Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Adventní koncert v chrámu sv. Mikuláše

Konal se v neděli 8.12.2013. Pořadatelem bylo Sdružení nezávislých Občané pro Ludgeřovice s podporou Obce Ludgeřovice. Na programu byla geniální barokní hudba G. F. Hendela, J. S. Bacha a A. Vivaldiho. Účinkovali Pěvecký sbor JKO, Komorní orchestr JKO, vesměs pedagogové a studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava a Šárka Maršálková (alt) z ostravského divadla. Hudbu J.S.Bacha na kostelní varhany hrál Pavel Rybka. Celkem bylo asi 60 účinkujících.

Posluchačů bylo hodně, všechny lavice byly téměř plné. Koncert zahájil ředitel hudebního festivalu Janáčkův máj Mgr. Jaromír Javůrek. O každém autorovi hudby uvedl několik zajímavých skutečností z jejich života. Pak už kostelem zněla téměř 90 minut dobře provedená krásná barokní hudba, ideální pro adventní čas. Posluchači byli velmi spokojeni, vyjádřili to na konci dlouho trvajícím potleskem.

Po koncertu organizátoři pozvali sólisty a pedagogy na přátelské setkání ve školní jídelně. Tam se zejména hovořilo o tom, že ludgeřovický kostel je už řadu let osvědčeným místem pro velké koncerty vážné hudby, kam chodí i hodně posluchačů. Každoročně zde bývají v průměru čtyři takové koncerty. Mgr. Jaromír Javůrek sdělil, že už má v rámci přípravy příštího ročníku hudebního festivalu Janáčkův máj připraven pro ludgeřovický kostel zajímavý program.

A. Vjačka

Vánoční trhy v Obecním domě

Konaly se v nepřetržité řadě už po deváté, letos 30. listopadu. Pořadatelem byla Obec Ludgeřovice. Sál i vinárna byly zcela zaplněny prodejními stánky, nabízel se v nich opravdu široký sortiment vánočního zboží. Přišel i rekordní počet návštěvníků, bylo jich plno v průběhu celého dne. Nechybělo občerstvení a hezká vystoupení dětí z mateřských škol na Hlučínské ulici z Vrablovce a ze základní školy. Všichni odcházeli spokojení – návštěvníci, prodejci i účinkující děti. Byly to vydařené vánoční trhy.

A. Vjačka

Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu

Slavnost se konala večer 30. listopadu na Menšíkové louce, kde byl už předem postaven krásný desetimetrový vánoční strom přivezený z Vrablovce. Přišel až nečekaně velký počet dospělých i dětí, bylo jich několik set. Slavnost zahájili starosta obce Mgr. Daniel Havlík a ludgeřovický farář Mgr. P. Václav Koloničný. Mimo jiné vyjádřili přesvědčení, že letošním slavnostním rozsvěcováním vánočního stromu byla v naší obci založena krásná tradice. Pak dali pokyn strom rozsvítit. Během večera vystoupily ludgeřovický kostelní sbor a hlučínský soubor staré hudby Calata. O občerstvení, o požární bezpečnost a pořádek se starali ludgeřovičtí hasiči. Počasí bylo na konec listopadu příjemné, jen slabý vítr, žádné srážky, teplota nad nulou. Účastníci byli spokojeni, letošní obecní vánoční strom je krásný. Prostě byla to hezká a vydařená slavnost.

A. Vjačka

Koncert Svatováclavského hudebního festivalu v ludgeřovickém kostele

Konal se 9.10.2013. Záštitu nad koncertem převzal starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Kostel byl posluchači zcela zaplněn, mezi nimi např. ministr životního prostředí vlády ČR Mgr. Tomáš Jan Podivínský, starosta Hati Pavel Kolář a starostka Šilheřovic Ing. Jarmila Thomasová.

Před zahájením koncertu přítomné pozdravili ludgeřovický farář P. Mgr. Václav Koloničný a starosta obce Mgr. Havlík, který mimo jiné konstatoval, že je to letos už třetí významný koncert v našem kostele a pokaždé úplně plném posluchačů. Vyjádřil přesvědčení, že tomu tak bude i v příštích letech. Ministr Mgr. Podivínský pak faráři Mgr. Koloničnému předal svůj finanční příspěvek pro právě probíhající opravu střechy kostela.

Účinkovali:

Marek Eben (recitace)

Petr Rajnoha (varhany).

Marek Eben recitoval z knihy J.A. Komenského - Labyrint světa a ráj srdce, Petr Rajnoha hrál k tomu zkomponované dílo Petra Ebena. Jejich vystoupení bylo velmi působivé. Hudba vždy následovala recitaci odstavce z Komenského díla o nedokonalosti lidstva. Slova i hudba zněly velmi naléhavě a sugestivně a nutily k vážnému zamyšlení, byl to velký zážitek. Ovace účinkujícím proto byly po koncertu opravdu velké.

Nakonec na dost dlouhou chvíli zajaly Marka Ebena jeho četné místní obdivovatelky. Ochotně se jim podepisoval, s nimi hovořil a také se fotografoval. Určitě i ony odcházely z kostela velmi spokojené.

A. Vjačka

Z tradičního vítání nových občánků obce

Konalo se za krásného počasí v obřadní síni obecního úřadu 5.10.2013. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 28 dětí narozených v posledním půlroce, z toho 13 děvčátek a 15 chlapečků. Rodiče zvolili u chlapečků nejčastěji jméno Vojtěch (3x), u děvčátek Natálie (2x). Děti z druhé třídy ludgeřovické základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Lucie Fojtíkové všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná hudba v podání pedagogů hlučínské hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho nejlepšího a dar od obce 2000Kč za každého přivítaného občánka. Byla to moc pěkná slavnost.

A. Vjačka

Z Ludgeřovických letních slavností

Obec Ludgeřovice si letos připomíná 710. výročí první dochované písemné zmínky o existenci obce. Při této příležitosti se konaly ve dnech 14. až 16. června 2013 Ludgeřovické letní slavnosti.

Začaly 14.6. večer diskotékou v Obecním domě.

Druhý den se slavnost konala v areálu hřiště TJ Ludgeřovice a to od 10 hodin až do pozdního večera.

Na tréningovém hřišti a v jeho okolí bylo postaveno podium pro hudební produkce, řada prodejních stánků s občerstvením, atrakce pro děti jako skákací hrad, kolotoč, skluzavky, trampolína apod., stoly a lavice pro posezení návštěvníků. Slavnost zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Na podiu a před ním postupně vystupovali Hornická dechovka pana Ondruše v parádních uniformách, mažoretky PADIS, mladá ludgeřovická hudební skupina CHAMP PEOPLE, dvě skupiny žáků nejnižších tříd základní školy vedené učitelkami Phdr. Danielou Grucmanovou a Mgr. Alenou Rajnochovou s pásmem písniček, říkánek a tance, ludgeřovičtí vzpěrači vedeni panem Oldřichem Tchuřem s prezentací svých vzpěračských výkonů, rokenrolová skupina NEO CHESS BAND.

Na soutěžním fotbalovém hřišti a v jeho okolí se konala velká sportovně zaměřená  soutěž pro děti, ty postupně absolvovaly 12 disciplín, z nichž poslední byl běžecký závod. Také zde probíhala soutěž  O nejsilnějšího občana Ludgeřovic, kde účastníci absolvovali trať postavenou ludgeřovickými hasiči a to podobnou, jaká se používá při soutěžích o železného hasiče, tj. plná přemísťování a zvedání těžkých břemen a překonávání překážek. Po skončení soutěže pro děti předvedli své umění benjamínci fotbalového oddílu TJ v exhibičním utkání a také skupina historického šermu.

Večer 15.6. se pak v areálu u chaty mysliveckého sdružení Ostříž konal velký country karneval kde hrála skupina Karavana, převáděly se country tance a show s honáckými biči.

V neděli 16.6. se slavilo na hřišti před Hostincem Na Vrablovci. I zde byla řada stánků s občerstvením, kolo štěstí, dětské atrakce, soutěž pro děti. Také hrála Hornická dechovka pana Ondruše. Ludgeřovičtí hasiči předváděli své nové super moderně vybavené zásahové vozidlo.

Ludgeřovické letní slavnosti se vydařily. Měly zajímavý program, přišlo dost návštěvníků. Přálo i počasí, krátká přeháňka během slavnosti na Vrablovci její průběh neohrozila.

Pochvalu si zaslouží všichni, kteří se přípravy a provedení účastnili, zejména Obec Ludgeřovice, TJ Ludgeřovice, Sbor dobrovolných hasičů Ludgeřovice, žáci a učitelé Základní školy a mateřské školy, Myslivecké sdružení Ostříž, občanská sdružení na Vrablovci a další.

Výsledky soutěže pro děti na hřišti TJ:

Věk 1 – 3 let:

1. Adam Štabla, 2. Veronika Plátková, 3. Viktorka Kravčíková

Věk 4 - 6 let kluci:

1. Adam Poruba, 2. Michal Klega, 3. Max Pištěk

Věk 4 – 6 let, děvčata:

1. Verunka Konečná, 2. Verunka Vatorová, 3. Karolina Rumpová

Věk 7 – 9 let kluci:

1. Filip Tůma, 2. Adam Rozehnal, 3. Tomáš Smolka

Věk 7 – 9 let děvčata:

1. Eva Konečná, 2. Gabča Bártová, 3. Šawel Lakatošová

Věk 10 – 12 let kluci:

1. Matěj Műnster, 2. Daniel Slovák, 3. Jakub Večerka

Věk 10 – 12 let děvčata:

1. Barbora Bártová, 2. Barbora Karásková, 3. Tereza Fadrná

Vítězové soutěže pro děti na Vrablovci:

Věk 3 – 4 let:

1. Linda Vrbová, 2. Lenka Jalůvková, 3. Adéla Lompová

Věk 5 – 6 let:

1. Natálie Šabatská, 2. Valentýna Lukášová, 3. Ondra Važík

Věk 7 – 8 let:

1. Filip Šenkeřík, 2. Honza Šulc, 3. Viktor Lipina

Věk 9 a více let:

1. Adéla Jurečková, 2. Ondra Bolech, 3. Bětka Barvíková

Vítězové v soutěži o nejsilnějšího občana Ludgeřovic (celkem 11 soutěžících):

Junioři, věk 12 – 14 let: Petr Hudeczek

Dorostenci, věk 15 – 18 let: Dominik Kaňa

Dospělí, věk 19 – 49 let: Lukáš Smolka

A. Vjačka

Z tradičního setkání jubilantů

Letos se setkání občanů obce, kteří letos dovrší 80 a více let, s vedením obce konalo v sále Obecního domu 7.6.2013. Pozvání přijalo více než 70 seniorů a seniorek, mezi nimi i nejstarší občan pan Bernard Dinter (95 let) a nejstarší občanka paní Anastázie Krokrová (102 let). Při příchodu na setkání se všichni podepsali do pamětní knihy obce.

Za vedení Obce Ludgeřovice byli přítomni starosta obce Mgr. Daniel Havlík, místostarosta obce Mgr. Petr Lokaj a zastupitelé MUDr. Taťána Kačmářová a Josef Balgar.  Po proslovech starosty a místostarosty následoval  slavnostní přípitek všech přítomných v sále k němuž společně vyzvali členové vedení obce a oba zmíněni nejstarší senioři. Následovaly osobní gratulace a předání malých dárků všem seniorům, kulturní program, dobrá večeře a dlouhá upřímná neformální beseda plná vzpomínání.

O hezký kulturní program se postarali dechovka pana Ondruše, ta účastníky setkání vítala před vchodem do Obecního domu, v sále hrál pan Štusek, dále zpívaly a recitovaly děti první třídy základní školy vedené paní učitelkou PhDr. Danielou Grucmanovou a své umění předvedly i mažoretky ze skupiny PADIS.

A. Vjačka

Z velkého hudebního svátku v našem kostele

V pátek 31.5.2013 se v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše konal koncert 38. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Letos to už bylo v nepřetržité řadě poosmé, co se zde koncert tohoto festivalu konal.  Záštitu nad koncertem převzali starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík a biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Koncert organizačně a finančně podporovala obec Ludgeřovice. Partnerem koncertu bylo Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska.

Mezi posluchači byla řada významných hostů včetně delegace družebních měst naší obce z Tisovce na Slovensku, z Putnoku v Maďarsku a starostů okolních obcí.

Hrál: Pavel Kohout – varhany.

Zpívala: Marie Fajtová – soprán.

Na programu byly skladby autorů:

Johann Sebastian Bach, Carl Philipp, Emanuel Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reder, César Franck, Gabriel Fauré.

U posluchačů (byl jich tak jako v minulých ročnících koncertů festivalu Janáčkův máj plný kostel) měl koncert velký úspěch, aplaudovali i vestoje, vytleskali si dva přídavky.

Po koncertu se v jídelně ludgeřovické základní školy konalo přátelské setkání umělců s pořadateli a hosty koncertu. Setkání zahájili ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek, představitel Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Ing. Jan Skipala a starosta naší obce Mgr. Daniel Havlík.  Poděkovali všem, kteří se na konání koncertu podíleli a vyjádřili přesvědčení, že festivalové koncerty v ludgeřovickém kostele se budou konat i v příštích letech.

A. Vjačka

 

Manželé Lucie a Bernard Dintrovi oslavili neuvěřitelných 70 let svého manželství čili platinovou svatbu

Délka jejich společného života je určitě rekordní pravděpodobně nejen v naší obci. V kronice obce Ludgeřovice za rok 1998 se u příležitosti jejich 65. jubilea píše:

„Snoubenci Bernard Dinter a Lucie Stepková měli svou svatbu v roce 1943. V té době už byl ženich, obdobně jako většina mladých mužů z Hlučínska, pátým rokem vojákem německé armády na frontách 2. světové války a pátým rokem tak byl jeho život ve velkém ohrožení. Měl štěstí, že na svou svatbu vůbec dostal dovolenou, že se neženil „na dálku“, jako někteří (těm vykonali svatební obřad u jejich útvaru, s nevěstou si mohli své „ano“ povědět pouze telefonem).  Hned po svatbě se musel vrátit do války. Svou prvorozenou dceru viděl až při další krátké dovolené rok po jejím narození. Na jaře 1945 byl na frontě v severním Polsku zajat Rudou armádou. Měl štěstí, ze zajetí se na jaře 1946 vrátil domů. Rodinný život se svou manželkou tak mohl začít až 3 roky po svatbě, po šesti letech válečných útrap.

Pan Bernard Dinter byl vyučeným stolařem, avšak prakticky od návratu ze zajetí až do důchodu pracoval v horkých provozech ve Vítkovicích.

Paní Dintrová se starala o domácnost, pečovala o děti a o své nemocné rodiče.“

Pan Bernard Dinter je v současnosti nejstarším ludgeřovickým mužem, má 95 let, jeho manželka brzy oslaví 90. narozeniny. V jejich věku už jim zákonitě ubývají fyzické síly, jejich myšlení je však stále v dobré kondici.

Obřad jejich platinové svatby  se 11.5.2013 konal v 10 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu s proslovem a gratulacemi starosty obce Mgr. Daniela Havlíka, ten oslavencům také předal pamětní list a dárek obce. V 11 hodin pak v chrámu sv. Mikuláše následoval církevní svatební obřad se mší svatou celebrovaný farářem Mgr. Václavem Koloničným.  Obřady to byly krásné, důstojné.

Platinovým manželům gratulujeme a přejeme, aby v přiměřeném zdraví a dobré pohodě pobyli s námi na tomto světě ještě hezkou řádku let.

A. Vjačka

Eva a Vašek v Obecním domě

Tito zejména u starších posluchačů oblíbení muzikanti a zpěváci po roce opět vystupovali v Ludgeřovicích a to 3.5.2013. O vystoupení byl velký zájem, sál naplnilo přes 200 posluchačů, ti byli velmi spokojeni, někteří si i zatancovali. Bylo to příjemné odpoledne se sympatickými umělci, jejich písničky hladily po duši.

A. Vjačka

Z tradičního vítání nových občánků obce

Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 20.4.2013. Místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 26 dětí narozených v posledním půlroce, z toho 13 děvčátek a 13 chlapečků, mezi nimi dvoje dvojčátka Lucii a Tomáše Havlíkovy a Agátu a Matěje Novotné.  Děti z mateřské školky na ulici Hlučínská  vedené ředitelkou Margit Hvízdákovou a učitelkou Irenou Šustkovou všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná hudba v podání pedagogů hlučínské hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho nejlepšího a dar od obce  2000Kč za každého přivítaného občánka. Kytičky pro maminky věnovalo květinářství Moniky Brankové. Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Evangelium podle houslí v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše

Tuto velkolepou kompozici hudby, zpěvu a slova o slavném Kristově velikonočním příběhu autora Pavla Helebranda zde provedlo 23.3.2013 180 účinkujících a to Jiří Pavlica se svým Hradišťanem, členové opery a operního studia NDM, Pěvecké sdružení Klimkovice, Dětská hudecká muzika Iskérka, Pěvecký sbor gymnázia v Olomouci – Hejčíně, Smyčcový a dechový orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Dirigoval Petr Šumník.

Pořádala Obec Ludgeřovice. Záštitu převzali Mons. František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský a starosta obce Ludgeřovice Mgr. Daniel Havlík. Hlavními sponzory byli Moravskoslezský kraj, Obec Ludgeřovice, firma Eurovia a ludgeřovický podnikatel Milan Vjačka.

Evangelium podle houslí se už řadu let provádí za mimořádného zájmu publika vždy jen jednou v roce před velikonocemi, pokaždé na jiném místě. I letos byly všechny vstupenky do ludgeřovického kostela rychle vyprodány a pro velký zájem byly přidávány židle na všechna vhodná místa v kostele. Přišlo cca 1000 posluchačů. Kostel tak byl plný k prasknutí. Čestní hosté sledovali představení z kůru. Účinkující zaplnili celý prostor před lavicemi až k hlavnímu i oběma bočním oltářům, navíc značná část účinkujících se během představení opakovaně přemísťovala tak, že bočními vchody vycházeli a vraceli se v nových rolích hlavním vchodem.  Publikum a účinkující tak v podstatě tvořili jeden celek bez prázdných míst. Dirigent stál na vysoké bedně, jedině tak se mohli se členy souboru vzájemně vidět.

V této situaci bylo prakticky nemožné představení fotografovat, nebylo odkud. Některé snímky byly proto pořízeny o několik hodin dříve při generální zkoušce, kdy bylo v kostele i více světla.

Představení bylo fascinující, krásné, nesmírně dynamické. Kristův velikonoční příběh snad ani nemohl být podán lidštěji a srozumitelněji. Publikum bylo nadšené. 

Před začátkem všechny přivítali starosta obce a ludgeřovický farář. V představení pak vystupovali i všichni významní aktéři Kristova příběhu např. Kristus (Jiří Pavlica), Pilát (Norbert Lichý), Máři Magdalena (Simona Mrázová), Jidáš (Pavel Liška), Jan Křtitel (Jindřich Jakubal) a řada dalších.

V euforii účinkujících z krásného a zdařilého představení se současně s jeho koncem všichni včetně sólistů shlukli kolem dirigenta do jednoho velkého nerozmotatelného klubka, takže jim pořadatelé ani nemohli před aplaudujícím publikem poděkovat a předat obvyklé květiny.

A. Vjačka

Významné životní jubileum manželů Markéty a Evalda Jurčkových

Markéta a Evald Jurčkovi měli svatbu 7.2.1953, tj. před 60 lety, letos tak slaví svatbu diamantovou. Už více než 50 let patří mezi nejaktivnější a velmi úspěšné organizátory kulturního a společenského života na Vrablovci.  Spolu před 19 lety založili a 15 let vedli Klub důchodců Vrablovec, paní Markéta byla předsedkyní.  Byli a dodnes jsou aktivními členy prakticky všech společenských organizací na Vrablovci. Pan Jurček byl 10 let předsedou vrabloveckých hasičů, vášnivým včelařem se 40 úly, 13 let byl předsedou hlučínského včelařského spolku.  Je nejstarším mužem na Vrablovci (86 let).

Starosta obce Mgr. Daniel Havlík a zástupci všech vrabloveckých společenských organizací manželé Jurčkovy 7.2.2013 navštívili, aby jim k významnému životnímu jubileu gratulovali, poděkovali za vše, co pro Vrablovec vykonali a dosud dělají, popřáli dobré zdraví a předali drobné dárky.

 

A. Vjačka

Z obecního plesu v Obecním domě 12. ledna 2013

Byl to už 11. reprezentační obecní ples v nepřerušené řadě, kterými se každým rokem zahajuje plesová sezona v Ludgeřovicích. Jako každým rokem byl i o letošní ples velký rájem, obsazen byl sál i vinárna.  Ve vstupu byla pro každou dámu připravená květina. Ples zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Hrála hudba Trend, Pár Lucie Vališová a Rostislav Neuwirt předvedli zajímavé předtančení, temperamentní španělské tance předvedlo duo děvčat Flamenco, všichni účinkující byli z Ostravy. Díky sponzorům byla připravena velmi bohatá tombola. Vládla příjemně uvolněná nálada, pilně se tancovalo. Opravdu vydařený bál.

A. Vjačka

Adventní koncert v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše

Konal se 9. prosince 2012. Pořádali Janáčkova konzervatoř a gymnázium v Ostravě spolu s Obcí Ludgeřovice. Záštitu převzal starosta Ludgeřovic Mgr. Daniel Havlík. Na financování koncertu se podílela i řada sponzorů zejména z řad místních podnikatelů a sdružení Nezávislí – Občané pro Ludgeřovice.

Účinkovali: Komorní orchestr JKO, Smíšený pěvecký sbor JKGO.

Sólisté:

- housle Karin Kašparová (se zelenou šerpou v barvě jara)

- housle Marie Korpasová (se žlutou šerpou v barvě léta)

- housle Lucie Staňková (s modrou šerpou v barvě zimy)

- soprán Tereza Ďásková (s modrou šálou)

- varhany Pavel Rybka.

Sbormistryně: Daniela Zuková, dirigent Petr Šumník.

Na programu byly skladby autorů: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Emil Hradecký, John Rutter, Václav Ptáček, Wolfgang Amadeus Mozart.

Hrála a zpívala se krásná hudba, která výborně navozovala tu správnou adventní náladu. Početné publikum bylo velmi spokojené. Zejména se líbilo provedení Vivaldiho Čtvero ročních dob (hrály se části Jaro, Léto, Zima), sólo na housle v jednotlivých částech vždy hrála  jedna z půvabných studentek JKO, každá ozdobená šerpou v barvě odpovídající příslušné roční době. Všichni účinkující si zaslouží obdiv a uznání i za to, že na jejich hře a zpěvu nebylo znát, že v kostele bylo nepříjemně mrazivo.

Po koncertu se pořadatelé sešli se sólisty, dirigentem, sbormistryní a sponzory v jídelně základní školy na přátelském posezení s občerstvením připraveným personálem jídelny. Přítomné zde přivítali starosta Mgr. Daniel Havlík, ředitel mezinárodního hudebního festivalu Mgr. Jaromír Javůrek, autor dramaturgie koncertu a místostarosta Mgr. Pavel Lokaj. Všichni vyjádřili odhodlání, udržet krásnou tradici  adventních koncertů v našem kostele i v příštích letech.

  

A. Vjačka

Z tradičních vánočních trhů v Obecním domě

Pořádala Obec Ludgeřovice v sobotu 1.12.2012. Byl o ně opravdu velký zájem, po celý den byl sál plný návštěvníků. Nabízen byl široký sortiment typického vánočního zboží, to se většinou velmi dobře prodávalo. Trhy po celý den krásně zpestřovala vystoupení žáků mateřské školy z Hlučínské ulice a třech skupin žáků základní školy, všichni měli u publika velký úspěch.

Byly to vydařené vánoční trhy.

A. Vjačka

Z tradičního vítání nových občánků obce

Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 6.10.2012. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 18 dětí narozených v posledním půlroce, z toho 8 děvčátek a 10 chlapečků. Vícekrát se vyskytla dvě jména – Adam 3x, Jan 2x.  Děti z mateřské školky vedené paní ředitelkou Margit Hvizdákovou a paní učitelkou Irenou Šustkovou všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná hudba v podání učitelek hlučínské hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho nejlepšího a dar od obce  2000 Kč za každého přivítaného občánka. Kytičky pro maminky věnovalo květinářství Moniky Brankové. Byla to půvabná slavnost.

  

A. Vjačka

Klub důchodců Ludgeřovice tradičně přivítal léto na moštárně

Předposlední letošní červnový den byl opravdu letní, teplota 30°C, jasno. Na moštárně se v 16 hodin sešlo asi 60 členů KD Ludgeřovice a většina z nich se tam první dvě hodiny snažila  před prudkým sluncem ukrýt do stínu.  Dobrá zábava však vůbec nevázla, vydržela až do setmění.

A. Vjačka

Dětský den na Vrablovci

Konal se na hřišti před hospodou 16.6.2012 za nádherného letního počasí. Pořádala místní organizace Českého červeného kříže. Jako vždy na Vrablovci to nebyla jen akce pro děti, ale pro všechny bez ohledu na věk. Pro děti byla připravena řada zajímavých soutěží, malování na obličej, rychlokurz první pomoci, skákací hrad a řada stánků s občerstvením. Pro dospělé se čepovalo pivo, grilovaly párky. Pro všechny hrála muzika a večer společně na velké obrazovce sledovali utkání ČR – Polsko na mistrovství Evropy. Vše včetně výsledku utkání bylo v pohodě, byl to na Vrablovci pěkný sváteční den.

A. Vjačka

Z tradičního dětského dne na hřišti TJ

Pořádala Tělovýchovná jednota Ludgeřovice 10.6.2012. Počasí nepřálo, zejména v první a poslední hodině akce silně pršelo. To naštěstí návštěvníky vůbec neodradilo, přišlo hodně dětí i dospělých. Na ploše hřiště bylo pro děti připraveno 12 soutěžních disciplín. Soutěžilo se v sedmi kategoriích podle věku a pohlaví. Nejmladší benjamínci, kluci i holky dohromady, sehráli fotbalové utkání, vystupovaly ludgeřovické mažoretky, skupina historického šermu, judisté, hrála a zpívala nová začínající skupina mladých muzikantů. Nechyběly tradiční atrakce pro děti, jako skákací hrad, kolotoč, stánky s dobrotami apod.
Vítězové soutěží byli nakonec vyhlašování v lijáku, nikomu to však nevadilo. Byla to zdařilá a dobře připravená akce.

A. Vjačka

Z tradičního setkání jubilantů

Letos se setkání občanů obce, kteří letos dovrší 80 a více let, s vedením obce konalo v sále Obecního domu 8.6.2012. Pozvání přijalo 80 seniorů a seniorek, mezi nimi i nejstarší občan pan Bernard Dinter (94 let) a nejstarší občanka paní Anastázie Krokrová (101 let). Při příchodu na setkání se všichni podepsali do pamětní knihy obce.
Za vedení Obce Ludgeřovice byli přítomni místostarosta obce Mgr. Petr Lokaj a zastupitelka MUDr. Taťána Kačmářová. Po projevu pana místostarosty následoval slavnostní přípitek všech přítomných v sále k němuž společně vyzvali členové vedení obce a oba zmíněni nejstarší senioři. Následovaly osobní gratulace a předání malých dárků všem seniorům, kulturní program, dobrá večeře a dlouhá upřímná neformální beseda plná vzpomínání.
Starosta obce Mgr. Daniel Havlík, který se pro neodkladné pracovní povinnosti na krajském úřadě nemohl zúčastnit celého setkání, přišel gratulovat při neformální besedě
O hezký kulturní program se postarali dechovka pana Ondruše, děti prvních tří tříd základní školy vedené paní učitelkou Mgr. Rajnochovou, Kysučtí heligonkáři a mladý taneční pár Daniel Braš, Frances Převorová (oba 11 let) z Českého Těšína.

A. Vjačka

Z oslavy dětského dne v Obecním domě

Pořádala Církevní mateřská škola spolu s Římskokatolickou farností Ludgeřovice 3.6.2012. Děti i jejich rodiče a prarodiče krásně rozparádil oblíbený klaun Hopsalín. Všichni v sále s vervou soutěžili, tancovali, zpívali, prostě bylo veselo.

A. Vjačka

Noc kostelů v ludgeřovickém chrámu svatého Mikuláše 1. června 2012

Letos se slavnosti noci kostelů, která se už několik let šíří po Evropě, poprvé zúčastnila se svým kostelem i ludgeřovická římskokatolická farnost. Skupina asi 15 dobrovolníků kolem pana faráře Koloničného připravila a úspěšně realizovala vydařenou prezentaci našeho krásného chrámu. Do kostela během akce od 17 hodin až téměř do půlnoci přišlo několik set návštěvníků, kteří se mohli účastnit mše svaté, prohlédnout si všechna zákoutí kostela i sakristie, sáhnout si na varhany, na mešní roucha apod. V podvečer přišlo i hodně dětí, které přivítal v tuto nezvyklou roční dobu sám sv. Mikuláš. Děti si i zasoutěžily. Zpívala a hrála místní Schola a vokální soubor CANTINUM NOVUM. S historií kostela seznámil přítomné ve dvou přednáškách kronikář obce Adolf Vjačka. Na varhany koncertoval varhaník Aleš Tománek. Výbornou průvodkyní, režisérkou a moderátorkou celé akce byla paní Tereza Sládečková. Jako poslední před ukončením noci kostelů byla připravena a s velkým úspěchem provedena prohlídka vymalování kostela. Návštěvníci přitom leželi ve ztemněném kostele na podlaze na kobercích a karimatkách, jednotlivá vyobrazení byla postupně nasvěcovaná reflektory a povídala o nich paní Sládečková. Byla to krásná kulturní akce.

A. Vjačka

Z velkého hudebního svátku v našem kostele

V pátek 25.5.2011 se v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše konal varhanní koncert 37. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Letos to už bylo v nepřetržité řadě posedmé, co se zde koncert tohoto festivalu konal. Tradičně nad ním převzal záštitu sídelní biskup ostravsko – opavský Mons. František Václav Lobkovicz, O.praem. Koncert organizačně a finančně podporovala i obec Ludgeřovice.
Mezi posluchači byla řada významných hostů např. delegace družebních měst naší obce z Tisovce na Slovensku, z Putnoku v Maďarsku a starostové okolních obcí.
Hráli: Pavel Černý – varhany a Janáčkův komorní orchestr, umělecký vedoucí Jakub Černohorský.
Program:
- Leoš Janáček – Varhanní sólo z Glagolské mše
- Eduard Tregler – Adagio ze Sonáty c moll pro velké varhany, op. 27
- Bedřich Antonín Wiedermann – Impetuoso
- Vítězslav Novák – Preludium na milostnou píseň valašskou
- Miloš Sokola – Andante cantabile - Koncert pro varhany a smyčcový orchestr (Allegro moderato, Lento, Allegro molto)
Posluchačům (byl jich tak jako v minulých ročnících koncertů festivalu Janáčkův máj plný kostel), se koncert líbil, aplaudovali vestoje, vytleskali si přídavek. Za všechny účinkující se přišli posluchačům poděkovat Pavel Černý a Jakub Černohorský (s nohou v sádře).
Po koncertu se v sále Obecního domu konalo přátelské setkání umělců s pořadateli a hosty koncertu. Setkání v OD zahájili ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek a starosta naší obce Mgr. Daniel Havlík. Poděkovali všem, kteří se na konání koncertu podíleli a vyjádřili přesvědčení, že festivalové koncerty v Ludgeřovickém kostele se budou konat i v příštích letech.

A. Vjačka

Z oslavy svátku matek v Klubu důchodců Ludgeřovice

Svátek oslavili v sále Obecního domu 19.5.2012. Maminkám, babičkám a prababičkám přišly blahopřát a pěkným vystoupením potěšit děti z místní církevní mateřské školky.

A. Vjačka

Z tradiční májové zahradní slavnosti v mateřské školce na Vrablovci

Letos se konala 18.5. za krásného jarního počasí. Hlavním bodem slavnosti bylo pasování letošních dvanácti absolventů školky, kteří po prázdninách nastoupí do 1. třídy základní školy, na čerstvé školáky. Za velkého zájmu rodičů a prarodičů paní učitelky absolventy dekorovaly krásnou šerpou, pasování na školáky pak provedl dřevěným mečem oblíbený klaun Hopsalín v kostýmu vodníka.

A. Vjačka

Z koncertu Věry Martinové a Jarnie Marschalla v Obecním domě

Konal se 18.5.2012, pořadatelem byl Obecní úřad Ludgeřovice. Věru Martinovou, přední českou zpěvačku především v oboru country a Jarnie Marschalla, perfektního britského zpěváka, písničkaře a kytaristu na podiu doprovázeli Lenka Slavíková – vokály, Radek Hlávka - baskytara, kytara, vokály, Martin Petrásek – cajon (na obrázku zleva Petrásek, Hlávka, Marschall).
V téměř dvouhodinovém koncertu zazněla řada už řadu let známých hitů i písniček nových z repertoáru Věry Martinové a také nádherně zazpívané a zahrané songy Jarnie Marschalla, který s Věrou Martinovou spolupracuje už 5 let.
Posluchači (sál jimi byl téměř zaplněn) byli velmi spokojeni, nakonec si dlouho trvajícím potleskem vynutili přídavky. Prostě byl to moc hezký hudební zážitek.

A. Vjačka

Z oslavy svátku matek v Obecním domě
Konala se 12.5.2012, pořádala pro všechny občany Obec Ludgeřovice. Přítomným maminkám blahopřála vedoucí úseku správních činností Obecního úřadu Ludgeřovice paní Vlasta Bortlíková.
Půvabným vystoupením všechny potěšily děti z Mateřské školy Ludgeřovice, Hlučínská ul. vedené paní učitelkou Hanou Žídkovou.
O hlavní program se postarali herci Ostravského národního divadla Mgr. Janka Hoštáková – Drahovzalová, Jan Drahovzal, Roman Harok, Jana Kurečková, Peter Svetlík. Klavírní doprovod profesor Ostravské konzervatoře Jiří Šimáček. Průvodní slovo Petr Miller. Hodinu a půl s velkým úspěchem bavili publikum pásmem scének a písniček ze známých operet a vzpomínáním na populárního ostravského herce, zpěváka a komika Josefa Kobra.
Byla to hezká oslava svátku matek.

A. Vjačka

Z tradičního uctění patrona hasičů sv. Floriana

Tak jako každým rokem i letos se o první májové neděli průvod příslušníků sborů dobrovolných hasičů z Ludgeřovic, z okolních obcí a také z Polska ve slavnostních uniformách, se svými spolkovými prapory a s hudbou pana Ondruše vydal od hasičské zbrojnice do ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše na slavnostní mši k poctě svého patrona.

A. Vjačka

Z oslavy svátku matek v Klubu důchodců Vrablovec

Konala se 2. května 2012 ve vrabloveckém Společenském domě. Maminkám přišli blahopřát zástupci Městského úřadu v Hlučíně a Obecního úřadu Ludgeřovice. S milým pásmem písniček, básniček, tanečků a vlastnoručně vyrobených dárečků oslavu zahájily děti z vrablovecké mateřské školky se svými učitelkami.

A. Vjačka

Klub důchodců Ludgeřovice oslavil 15 let svého trvání

V pátek 20.4.2012 se členové klubu sešli k oslavě v Obecním domě. V současnosti má klub 170 členů a protože přišla i řada hostů, byl sál zaplněn do posledního místečka. Přispěla k tomu i skutečnost, že k oslavě hrála a zpívala známá skupina „Eva a Vašek“.

Předsedkyně KD Ludgeřovice paní Edeltruda Tomečková všechny přítomné přivítala a členka výboru klubu paní Marie Lokajová stručně připomněla historii klubu. K významnému výročí pak gratulovali starosta obce Mgr. Daniel Havlík a předseda Klubu důchodců Vrablovec pan Herbert Tkaczik. Za všechny členy pak za obětavou práci poděkovala výboru klubu paní Lída Škovránková.

Skupina „Eva a Vašek“ pak měla příjemné tříhodinové vystoupení plné hezkých písniček k poslechu i tanci. Všichni v sále se dobře bavili. Na památku se nechal s Evou a Vaškem vyfotit celý výbor klubu Byla to vydařená oslava.

A. Vjačka

Z tradičního vítání nových občánků obce

Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 14.4.2012. Starosta obce Mgr. Daniel Havlík na něm mezi občany obce slavnostně přivítal 19 dětí narozených v posledním půlroce, z toho 12 děvčátek a 7 chlapečků, mezi nimi dvojčátka Marka a Patrika Svobodovy. Děti ze základní školy vedené paní učitelkou Mgr. Alenou Rajnochovou všem hezky zazpívaly a zarecitovaly, zněla krásná hudba v podání učitelek hlučínské hudební školy, rodiče přijali gratulace, přání všeho nejlepšího a dar od obce 2000Kč za každého přivítaného občánka. Kytičky pro maminky věnovalo květinářství Moniky Brankové. Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Tradiční setkání jubilantů (2010)
Vedení obce každým rokem, zpravidla v červnu, pozve všechny občany, kteří budou v příslušném roce mít 80 a více let na setkání do sálu Obecního domu.

Zobrazit více informací a fotografií >
 

Obrázky z oslav dětského dne
V neděli 31. 5. v sále Obecního domu pořádali krásně rozpustilou oslavu církevní mateřská škola s farním úřadem:

Zobrazit více fotografií >
 

Tradiční setkání jubilantů (2009)
Vedení obce každým rokem, zpravidla v červnu, pozve všechny občany, kteří budou v příslušném roce mít 80 a více let na setkání do sálu Obecního domu.

Zobrazit více informací a fotografií >
 

Z oslavy Dne matek v Klubu důchodců Ludgeřovice

Konala se v sále Obecního domu v sobotu 23. května 2009. Sál byl, jako ostatně při všech akcích klubu, zcela zaplněn. Pro všechny ženy byly připraveny krásné růžičky, gratulovalo se, povídalo, tancovalo, nechybělo občerstvení a dobrá večeře. Se svým programem přijel hlučínský soubor mladičkých mažoretek – jejich vystoupení se moc líbilo. Protože vedoucí klubu paní Edeltruda Tomečková právě slavila významné životní jubileum, dostalo se jí velikého tanečního sóla a také tradičního „hobla“. Členové klubu odcházeli z oslavy dobře naladěni.

 

Z koncertu XXXIV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v ludgeřovickém kostele konaného dne 29. května 2009
Koncert tohoto významného festivalu se v našem kostele konal už počtvrté (v letech 2006, 2007, 2008, 2009). I letos byl o něj veliký zájem. Posluchači zaplnili všechna místa v lavicích i stovky židlí přistavených v prostorech před a za kostelními lavicemi, také v prostorách před bočními oltáři – bylo jich asi tisíc.

Zobrazit více informací a fotografií >
 

Z oslavy svátku matek v Klubu důchodců na Vrablovci

Konala se ve Společenském domě 6. května 2009. Svým babičkám a prababičkám přišly pogratulovat děti z vrablovecké mateřské školy. Všechny je potěšily svým hezkým vystoupením. Gratulovat přišli i z Hlučína starosta Ing. Bernard Ostárek a místostarosta Ing. Pavel Reiský (členkami KD Vrablovec jsou také občanky z Hlučína – Rovnin) a ludgeřovický starosta Mgr. Daniel Havlík.

Zobrazit více fotografií >
 

Vítání jara na Vrablovci

Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec. Pořadatelé připravili hezký program i bohaté občerstvení. Sál byl plný, nechyběly delegace klubů důchodců ze sousedních obcí. Všichni vítali jaro jak se patří – dobrou náladou, sledováním zajímavého programu, zpěvem, tancem, dobrým jídlem a pitím.
Pan Evald Jurček přednesl svoje povídání v hlučínském nářečí o tom, jak naši předkové ve dvacátých letech minulého století pašovali (šmuglovali) zboží z Ratiboře v tehdejším Německu.
Velkým a moc hezkým vystoupením zaujaly mladičké mažoretky ze základní školy v Hlučíně – Rovninách. Těm nejmladším byly teprve 3 roky.

 

Vítání jara v Obecním domě v Ludgeřovicích

Konalo se v soboru 25. dubna 2009. Pořádal Klub důchodců Ludgeřovice za podpory Obecního úřadu. Sál byl jako obvykle zcela zaplněn. Veselou jarní náladu svým vystoupením navodil především známý zpěvák, muzikant a vypravěč pan Franta Uher z Lanžhota (účinkoval například s Moravankou pana Slabáka) se svým kolegou u el. varhan. Zazpíval řadu krásných moravských písniček, bavil vyprávěním, které připomínalo styl Vladimíra Menšíka, přiměl většinu přítomných aby zpívali s ním. Na posledním snímku je pan Franta Uher se svou manželkou, kolegou muzikantem a s organizátory akce.

 

Pěkný koncert, bohužel prakticky bez diváků
Konal se v sále Obecního domu 29.4.2009. Byl řádně inzerován místním rozhlasem a v Ludgeřovickém zpravodaji. Přesto posluchači nepřišli. Snad za to z velké části mohlo krásné jarní počasí, které svádělo k pobytu v přírodě.
Koncertovaly dvě posluchačky 1. ročníku Ostravské univerzity, Fakulty umění:
Zlata Krautová – zpěv
Lucie Pyšová – housle
Na klavír doprovázeli Mgr. Jakub Hypš a Dušan Brus.
Na programu byly skladby J.S.Bacha, M.Sch. Trnavského a další.

 

Obrázky ze školní akademie (2009)
ZŠ a MŠ Ludgeřovice ji uspořádala v sále Obecního domu 20.3.2009. Moto akce znělo „Děti celé planety“. Program se skládal z patnácti vydařených scének. Aktivními hosty akademie byli žáci První mezinárodní základní školy v Ostravě, se scénkami a písněmi ze svých zemí např. vystoupili žáci z Vietnamu nebo z Indie. Žáci naší školy ve svých pečlivě připravených a dobře provedených vystoupeních představili život, kulturu a zvyky řady zemí celého světa. Nakonec vystoupil s veselým zpíváním a tancováním učitelský sbor naší základní školy. Krátké přestávky mezi jednotlivými čísly programu vyplňovali zelení „návštěvníci“ z vesmíru, ti zvědavě okukovali a osahávali vše okolo. Všichni, účinkující i diváci (těch byl plný sál) se výborně bavili.

Zobrazit všechny fotografie >


 

Divadelní ochotníci „Raubíři“ z Ludgeřovic hráli pro děti (2009)
S veselou hrou Lakomá Barka vystoupili v sále Obecního domu 29.3.2009. Hra se početnému publiku líbila. Zde jsou obrázky z představení:


 

Čtení žákům základní školy v obecní knihovně
Také naše obec se zapojila do mezinárodní kampaně „Celý svět čte dětem“. Prvním počinem bylo 30. března 2009 čtení v obecní knihovně. Pro nejstarší žáky základní školy četli starosta obce Mgr. Daniel Havlík, Místostarostka obce a ředitelka základní školy Mgr. Helena Pipreková a učitelka základní školy Mgr. Marcela Bílová. Četli z knihy vydané v roce 2003 u příležitosti oslav 700 let první dochované písemné zprávy o obci „Ludgeřovice v sedmi staletích“ např. o vzniku Ludgeřovic, o ludgeřovických kostelech, o historii zdejších škol, o těžkém údělu obyvatel v době druhé světové války. Žáci pozorně a s velkým zájmem poslouchali, byla to vydařená akce.


 

Číše plná operetek na Vrablovci

Operetní melodie a scénky zněly v sále restaurace na Vrablovci 9. května 2008. Pořádal Klub důchodců Vrablovec ve spolupráci s Obcí Ludgeřovice. Již potřetí zde vystupovala známá skupina pana Karla Smolky z Opavského divadla. Umělce čekal zcela naplněný sál v němž se tísnilo 170 dychtivých diváků. Začátek vystoupení byl plánován na 18.00 hod. Začalo se však až v 18.40, protože umělci zapomněli noty v Opavě a tak se pro ně musel pak Karel Smolka vrátit. Jak je vidět na prvním obrázku, přijel s nimi poněkud schvácený, na jeho vystoupení to však vůbec nebylo znát. Diváky za KD Vrablovec přivítal pan Jurček a pak už půl druhé hodiny zněla dlouhá řada krásných operetních melodií a veselých dialogů, často zpíval celý sál.


 

Oslava svátku sv. Floriana

Každým rokem o první májové neděli si ludgeřovičtí hasiči uctí svého patrona sv. Floriana. Vždy k tomu pozvou i své kolegy z okolních dobrovolných hasičských sborů. Letos přijeli hasiči z Hati, Markvartovic, Šilheřovic a Vrablovce, všichni v parádních uniformách, přivezli i své prapory. V neděli 4. května po půl desáté se všichni shromáždili před hasičskou sbrojnicí a seřadili do průvodu. Hrála jim k tomu dechovka pana Ondruše. Průvod se pak za velkého zájmu občanů odebral do kostela, kde se konala slavnostní mše svatá.


 

Oslava svátku matek

Oslavovalo se ve středu 30. dubna v sále Obecního domu. Akci pořádali Obec Ludgeřovice a Klub důchodců Ludgeřovice. Na programu bylo veselé vystoupení lidového vypravěče Jána Pisančina známého pod pseudonymem „Ander z Košic“ a hudební skupiny z jižní Moravy „Duo galánečky“ (Markéta Luskačová a Kamil Barták), kteří v krásných moravských krojích zazpívali dlouhou řadu známých lidových šlágrů. Účinkující i diváky přivítala místostarostka obce Mgr. Helena Pipreková, všem maminkám k jejich svátku krásně pogratuloval Ander. Vystoupení mělo velký úspěch, účinkující museli na konec několikrát přidávat. Oslava pak pokračovala až do pozdního večera, k tanci i poslechu hrál pan Štusek.


 

Vítání jara v Obecním domě

Bylo to v sobotu 19. dubna. Pořadatelem byla Obec Ludgeřovice spolu s Klubem důchodců Ludgeřovice. Začalo se v 16.00, ti nejvytrvalejší odcházeli domů ve 23.00. Hudbu k tanci i poslechu po celo dobu obstarávali 3 muzikanti. Milými hosty byli kolegyně a kolegové z Klubu důchodců Vrablovec, přesněji řečeno jejich už dobře známá cca 14 členná skupina „Vrablovečtí harmonikáři“.

 

Zobrazit celý článek s fotografiemi >


 

Květinový ples v sále Obecního domu

Konal se v sobotu 8. března, pořadatelem byla firma Velkoobchod květin, Jiří Hynek, Finské domky 706/23, Ludgeřovice. O ples byl veliký zájem, vstupenky byly vyprodány během jediného dne. Byl to skutečně ples hodný svého názvu – vkusně naaranžovaných květin bylo plno ve vstupních prostorech se šatnou a samozřejmě i v sále. Program byl bohatý a krásný – půvabná módní přehlídka, zajímavé předtančení párů a dynamické, téměř akrobatické vystoupení nejmladších adeptek tance z hlučínské taneční školy.

 

Zobrazit více >
 

Ze sváteční dobročinné akce v sále Obecního domu

Konala se 28. prosince 2007, pořadatelem bylo občanské sdružení Olivetské. Byla pořádána především pro zdravotně postižené a i jinak handicapované občany s cílem povzbudit, pobavit a rozveselit je, dát jim možnost popovídat si s ostatními, prostě „přijít na jiné myšlenky“. Program byl díky celé řadě sponzorů velmi bohatý – živá hudba pana Štůska k poslechu i tanci, mladičké mažoretky, skupina zpívajících, tancujících a recitujících zralých žen v těšínských krojích „Havířovské babky“, kouzelník, bohatá tombola, večeře a spousta dobrot pro všechny přítomné – vše u velkého, krásně nazdobeného vánočního stromu. Sál byl zcela zaplněn, byli zde i klienti Domu pokojného stáří sv. Mikuláše, vozíčkáři z O.S. Pod jednou střechou z Hrabyně a klienti z O. S. Nová šance z Koblova. V sále bylo nejméně dvacet vozíčkářů, řada lidí přišla o francouzských holích. Všichni se dobře bavili a když se tancovalo, účastnili se tance i vozíčkáři...

 

Více informací a fotografie >

'
 

Slavnostní mše svatá ke 100. výročí posvěcení ludgeřovického chrámu sv. Mikuláše

Konala se v sobotu 17. listopadu 2007. Celebroval ji biskup ostravsko-opavské diecéze Msgr. František Lobkowicz jemuž asistovalo dalších 10 kněží. Kostel byl zcela zaplněn, slavnostní mše se také zúčastnila řada významných hostů, např. představitelé Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Ing. Tošenovským, nebo starostové okolních obcí.

,

Zobrazit galerii fotografií >
 

Krmášová zábava

Konala se v sobotu 24. listopadu 2007 v Obecním domě. Pořadatelem byla Obec Ludgeřovice. Návštěvníky přivítal nově vymalovaný a vyzdobený sál, na stolech nechyběly pravé hlučínské koláče. Hrála hudba pana Kašlíka, zábavu zpestřila svým pěkným vystoupením kouzelnice paní Radana Vozňáková.


 

Vítání dětí - říjen 2007

V sobotu 6.října 2007 jsme slavnostně uvítali v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích naše nové občánky, kteří se narodili od dubna letošního roku a kteří měli v době narození trvalý pobyt v Ludgeřovicích a jejich trvalý pobyt dosud trvá. Od posledního vítání, které se konalo 12.května 2007 jsme pozvali celkem 21 dětí, z toho 13 chlapců a 8 dívek. Rodiče dávali svým dětem tato jména : Tomáš 2x, Lukáš 2x, Daniel, Kevin, Jan, Richard, Jiří, Michal,Marek, Vojtěch a Patrik. Děvčátkům pak dali jména : Barbora, Natálie, Kateřina, Daniela, Katarína, Adriana, Ema, a Nela...

 

Zobrazit celý článek vč. fotografií >
 

Setkání s jubilanty v Obecním domě dne 8.6.2007

O dobrou zábavu na setkání se také starala skupina „Vrablovečtí harmonikáři“, ta zde s velkým úspěchem hrála a zpívala celou dlouhou řadu krásných lidových písniček. Skupina vznikla loni na podzim, pravidelně nacvičují a mají už za sebou řadu úspěšných vystoupení v okolních obcích. Všichni členové skupiny jsou také členy Klubu důchodců Vrablovec, někteří z nich jsou senioři ve věku 80 a více let a byli tak současně účastníky setkání i účinkujícími.

Školní akademie v sále Obecního domu dne 7.6.2007

O akademii pořádanou ludgeřovickou školou byl velký zájem. Sešlo se cca 300 diváků, někteří se do zcela zaplněného sálu ani nedostali.

Tématem akademie byla Evropská unie. Žáci školy ve svých vystoupeních dokazovali, že se toho o EÚ už naučili hodně a mohou dokonce o ní leccos zajímavého povědět i nám dospělým. Velký úspěch například měly inscenace pohádek pocházejících z okolních zemí EÚ, z Maďarska, Polska, Slovenska.

 

Jarní setkání s hudbou 2007

Uskutečnilo se v sále Obecního domu dne 21. dubna 2007. Pořadateli byli Obec Ludgeřovice a Klub důchodců Ludgeřovice. Sál byl zcela naplněn účastníky akce – přišlo jich 180. K tanci i poslechu hrála hudba DUO pana Blokeše, vystoupil folklorní soubor Burianky z Bolatic a travestii skupina Divoké kočky. Všichni se dobře bavili od 16.00 až téměř do půlnoci.

Novoroční koncert 2007

V ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše se dne 28. ledna konal Novoroční koncert 2007. Konal se k ukončení jubilejního roku W.A. Mozarta, k 55. výročí vzniku Základní umělecké školy v Hlučíně a k oslavě 100 let kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích.

Setkání jubilantů obce – červen 2006

Stalo se již hezkou tradicí, že Obec Ludgeřovice pořádá každoročně setkání s jubilanty obce, tzn. s těmi, kteří v daném roce oslavují 80 let a více. V letošním roce vyšel termín setkání našich seniorů na pátek 23. června. Již krátce po 14 hodině se naši nejstarší spoluobčané začali sjíždět do Obecního domu, kde se slavnostní setkání uskutečnilo. Svou účast potvrdili příchozí svým podpisem do pamětní knihy Obce Ludgeřovice...

 

Celý článek vč. fotografií >

 

Vítání dětí - červen 2006

V pátek dne 16. června 2006 jsme v obřadní síni Obecního úřadu v Ludgeřovicích slavnostně přivítali nově narozené děti do svazku obce. Na tento slavnostní akt zveme rodiče s dětmi, které v době narození mají trvalý pobyt v naší obci. Od posledního vítání, které se konalo 5.listopadu 2005, bylo pozváno celkem 25 dětí, z toho 15 chlapců...

 

Celý článek vč. fotografií >

 

Oslavy výročí blahořečení kaplana a mučedníka Wladyslawa Findyše

Ve dnech 18 a 19. června se delegace obce Ludgeřovice, vedená starostou obce Mgr. Kolarzem, zúčastnila spolu se zástupci družebních měst Putnok a Tisovec na pozvání představitelů družební obce Nowy Zmigrod, oslavy prvního výročí blahořečení kaplana a mučedníka Wladyslawa Findyše, někdejšího duchovního v Nowem Zmigrodu, který v r. 1964 zemřel na následky nemoci a útrap, způsobených mu vězněním v komunistickém žaláři...

 

Zobrazit celý článek s fotografiemi >

 

Oslava 12. dnů města Tisovec

Ve dnech 8. až 10. června proběhlo v městě Tisovci setkání delegací družebních měst a obcí Putnok (MR), Nowy Zmigrod (PR) a poprvé i Shenandoah (USA). Kromě delegace naší obce vedené starostou obce Mgr. Petrem Kolarzem se setkání zúčastnily i dva taneční páry - Vilém Pařík, Sabina Kloková a Martin Šindler, Adéla Paříková, jejichž vystoupení sklidilo zasloužený potlesk a obdiv všech diváků.

 

Zobrazit celý článek s fotografiemi >

 

Adventní koncert, svěcení varhan, rozsvícení vánočního stromu v neděli 18. prosince 2005

Můžete zde shlédnout fotografie:
- Varhany v ludgeřovickém kostele po generální opravě, v den jejich posvěcení biskupem ostravsko-opavské diecéze Mons. Lobkowiczem
- V sobotu 10. prosince 2005 byly opravené varhany úspěšně kolaudovány k tomu účelu ustavenou komisí. Pražský varhaník pan Jaroslav Tůma zkouší varhany při kolaudaci


- ... a mnoho dalších >

 

Ludgeřovický občan a rodák pan Alfons Böhm se dožil 100 let

Narodil se 12. prosince roku 1905 v Ludgeřovicích v havířské rodině. Jak říká, měl ty nejhodnější rodiče na světě. Pocházeli z Petřkovic, v Ludgeřovicích si postavili domek a vychovali 8 dětí. V rodném domku pan Alfons Böhm žije dodnes. Chodil do německé dolní ludgeřovické školy ještě před vznikem Československa, v Petřkovicích se vyučil zámečníkem...

 


Více informací + fotografie >

 

Vítání občánků 2005
V sobotu dne 5. listopadu 2005 jsme již podruhé v letošním roce uvítali v obřadní síni Obecního úřadu Ludgeřovice nové občánky. Celkem jich bylo 28, z toho 13 děvčátek ( Eliška, Tereza-2x, Julie, Klára-2x, Žaneta, Eva, Karolina Anna, Lucie, Anna, Adéla a Natálie) a 15 chlapečků (Daniel, Jakub, Stanislav, Ondřej, Lukáš, Václav, Michael, Jan, Samuel, Karel, Marek, Filip, Luboš, Jan a Albert).
V Ludgeřovicích se konaly Vánoční trhy

Vánoční trhy se konaly v sobotu 26. listopadu v sále Obecního domu. Pořadatelem byl obecní úřad. Návštěvníky ve vstupu vítala děvčata v hlučínském kroji. Každý od nich dostal pravý hlučínský koláč. Sál byl plný stánků s vánočním zbožím, zejména s ozdobami, adventními věnci, perníčky, předváděním jejich výroby, ale také s občerstvením. Prodávaly se například i hračky, knihy, vitamíny, kalendáře atd. Na podiu se celý den střídala živá hudba s vystoupením dětí z ludgeřovických škol. Trhy se vydařily, v sále bylo neustále živo, nechyběla pravá předvánoční atmosféra. Pořadatel věří, že v obci úspěšně založil tradici vánočních trhů.

 

Fotografie >

 

Návštěva v Tisovci

Ve dnech 16. a 17.9.2005 navštívila delegace naší obce družební město Tisovec (SR) u příležitosti uctění památky tamního rodáka dr. Vladimíra Clementise. Při této příležitosti byla podepsána Deklarace o vzájemné spolupráci měst a obcí Tisovec (SR), Ludgeřovice (ČR), Putnok (MR) a Nowy Zmigród (PR). Deklaraci podepsali Ing. Peter Mináč, primátor města Tisovec, Mgr. Petr Kolarz, starosta obce Ludgeřovice, Tamás Barnabás, primátor města Putnok a Mgr. Krzystof Augustyn, starosta střediskové obce Nowy Zmigród.

 

Více informací + fotografie >

 

Den matek 2005

Dne dne 7.5.2005 jsme oslavili v Obecním domě Den matek. Začátek byl v 17.00 hodin. Nejprve vystoupily děti z MŠ na Hlučínské ulici se svým krásným programem, za který sklidily velký potlesk. Následovalo vystoupení mažoretek z Domova důchodců z Ostravy-Zábřehu...


Více informací + fotografie >

 

Setkání s jubilanty 2005

Letošní setkání jubilantů naší obce se uskutečnilo v pátek dne 17.června 2005 v Obecním domě v Ludgeřovicích. Již po 14.hod.jsme vítali v sále Obecního domu první oslavence, kterým byl nabídnut odvoz dopravou obecního úřadu. Postupně přicházeli ostatní jubilanti, někteří z nich v doprovodu svých blízkých. Při svém příchodu stvrzovali svou účast na dnešním setkání svým podpisem...

Více informací + fotografie >

 

Oslavy v družebním městě Tisovci

Ve dnech 17-19.9.2004 se na pozvání představitelů družebního města Tisovec zúčastnili členové obecní samosprávy vzpomínkových oslav k výročí narození významného slovenského politika, rodáka z Tisovce Dr. Vladimíra Klementise.

 

Dále... >

 

Vítání občánků 2004 II.

V sobotu 23. října 2004 jsme uvítali v obřadní síni Obecního úřadu nové občánky naší obce. Byla to Johana, 2x Tereza, Šimon, Daniel, Dominik, Klára, Kryštof, Matyáš, Marie, 2 x Tomáš, Gabriela, David, Magdaléna, Libor, Marek, Lukáš, 2 x Patrik a Antonín.

 

Čtěte dále... >

 

Oslavy v družebním městě Tisovci

Ve dnech 17-19.9.2004 se na pozvání představitelů družebního města Tisovec zúčastnili členové obecní samosprávy vzpomínkových oslav k výročí narození významného slovenského politika, rodáka z Tisovce Dr. Vladimíra Klementise.

 

 Více... >

 

Páter Antonín Dominik slavil devadesátiny

Jako každoročně i letos se naši farníci zúčastnili tradiční pouti v Blatnici pod sv. Antonínem. Tato pouť, která se letos konala již po třistatřiatřicáté, měla pro naše farníky slavnostnější ráz než v předchozích letech...

 

Více informací + fotografie >

 

Setkání s jubilanty 2004

Dne 25.6.2004 uspořádala naše obec "Setkání s jubilanty", kterého se naši senioři zúčastnili v hojném počtu. Při příchodu se všichni zapsali do kroniky a po uvítací řeči pana starosty Mgr. Petra Kolarze přečetly p. Kupcová a p. Bortlíková jména všech, kteří se v letošním roce dožívají 80-ti a více let.

Nejstarším občanem Ludgeřovic je 99 letý pan Alfons Böhm, kterému předal pan starosta krásnou velkou kytici a popřál mu hodně zdraví do dalších let.
 

Vstupte do galerie fotografií >
 

Vítání občánků 2004 I.
V sobotu 27. března letošního roku jsme uvítali v obřadní síni Obecního úřadu Ludgeřovice nové občánky naší obce. Poněvadž se jednalo o 29 dětí , probíhal slavnostní akt vítání na dvakrát a to v 9, 00 hod. a v 10,00 hod. Zasedací síň obecního úřadu se v uvedené hodiny začala naplňovat rodiči s dětmi, ale také blízkými příbuznými, hlavně babičkami, které si nechtěly nechat ujít tento slavnostní okamžik.

Za doprovodu hudby vstoupil průvod rodičů se svými dětmi do obřadní síně, kde se v předních řadách usadily maminky s dětmi, za nimi tatínci a postupně další rodinní příslušníci. Všechny přítomné uvítala pracovnice zdejšího obecního úřadu paní Vlasta Bortlíková a pak následovalo vystoupení dětí ze Základní školy Ludgeřovice pod vedením učitelek paní Newrzellové a Grzichové...

Čtěte dále >

 

Program akcí v roce 2003 u příležitosti 700 let obce Ludgeřovice

V průběhu celého roku 2003 se konalo mnoho akcí, které byly připraveny příležitosti oslav 700 let od založení naší obce. V době založení tvořilo obec velmi pravděpodobně jen několik dřevěných chalup u potoka. Všude kolem byly hluboké lesy. Obyvatelé se živili jako dřevorubci a snad i jako lovci...

 

Čtěte dále...
Více informací k těmto akcím...
 

 Průjezd historických automobilů a motocyklů obcí Ludgeřovice

Dne 5.7.2003 se uskutečnila pod záštitou pojišťovny GENERALI,a.s. na parkovišti u kostela ojedinělá akce – sraz historických vozidel. Z počátku sice přehlídce nádherných motocyklů a automobilů, jejichž rok výroby sahal až k r. 1923, nepřálo počasí, ale...

 

Více informaci a fotografií...

 

Setkání s jubilanty 2003

Setkání jubilantů obce Ludgeřovice se stalo již tradicí. V pátek dne 20.června to bylo již pošesté, co se naši senioři sešli, avšak poprvé v sále Obecního domu. Letošní počet jubilantů byl nejvyšší za celou dobu a činil 143 osob, které se v tomto roce dožívají 80 let a více. Bohužel, ze zdravotních důvodů se však všichni na setkání nedostavili.

 

Další informace a fotografie >

 

Vítání občánků 2003

Dne 17.5.2003 jsme v obřadní síni Obecního úřadu Ludgeřovice přivítali nové občánky do svazku naší obce. Bylo to 19 dětí, z toho 11 chlapců ( Kristian, Tobias, Adam, Mikuláš, Vojtěch, Jakub, Filip, Tomáš, Marek , 2x Daniel) a 8 děvčat ( Natálie, Barbora, Beáta, Klára, 2x Veronika, 2x Eliška).

 

Další informace a fotografie >

 

Den Matek, datum 10.5.2003

Dne 10.5.2003 se konala oslava Dne Matek v Obecním domě v Ludgeřovicích. Program: slavnostní zahájení, vystoupení herců z divadla J. Myrona, vystoupení dětí ze ZŠ Ludgeřovice, módní přehlídka, volná zábava. K tanci a poslechu hrál p. Miroslav Mokroš.

 

Další informace >

 

Májová slavnost - zahájení oslav
Datum: 1.5.2003

Dne 1.5.2003 byly slavnostně zahájeny oslavy 700 let založení obce Ludgeřovice. V 15,00 hod. se vydal slavnostní průvod od kostela sv.Mikuláše do sportovního areálu ZŠ Ludgeřovice. Čelo průvodu tvořili účinkující agentury GRYFF v pestrých historických kostýmech.

Rytíři s prapory za doprovodu bubnů vytvářeli dobovou atmosféru, za nimi mažoretky dodávaly průvodu slavnostní ráz. Dále se průvodu zúčastnili v hojném počtu občané obce v čele se zástupci místní samosprávy.

 

Čtěte dále >

 

Vítání občánků 2002
Stejně jako každým rokem, tak i letos jsme přivítali v naší obřadní síni nové občánky obce Ludgeřovice. Jednalo se o 25 dětí, z toho 2 děti narozené v loňském roce. S dětmi přišli nejen rodiče, ale v některých případech i blízcí příbuzní, kteří chtěli být přítomni slavnostnímu aktu.

Přítomné přivítala zástupce matrikářky paní Vlasta Bortliková, která zdůraznila, že děti jsou tím nejcennějším pokladem jak pro své nejbližší, tak pro celou společnost a pokračovateli našeho života. Slavnostní projev přednesla členka zastupitelstva obce Ludgeřovice a ředitelka Základní školy Ludgeřovice Mgr.Helena Pipreková.

 

Čtěte dále >

 

otevření travnatého hřiště
Datum: 20. - 21. červenec 2002

Dne 20. a 21. července se konalo Slavnostní otevření travnatého fotbalového hřiště. Oslavy navštívili i zástupci naší spřátelené obce Tisovec.
 

K dispozici je i galerie fotografií >

 

Setkání s jubilanty
Datum: 24. 5. 2002

Dne 24. května 2002 se konalo setkání s jubilanty naší obce v Hospůdce U Pudichů na Vrablovci.

 

Galerie fotografií >, Zpravodaj červenec 2002 >

 

Setkání nejstarších občanů obce Ludgeřovice
Datum: 15. 6. 2001

Akce se konala v hospůdce U Pudichů. Účastnili se: Valeska Dudková, Filoména Dihlová, Anastázie Krokrová, Irena Foltová, Marie Hubertová, Bedřich Važík, Evald Náwrath a další.

 

Galerie fotografií >

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice