Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Ludgeřovičtí hasiči slavili 110. výročí založení svého spolku

Slavili o první květnové neděli 4.5.2014 a byla to oslava veliká. Nejdříve se poklonili svému patronu sv. Floriánu v kostele. Před desátou vyšel za krásného májového počasí od hasičské zbrojnice do kostela průvod s dechovkou pana Ondruše a skupinami hasičů v uniformách z Ludgeřovic, z Vrablovce, z Markvartovic a z družebních hasičských sborů ze slovenské Liptovské Kokavy a polské Turzyczky vždy v čele s hasičskými prapory. V průvodu byli i představitelé obcí a neuniformovaní členové ludgeřovického sboru dobrovolných hasičů. V kostele byla mše svatá a po ní se průvod opět seřadil před kostelem a za asistence České policie přešel po ulici Hlučínská do Obecního domu, kde se v sále konala slavnostní schůze. Za předsednickým stolem se posadili kromě reprezentantů zahraničních družebních hasičských sborů starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík, starosta družební obce Liptovská Kokava Ing. Július Porubän, představitelé okresního a krajského sdružení hasičů, starosta ludgeřovických hasičů Josef Pudich, jeho náměstkyně a kronikářka sboru Ph.D. Ing. Lucie Kalvarová.

Josef Pudich schůzi zahájil. Lucie Kalvarová pak měla obsáhlý referát o historii ludgeřovických hasičů, v nedokonalé akustice sálu jí však bylo špatně rozumět. S krátkými pozdravnými a oceňujícími proslovy pak postupně vystoupili všichni za předsednickým stolem. Následovalo při takových příležitostech obvyklé velké předávání ocenění různých stupňů členům přítomných sborů od ludgeřovického, okresního a krajského výboru sboru, od vedení družebních sborů z Polska a Slovenska, od vedení obce Ludgeřovice a obce Liptovská Kokava.

Slavnostní schůze skončila ve 14 hodin. Následoval společný oběd a po něm volná zábava k níž hrála hudba pana Blokeše.

Byla to velká a pěkná slavnost. Průběh nenarušil ani velký výpadek dodávky elektřiny těsně před zahájením slavnostní schůze, který trval až do 14. hodiny. Hrozilo, že nebudou fungovat mikrofony a nepoteče pivo. Situace však ludgeřovické hasiče nezaskočila. Okamžitě přistavili svůj zásahový automobil s agregátem na výrobu elektřiny.

Ludgeřovičtí hasiči si na slavnostní schůzi vyslechli mnoho slov uznání za svou dobrou a nesmírně potřebnou a užitečnou činnost. Náhoda pak způsobila, že už během společného oběda mohli prakticky svou užitečnost prokázat. Začala hořet skládka odpadu v Ostravě – Hrušově a tak ludgeřovická zásahová jednotka hasičů se svým zásahovým autem přímo z oslavy výročí vyrazila hasit.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice