Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Adventní koncert v kostele

Konal se 7. 12. 2014, pořadatelem byli Nezávislí – občané pro Ludgeřovice a obec Ludgeřovice. Účinkovali pedagogové a studenti Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě a to Komorní orchestr JKO (sbormistryně Daniela Zuková), Smíšený pěvecký sbor JKO, Vojtěch Trubač a Pavel Rybka – varhany, Ondřej Packan a Tomáš Stanček – dirigenti.

Asi 200 přítomných posluchačů přivítali a koncert zahájili farář Mgr. Václav Koloničný a Mgr. Jaromír Javůrek, ten pak uváděl každé hrané dílo průvodním slovem. 

Kostelem pak zněla krásná, výborně provedená, stará hudba F. M. Bartholdyho, G. Holsta, J. S. Bacha a J. Haydna, ta vnášela do vědomí posluchačů zklidnění a navodila hezkou předvánoční pohodu.

Koncert se posluchačům líbil, nešetřili potleskem.

Po koncertu se sešli organizátoři s účinkujícími a sponzory ve školní jídelně na přátelské posezení. Zde zazněla slova např. o tom, že koncerty vážné hudby v našem kostele už řadu let pevně patří k ludgeřovickému kulturnímu dění, poděkování sponzorům, bez nichž by se koncert nedal uskutečnit. Také o tom, jak je důležitá pro studenty Janáčkovy konzervatoře možnost zde vystupovat.

A. Vjačka

Obecní vánoční trhy

Konaly se 29. 11. 2014 v Obecním domě. Nabídka zboží byla opravdu pestrá a bohatá, návštěvníků hodně, mezi nimi i starosta obce Mgr. Daniel Havlík. O předvánoční náladu se už tradičně postarala vystoupení dětí ludgeřovických škol. Ty z Mateřské školy Hlučínská recitovaly, zpívaly i tančily na téma pastelky. Děti ze Základní a mateřské školy Ludgeřovice vystoupily dvakrát, nejdříve žáci základní školy s pásmem na betlémské téma, odpoledne pak děti z mateřské školy z Vrablovce na téma mikulášské. Všechny měly velký úspěch.  Byly to vydařené vánoční trhy.

A. Vjačka

Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu 29. 11. 2014

Obecní vánoční strom byl, stejně jako loni, postaven na „Menšíkové louce“. Letos ho věnoval pan doktor MUDr. Erich Pudich, rostl před budovou jeho ludgeřovického zdravotního střediska. Stejně jako loni, kdy to bylo poprvé, přišlo hodně diváků, dospělých i dětí, celkem snad kolem 400. Akce byla pracovníky obecního úřadu a ludgeřovickými hasiči dobře připravena, byla zde řada stánků s občerstvením, jako je svařené víno, opékané uzeniny, sladkosti atd.  Pro případ zhoršení počasí byly připraveny velké vojenské stany i s lavicemi a stoly. Hrála reprodukovaná hudba. Po sedmnácté hodině začala hrát i dechovka pana Ondruše. V 17.30 krátké proslovy pana starosty Mgr. Daniela Havlíka a pana faráře Mgr. Václava Koloničného, ten obecnímu vánočnímu stromu požehnal a přednesl modlitbu. Na starostův pokyn „budiž světlo“ pak byl strom poprvé rozsvícen. Lidé si pak zde ještě několik hodin užívali předvánoční atmosféru.  Byl to krásný večer, trochu chyběl jen sníh.

A. Vjačka

Z tradičního vítání občánků

Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 20. 9. 2014. Přivítáno mezi občany Ludgeřovic bylo 20 dětí narozených v posledním půlroce. Rodiče jim dali tato jména:

Anna, Adam, Elena, Eliška, Emma, Erik, Filip, Hermína, Jana, Kateřina, Marek, Matyáš, Melanie, Ondřej, Sarah Elis, Tereza, Tomáš, Vít, Vojtěch 2x.

Polovina vítaných dětí už má doma sourozence, některé rodiče vzali sebou. Jedna holčička je z pěti dětí.

Slavnostní proslov měl starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Obřad hudbou doprovázena dvojice učitelů hlučínské hudební školy. S hezkým pásmem povídání a písniček vystoupili žáci druhé třídy základní školy, vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. Jana Grzychová.  Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, převzali dar obce 2000 Kč, keramického slona pro štěstí a pamětní list, maminky kytičku. Kytičky věnovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Na památku se jako rodiny fotografovali.

Byla to pěkná slavnost.

A. Vjačka

Z koncertu XI. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu

Konal se 12. 9. 2014 v našem chrámu sv. Mikuláše.

Účinkoval soubor Schola Gregoriana Pragensis.

Umělecký vedoucí: David Eben.

Členové souboru: Hasan El-Dunia, Ondřej Maňour, Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Tomáš Laitkep, Ondřej Holub.

Program: Duchovní zpěvy české a německé reformace (15. a 16. století).

Záštitu nad koncertem převzal starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Ten spolu s farářem Mgr. Václavem Koloničným koncert zahájili.

Koncert byl úžasný. Členové souboru, oděni do bílých mnišských úborů, nádherně bez přerušování zpívali půldruhé hodiny. Kromě not a ladičky k tomu nic nepotřebovali. Měli do detailů propracovanou působivou choreografii. Velkým zážitkem byl i pohled na dirigování souboru Davidem Ebenem, zejména na práci jeho paží a zejména rukou. Měli u 170 členného publika veliký úspěch, mnohokrát je potleskem vrátili a vynutili si další přídavky.

A. Vjačka

Letní slavnost v areálu hřiště TJ Ludgeřovice

Konala se 21.6.2014 odpoledne a večer, pořádala obec Ludgeřovice, zahájil ji starosta Mgr. Daniel Havlík. Za příjemného letního počasí probíhal bohatý program slavnosti. Hrálo se poslední fotbalové utkání ročníku 2013 – 2014 v IA. třídě mezi mužstvy TJ Ludgeřovice a Kylešovice. Domácí sice vyhráli, v tabulce soutěže však zůstali na předposledním místě a tím pádem sestoupili do IB třídy. Vystupovaly ludgeřovické mažoretky skupiny PADIS vedené slečnou Pavlou Vítkovou. Hrál se dětský fotbal benjamínků TJ. Svůj sport předváděli ludgeřovičtí vzpěrači. Hrála hudební skupina Sekec – Mazec Band. Svůj koncert měla slovenská zpěvačka Kristína. Děti dováděly na atrakcích jako skákací hrad, trampolína, kolotoč. Pochopitelně nechyběla řada stánků s občerstvením. Po setmění všem přítomným rozproudilo krev vystoupení kapely NEO CHESS SUNNY Rock 'n' Roll Band.

Slavnost se vydařila, návštěvníci byli spokojeni.

A. Vjačka

Z velkého hudebního svátku v našem kostele

V pátek 6.6.2014 se v ludgeřovickém chrámu sv. Mikuláše konal koncert 39. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj. Letos to už bylo v nepřetržité řadě podeváté, co se zde koncert tohoto festivalu konal. Záštitu nad koncertem převzal starosta obce Ludgeřovice a náměstek hejtmana MS kraje Mgr. Daniel Havlík. Koncert organizačně a finančně podporovala obec Ludgeřovice. Partnerem koncertu byla Nadace Leoše Janáčka.

Mezi posluchači byla řada významných hostů včetně delegace družebních měst naší obce z Tisovce na Slovensku, z Putnoku v Maďarsku, z Noweho Zmigródu v Polsku a starostů okolních obcí.

Koncert zahájili biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz a ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek.

Hráli:

Kateřina Javůrková, lesní roh

Jan Pospíšil, trombon

Lukáš Hurtík, varhany

Na programu byly skladby autorů:

Johann Christian Kittel, Johann Ludwig Krebs, Enrique Crespo, Antonín Dvořák, Klement Slavický, Petr Eben, Juraj Filas

Repertoár byl široký, od hudby barokní až po tu současnou, všechno to byla krásná hudba. Všichni tři muzikanti byli hodně mladí, všichni laureáti několika mezinárodních interpretačních soutěží. Náročný program zvládli bravůrně. Měli u publika velký úspěch.

Po koncertu se v jídelně ludgeřovické základní školy konalo přátelské setkání umělců s pořadateli a hosty koncertu. Setkání zahájili Mgr. Jaromír Javůrek a Mgr. Daniel Havlík. Poděkovali všem, kteří se na konání koncertu podíleli. Starosta obce vyjádřil odhodlání i nadále Mezinárodní festival Janáčkův máj podporovat a přesvědčení, že festivalové koncerty v Ludgeřovickém kostele se budou konat i v příštích letech.

Setkání mělo příjemnou atmosféru a zejména interpreti, nyní už v civilu, si vychutnali uvolnění po náročném a velmi úspěšném vystoupení.

A. Vjačka

Z tradičního vítání občánků

Konalo se v obřadní síni obecního úřadu 17.5.2014. Přivítáno mezi občany Ludgeřovic bylo 25 dětí narozených v posledním půlroce. Rodiče jim dali tato jména:

Ada, Adam, Adéla, Aneta, Anežka, Emma, Filip, Heinz, Jakub 2x, Jana, Kryštof, Marie, Matyáš, Metoděj, Natálie, Nina, Ondřej, Samuel, Sebastian, Šimon, Terezie, Tristan, Vincent, Vojtěch.

Mezi vítanými byly i dvojčátka Nina a Filip Svobodovi.

Slavnostní proslov měl místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj. Obřad hudbou doprovázena dvojice učitelů hlučínské hudební školy. S hezkým pásmem povídání a písniček vystoupili žáci druhé třídy základní školy, vystoupení s nimi nacvičila paní učitelka Mgr. Lucie Fojtíková. Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, převzali dar obce 2000Kč a pamětní list, maminky kytičku za každé vítané dítě. Na památku se jako rodina fotografovali.

Kytičky maminkám věnovala paní Miluše Václavíková z květinářství v Ludgeřovicích, které tímto děkujeme.

Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Oslava svátku matek v Obecním domě 17.5.2014

Oslava byla určena pro všechny maminky a babičky z naší obce, pořádala Obec Ludgeřovice. S gratulací přišel místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj. Všem v sále hezky zatancovaly děti z mateřské školy na ulici Hlučínská vedené učitelkou paní Hanou Žídkovou.

Následovalo pásmo melodií z oper, operet a muzikálů v podání Moravskoslezského komorního sdružení

Housle: Hana Kuchyňová a Vladimír Liberda

Viola: Zdeněk Jastřemský

Violoncello: Ilona Kučerová

Zpěv: sólisté Národního divadla Moravskoslezského Marianna Pillárová a Peter Svetlík.

Hráli a zpívali krásně, publikum bylo nadšené.

Byla to vydařená oslava.

A. Vjačka

Z tradičního setkání jubilantů

Jako každoročně i letos vedení obce pozvalo všechny občany Ludgeřovic, kteří letos dovrší 80 let nebo jsou starší, do sálu Obecního domu ke slavnostnímu setkání při němž se senioři podepíší do pamětní knihy obce, je pro ně připraven kulturní program, vyslechnou úvodní proslov, společně si připíjí skleničkou vína, každému se dostane osobního blahopřání a malého dárku. Následuje společný oběd a hlavně všichni využívají možnost si pořádně popovídat.

V Ludgeřovicích v současné době žije 220 občanů osmdesátiletých a starších. Na setkání jich letos přišlo 75 a s nimi přibližně 25 doprovázejících. Nejstarším v sále byl pan Bernard Dinter. Je mu 96 let, je nejstarším mužem v obci, s manželkou Lucií už jsou spolu neuvěřitelných 71 let. Na setkání letos bohužel nemohla ze zdravotních důvodů přijít nejstarší občanka obce 103letá paní Anastázie Krokrová. Za vedení obce zde byli starosta Mgr. Daniel Havlík, místostarosta Mgr. Pavel Lokaj a člen obecního zastupitelstva pan Josef Balgar. Těm, kteří to potřebovali zajistila obec přivezení i odvoz.

Před zahájením slavnosti hrála na podiu dechovka pana Ondruše. Na elektronické varhany pak k poslechu hrál pan Ondřej Trčka z Hlučína – Darkoviček. Řadu společenských tanců předvedl taneční pár Eva Plačková Jiří Barč z Klubu sportovního tance Hlučín. Žáci základní školy zahráli dvě humorné scénky, které byly součástí programu velké a úspěšné březnové školní akademie. Slavnostní tabuli připravili, vařili a servírovali pod vedením svých učitelů studenti Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb ze Šilheřovic.

Byla to pěkná a vydařená slavnost.

A. Vjačka

Z obecního plesu

Konal se v prostorách Obecního domu 11.1.2014, podle tradice zahájil ludgeřovickou plesovou sezonu. Byl to pěkný a vydařený bál, sál i vinárna byly zcela vyprodány, hrála dobrá hudba, nechyběla bohatá tombola. Velmi živo bylo i v „pekle“. K výborné atmosféře významně přispěl bohatý program.

Ples zahájil starosta obce Mgr. Daniel Havlík, všem přítomným popřál dobrou zábavu a poděkoval sponzorům. Hned po zahájení uvedl první část doprovodného programu a to vystoupení taneční dvojice Simona Havlíková, Václav Uher, která soutěží v nejvyšší první třídě latinskoamerických tanců v ČR, kde již má za sebou řadu úspěchů a za 14 dnů se účastní mistrovství republiky. Na plese předvedli serii latinskoamerických tanců, moc se líbili.

Hudba začala hrát a sál se rychle zaplnil tanečníky. PO 22. hodině dvakrát vystoupila na Hlučínsku už dobře známá a velmi úspěšná skupina „Bolatičtí bobři“, což jsou pánově středních let z Bolatic v čele se starostou obce a poslancem parlamentu ČR Mgr. Herbertem Paverou. Nejdříve s napodobeninou spartakiádní skladby dorostenek „Poupata“ a pak jako skupina mažoretek. Byla to opravdu veselá vystoupení, Bolatičtí bobři měli velký úspěch.

A. Vjačka

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice