Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Slavnostní otevření nově rekonstruované hasičské zbrojnice 5. 9. 2020

Generální rekonstrukce ludgeřovické hasičské zbrojnice byla dokončena koncem minulého roku. Slavnost jejího otevření byla naplánována na první letošní květnovou neděli v rámci tradičního uctění patrona hasičů sv. Floriana v kostele. Přijeli by i hasiči z okolních obcí a z družebních hasičských sborů z Polska a Slovenska. V průvodu s hasičskými prapory by zašli na mši do kostela a po ní by byla zbrojnice slavnostně otevřena. Pandemie vše změnila, slavnost byla mnohem později a bez průvodu s výrazně menším počtem účastníků.

Slavnost zahájil starosta obce Daniel Havlík. Všechny přítomné přivítal. Seznam hostů, které přivítal jmenovitě:

Brig. Gen. Mgr Slavomír Bell, MSc. MBA – GŘ HZS, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku

Brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA – krajský ředitel HZS MSK

MSK – náměstek hejtmana MSK Ing. Jaroslav Kania

Plk. Ing. Kamil Pastuzsek - ředitel územního odboru HZS SMK Opava

Pan farář Václav Koloničný

hasiči z OSP Turzyczka

Starostové – Ing. Pavel Myslivec -  Markvartovice, Ctibor Vajda – Kyjovice

mluvčí Policie ČR KŘP MSK Ostrava – Bc. René Černohorský

Stavba – MV Stavby Vjačka, s.r.o. – Milan Vjačka

Stavební dozor – Ing. Jiří Hackenberg a Ing. Erich Havlík

OBOZP – Marek Nawrath

Po modlitbě s panem farářem a po krátkých proslovech hostů, v nichž zmínili i některé kritické chvíle při přípravě a provádění rekonstrukce od zajišťování financí po různá nepříjemná překvapení se skutečným stavu budovy.

Počasí bylo luxusní, dechovka krásně hrála. Po slavnostním přestřižení pásky se pozvaní hosté odebrali k prohlídce zbrojnice a k malému občerstvení.

Byla to pěkná slavnost.

Odpoledne pak byla zbrojnice otevřena k prohlídce občanům obce.

Zbývá gratulovat našim hasičům, že se dočkali pro svou důležitou a záslužnou nelehkou činnost moderně a komplexně vybavené zbrojnice.

Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.  Fotografie. Ludgeřovice - slavnostní otevření hasičské zbrojnice po rekonstrukci - 5. září 2020.

A. Vjačka

 
 
 
 
 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice