Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Ludgeřovická obecní polní cesta s Boží mukou a dvěma kapličkami

Prochází přes celý ludgeřovický katastr na jeho severovýchodní straně od jihovýchodu na severozápad v délce 2,3 km. Její jihovýchodní konec je u Černého lesa na hranici s katastrem obce Šilheřovice, opačný konec na hranici s katastrem obce Markvartovice. Je úsekem sítě dobře vybavených tras cyklostezek Hlučínska a to úsekem hodně zajímavým:

Z cesty je v celém jejím průběhu široký rozhled do krajiny. Při vhodném počasí jsou vidět Beskydy s Lysou horou, vzácněji i Jeseníky s Pradědem. Vidět je i elektrárna Dětmarovice, Mariánské hory a kus Přívozu v Ostravě. Také skoro celé Markvartovice. Zajímavý je i pohled směrem k Hlučínu s velkým obilním silem. Také Ludgeřovický les a nad ním vysoká věž televizního vysílače, pochopitelně ludgeřovický kostel a části zástavby obce včetně Vrablovce.

Na cestě jsou od jihovýchodu postupně Jurčkova kaplička, dvě odpočívadla cyklostezky, velký bílý nepřeklenutelný vodárenský objekt, Boží muka s cyklostezkovým odpočivadlem, na severozápadním konci kaplička „Urbánek“ také s odpočívadlem.

Boží muka stojí na nejvyšším místě severovýchodní části obce, má nadmořskou výšku 272 metrů. Je zde i významný zákonem chráněný trigonometrický bod české základní trigonometrické sítě budované za První republiky a dokončené v prvních letech po druhé světové válce. Bod je stabilizován velkým žulovým kvádrem s křížkem na opracované hlavě a od ním několika zajišťovacími kamennými a skleněnými deskami s křížky. Venku je bod chráněn těžkou betonovou skruží a ochrannou tyčí.  Z tohoto bodu jsou vidět za příznivého počasí okolní body této sítě, zejména bod na vrcholu Lysé hory.

Když z této obecní polní cesty odbočíte po kterékoliv jiné polní cestě na jih, resp. na jihozápad směrem k intravilánu obce, pokaždé se vám postupně ukáže některá jeho velká část jako na dlani. Takových možných odbočení je řada, dá se říci, že můžete postupně vidět prakticky celý intravilán Ludgeřovic s více než patnácti stovkami domů.

Z popsané obecní polní cesty lze také na řadě míst snadno odbočit do Černého lesa, její jihovýchodní konec navazuje přímo na jeho lesní cestu.

V současné době připravuje obec Ludgeřovice na některých úsecích popsané polní obecní cesty výsadbu stromořadí, které určitě bude v příštích letech další zajímavostí.

Fotografie. Jurčkova kaplička.

Jurčkova kaplička

Fotografie. Jurčkova kaplička a odpočívadlo cyklostezky.

Jurčkova kaplička a odpočívadlo cyklostezky

Fotografie. Další odpočívadlo cyklostezky.

Další odpočívadlo cyklostezky

 
Fotografie. Výhled na elektrárnu Dětmarovice.

Výhled na elektrárnu Dětmarovice

Fotografie. Výhled na Beskydy a Ostravu.

Výhled na Beskydy a Ostravu

Fotografie. Vodárenský objekt.

Vodárenský objekt

 
Fotografie. Vodárenský objekt v zimě, vpravo vpředu trigonometrický bod.

Vodárenský objekt v zimě, vpravo vpředu trigonometrický bod

Fotografie. Boží muka s odpočívadlem v zimě, vpravo mladá obecní lípa, náhrada za původní přestárlou dominantní, kterou před několika lety zničila vichřice.

Boží muka s odpočívadlem v zimě, vpravo mladá obecní lípa, náhrada za původní přestárlou dominantní, kterou před několika lety zničila vichřice

Fotografie. Boží muka s odpočívadlem.

Boží muka s odpočívadlem

 
Fotografie. Pohled od Boží muky směrem na Vrablovec.

Pohled od Boží muky směrem na Vrablovec

Fotografie. Pohled směrem k Hlučínu.

Pohled směrem k Hlučínu

Fotografie. Fotogenická dvojitá zatáčka cesty.

Fotogenická dvojitá zatáčka cesty

 
Fotografie. Pohled na kostel.

Pohled na kostel

Fotografie. Pohled na Markvartovice.

Pohled na Markvartovice

Fotografie. Kaplička Urbánek a odpočívadlo.

Kaplička Urbánek a odpočívadlo

 

Snad jsem vás vážení čtenáři přesvědčil, že popsaná obecní polní cesta je výbornou možností vycházek pro mladé, pro seniory i pro celé skupiny.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice