemohla být naše práce tak bohatá. Jsme rádi, že mezi nás rádi přijdete. Velice si toho vážíme. Děkujeme.

Přejeme si do další naší činnosti nadále vaši úzkou spolupráci s naším klubem.

Dále byly projednány a schváleny zprávy o hospodaření klubu a o jeho kontrole. Krátce pak všechny pozdravili hosté. Schůze byla ukončena a setkání členů pak pokračovalo občerstvením a volnou zábavou.

Lze konstatovat, že vrablovecký klub důchodců je zejména díky dobré práci výboru klubu, zvláště pak předsedkyně a místopředsedy tj. manželů Vojevodových mimořádně akční, že prostě funguje velmi dobře.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice