Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Tradiční adventní koncert v chrámu sv. Mikuláše

Konal se 13. prosince 2015. Pořádali Obec Ludgeřovice a Nezávislí – Občané pro Ludgeřovice. Účinkovali studenti a pedagogové Janáčkovy konzervatoře Ostrava a to Žesťové sexteto, Smíšený sbor se sbormistryní Danielou Zukovou, Komorní orchestr s dirigenty Ondřejem Pastrňákem, Tomášem Stančekem a Filipem Urbanem, na varhany hrál Pavel Rybka.

Koncert zahájilo žesťové sexteto JKO, které z kůru zahrálo směs barokních melodií.

Slovem provázel Mgr. Jaromír Javůrek, ředitel mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj, ten mimo jiné připomněl už mnohaletou tradici festivalových a adventních koncertů v našem kostele, výbornou spolupráci s Obcí a „Nezávislými“, skutečnost, že v kostele jsou nejlepší varhany v kraji a také, že pedagogové i studenti JKO si velmi váží možnosti zde účinkovat.

Byly provedeny Cocerto grosso in g (vánoční koncert) – autor Arcangelo Corelli, Concerto pastorale – autor Johann Christoph Pez, české a moravské koledy – autorka Irena Szurmanová.

Na varhany Pavel Rybka zahrál skladbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

Koncert byl nádherný, měl u diváků, byl jich plný kostel, velký úspěch.

Po koncertu se konalo ve školní jídelně přátelské posezení pedagogů JAKO, členů obecního zastupitelstva a sponzorů koncertu. Všechny přivítali starosta obce Mgr. Havlík, místostarostka a reprezentantka „Nezávislých“ Ing. Alena Janošová, promluvil i Mgr. Jaromír Javůrek. Všichni ocenili úroveň koncertu a vyjádřili vůli v tradici adventních koncertů v naší obci pokračovat. Zaměstnankyně školní jídelny nachystaly výborné bohaté pohoštění. Vládla zde příjemná adventní pohoda.

 

A. Vjačka

Slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu na Menšíkové louce

Už třetím rokem pokračuje v naší obci tato nově založená tradice. Letošní strom, krásný pravidelně rostlý smrk, věnoval pan Petr Kučera, Na Návsi 235/98. Rostl na zahradě u jeho domu, která končí na hranici s pozemkem hřiště TJ. Skácení, převezení na Menšíkovou louku, postavení a vyzdobení organizovali pracovníci místních Technických služeb. Kácení 23.11. fotografoval pan Josef Balgar.

Slavnost se konala 28.11.2015 po zakončení vánočních trhů v 17 hodin za příznivého počasí (teplota kolem nuly, klidno, beze srážek). V té době už na místo dorazilo snad 500 účastníků, dospělých i dětí a další přicházeli. Hrála jim reprodukovaná hudba a v řadě stánků bylo nabízeno občerstvení od dobrého svařáku po bramborové placky či opékané klobásy. Všechny přivítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík a vyjádřil radost z velkého počtu přítomných a přesvědčení, že tradice bude podobně pokračovat i v dalších letech. Pan Vojevoda z Vrablovce se svým vnukem pak zahráli na el. klávesy, kytaru a foukací harmoniku několik skladeb od rokenrolu po Purpuru, děti z církevní mateřské školky se svými učitelkami zarecitovaly na téma přicházejících vánoc, pan farář Mgr. Václav Koloničný přednesl modlitbu a všem požehnal, ve tmě pod dosud nerozsvíceným stromem zahráli fanfáry na lesní rohy myslivci, pan starosta vydal pokyn k rozsvícení. Bylo asi 18 hodin a krásně vyzdobený strom se rozzářil. Přítomní pak zde většinou zůstali ještě několik hodin a užívali si hezké předvánoční atmosféry.

Byla to krásná a dobře připravená slavnost. Uznání a poděkování si zaslouží ti, kteří slavnost připravili, tj. zejména zaměstnanci obecního úřadu a Technických služeb a také dobrovolní ludgeřovičtí hasiči.

 

A. Vjačka

Tradiční vítání občánků

Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 17.10.2015. Vítány byly děti narozené během uplynulého roku, byli to Adam, Alex, Alžběta, Amálie, Barbora, Daniela, David, Ellen, Filip, Jakub, Jan, Jiří, Julie, Lukas Eduard, Lucie, Marek, Marie, Michaela, Ondřej, Štěpán, Tomáš, Václav, Veronika, Vojtěch, celkem 24 dětí, z toho 14 chlapečků a 10 děvčátek. Byly mezi nimi dvojčátka Adam a Vojtěch Dvořákovi. Všem zazpívali a recitovali žáci druhé třídy vedené jejich učitelkami Mgr. Marii Schmidtovou a Mgr. Alenou Rajnochovou. Z prostorových důvodů byly děti vítány za sebou ve dvou skupinách, v první vítal starosta obce Mgr. Daniel Havlík, ve druhé místostarostka Ing. Alena Janošová. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za vítané dítě. Pokud přišli i starší sourozenci vítaných dětí, dostali také maličký dárek. Také byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle) učitelky hudební školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Koncert Svatováclavského hudebního festivalu v našem kostele 3.9.2015

V letošním roce to už je XII. ročník tohoto festivalu. V našem kostele účinkovali:

Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou. Na varhany hrál Martin Jakubíček.

Na programu byly skladby Antona Brucknera (1824 – 1896) a Johanna Sebastiána Bacha (1685 – 1750).

Český filharmonický sbor, založený v roce 1990, patří k nejužší světové špičce, pravidelně hostuje na všech prestižních evropských festivalech. Jeho zakladatelem, sbormistrem a ředitelem je Petr Fiala (1943).

Martin Jakubíček (1965) je vyhledávanou osobností současné hudební scény. Například koncertuje na cembalo, varhany, kladívkový klavír, je uměleckým vedoucím renomovaných komorních seskupení, doprovází pěvecké sbory, pravidelně koncertuje v celé řadě evropských zemí, spolupracuje s rozhlasem a televizí, atd.

Záštitu nad koncertem převzal starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Návštěvníků přišlo hodně, koncert měl velký úspěch, přinesl krásný hudební zážitek.

A. Vjačka

Letní kino na hřišti

Už tradičně v srpnu organizuje ludgeřovický Klub turistů na hřišti TJ po setmění promítání zajímavého filmu. Letos to bylo 21.8. Promítal se známý film Obecná škola z dílny otce a syna Svěrákových. Počasí bylo pěkné, diváků přiměřeně. Nechyběla možnost zajímavého občerstvení.

A. Vjačka

Letní slavnost obce Ludgeřovice

Konala se 20.6.2015 odpoledne a večer v areálu hřiště TJ Ludgeřovice. Počasí zejména v první polovině slavnosti nepřálo, bylo několik přeháněk, avšak průběh příliš nezkazilo i díky postavenému velkému stanu se stoly a lavicemi. Vystoupily mažoretky ze skupiny PADIS, také děti se základní školy. Své umění předvedli vzpěrači a vyznavači bojových umění. Ludgeřovičtí dobrovolní hasiči předváděli vybavení svých zásahových automobilů, utkání fotbalových benjamínků. Pro děti byly připraveny kolotoče, skákací hrad, malování na obličej, Klauni z Balónkova, jízda na koni. Byla zde řada prodejních stánků s občerstvením a typickým sortimentem zboží, také např. kolo štěstí. Své vystoupení měla hudební skupina Nebe. Večer se konala diskotéka diskžokeje Filipa Taláčka. Návštěvníci přicházeli po celé odpoledne, večer se jich na slavnosti bavilo už několik set. Byla to hezká, vydařená slavnost.

A. Vjačka

Setkání seniorů v Obecním domě 5.6.2015

V naší obci je už patnáctiletou tradicí, že starosta obce počátkem léta zve na setkání do sálu Obecního domu občany ve věku 80 a více let včetně těch, kteří budou mít osmdesáté narozeniny ještě do konce tohoto roku. V současnosti je v Ludgeřovicích takových občanů 212. Obdobně jako v minulých letech pozvání z nich přijala a na setkání přišla jedna třetina. Přišli buď sami, nebo s doprovodem člena rodiny. Ty, kteří to potřebovali, přivezlo obecní auto. Před vchodem do Obecního domu je vítala dechovka pana Ondruše. Zapsali se do pamětní knihy obce a posadili se k protřenému stolu ve vyzdobeném společenském sále. K poslechu hrála hudba pana Štuska. Děti z mateřské školky na Vrablovci vedené učitelkou Bc. Pavlou Olšákovou všechny v sále potěšily půvabným vystoupením. Starosta Mgr. Daniel Havlík všechny v krátkém proslovu přivítal, vyjádřil radost ze setkání a pozvedl číši vína k přípitku se všemi v sále. Starosta spolu s členkou obecního zastupitelstva MUDr. Taťánou Kačmářovou pak každému senioru v pořadí od nejmladších po nejstarší popřáli dobré zdraví a předali drobné dárky. Nejstarší přítomnou seniorkou byla dvaadevadesátiletá paní Hilda Perutková. Následovala večeře. Po jídle vystoupily s veselými scénkami známé Bolatické babky. Pak se u stolů povídalo, vzpomínalo. Domů všichni odcházeli spokojení.

Jídlo a pití dodala hotelová škola Šilheřovice, obsluhovali studenti této školy. O přípravu a hladký průběh akce se dobře postaraly pracovnice obecního úřadu Vlasta Bortlíková a Lenka Jurečková spolu s učitelkou základní školy Mgr. Vladimírou Liškovou.  Byla to pěkné vydařené setkání.

A. Vjačka

 

Koncert 40. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj v chrámu sv. Mikuláše

Konal se 31. května 2015 a byl to v nepřetržité řadě už desátý koncert tohoto významného festivalu v našem kostele. Záštitu nad koncertem převzal starosta Mgr. Daniel Havlík. Mezi posluchači byli i biskup Ostravsko – opavské diecéze Mons. František Václav Lobkovicz, O. Praem a delegace družebního města naší obce ze slovenského Tisovce v čele s primátorem Ing. Peterem Mináčem.

Všechny přítomné, a bylo jich jako v Ludgeřovicích vždy při festivalovém koncertu plný kostel, přivítal ředitel festivalu Mgr. Jaromír Javůrek.

Účinkovali významní varhaníci Jaroslav Tůma – úvodní slovo a Petr Čech – varhany.

Koncert přímým přenosem vysílala celostátní rozhlasová stanice Vltava.

Jaroslav Tůma, účinkoval v našem kostele jako varhaník při významných koncertech už několikrát, pak v úvodním slově stručně popsal historii našeho kostela a zejména jejich výborných varhan.

Pak se už rozezněly varhany. Petr Čech přednesl skladbu Fantasie na motivy symfonické básně „Vyšehrad“ Bedřicha Smetany skladatele Josefa Klučky a pak skladbu Fantasie a fuga na chorál „Ad nos, ad salutarem undam“ skladatele Ference Liszta. V obou případech to byla velká díla romantické hudby, Petr Čech s nimi rozezněl varhany naplno, měl u posluchačů velký úspěch, byl to pro ně nádherný duchovní zážitek. Vytleskali si přídavek.

Stejně jako v předchozích devíti letech to byl i letos v Ludgeřovicích krásný koncert Janáčkova máje.

A. Vjačka

Tradiční noc kostelů

Letos se konala 29. května. Ludgeřovická římskokatolická farnost se jí s naším krásným chrámem sv. Mikuláše účastnila už počtvrté. Opět byl připraven bohatý a zajímavý program, který od večera až téměř do půlnoci přilákal stovky návštěvníků z celého kraje.

A. Vjačka

Koncert žáků základních uměleckých škol v našem kostele

Konal se 21.5.2015. Vystupovali žáci ZUŠ Petřkovice a Bystřice pod Hostýnem. V celkem dvanácti vystoupeních zahráli a zazpívali řadu krásných skladem duchovní hudby. Koncert ukončil vystoupením spojených pěveckých souborů obou škol.

Byl to zdařilý koncert, žáci jej zvládli výborně. Početné publikum bylo velmi spokojené.

A. Vjačka

Den matek v Obecním domě 16.5.2015

U příležitosti Svátku matek pořádala Obec Ludgeřovice. Na programu bylo vystoupení dětí z mateřské školy v ulici Hlučínská a operetní melodie v podání herců opavského divadla. Diváků byl plný sál. Na začátku všechny pozdravil a všem maminkám k svátku gratuloval starosta obce Mgr. Daniel Havlík. Děti pak předvedly pěkné veselé cvičení v rytmu hudby. Pak nastoupili herci – sólisté Slezského divadla v Opavě Karel Smolka, Zdeňka Mervová, Ivo Melkus. Na el. varhany je doprovázel kapelník divadla. Zahráli a zazpívali celou řadu známých operetních árií, Karel Smolka pak také veselé průvodní povídání. Osvědčený program měl u diváků úspěch, všichni byli spokojeni. Byla to hezká oslava Svátku matek.

A. Vjačka

Velikonoční koncert v kostele

Konal se 10.5.2015. Na programu byly klasické i moderní duchovní skladby. V první polovině koncertu hrála a zpívala Schola farnosti Ludgeřovice (14 zpěváků a zpěvaček), řídila sbormistryně Anička Lokajová. Ve druhé polovině zpíval celý Chrámový sbor Ludgeřovice, řídila Eva Pražáková. Téměř 80 minut zněla kostelem krásná hudba. Více než 100 spokojených posluchačů účinkujícím aplaudovalo.

A. Vjačka

Tradiční vítání občánků

Konalo se v obřadní místnosti obecního úřadu 18.4.2015. Vítány byly děti narozené během uplynulého roku, byli to Alexandr, Anežka, Anna, Daniel, David 2x, Evelína, Filip, Gabriela, Hugo, Isabela, Jiří, Julie, Karolína, Marek, Martin, Mathias, Monika, Nela, Pavel, Sebastián, Šimon, Tereza, Tomáš, Valentýna, Viktorie, Vojtěch, celkem 27 dětí, z toho 15 chlapečků a 12 děvčátek. Všem zazpívali, zahráli a recitovali žáci druhé třídy vedené paní učitelkou Mgr. Kateřinou Dočárovou. Slavnostní promluvu měl místostarosta obce Mgr. Pavel Lokaj. Přítomní rodiče se podepsali do pamětní knihy, převzali gratulace a dar obce 2000 Kč za vítané dítě. Také byly pořízeny fotografie na památku. Celou slavnost doprovázeli hudbou (klávesy, housle) učitelé hudební školy z Hlučína. Květinovou výzdobu a kytičky pro maminky darovalo květinářství paní Miluše Václavíkové. Byla to krásná slavnost.

A. Vjačka

Z obecního plesu

Byl to už v pořadí 13. obecní ples v sále Obecního domu. 10. ledna zahajoval letošní plesovou sezonu. Jako ve všech předchozích letech byl o něj velký zájem, zcela vyprodána byla všechna místa v sále i v přilehlé vinárně. Podpořilo jej více než 50 sponzorů, díky tomu byla i tombola opravdu bohatá. K tanci hrála skupina TNT (Ta naše tlupa) z Příbora.

Starosta obce Mgr. Daniel Havlík všechny v sále přivítal, poděkoval sponzorům, popřál dobrou zábavu a ohlásil první bod doprovodného programu plesu - předtančení. Mistrovský taneční pár mezinárodní třídy M Simona Havlíková (rodačka z Ludgeřovic) a Václav Uher úžasným způsobem předvedli sérii latinskoamerických tanců. Tento pár u nás vystupuje pravidelně a je obdivuhodné, jak rok od roku své taneční mistrovství zdokonalují. Měli zaslouženě velký úspěch. Pak už hudba začala hrát k tanci, parket se rychle zcela zaplnil nedočkavými tanečníky a tanečnicemi.

V průběhu večera pak dvakrát také s velkým úspěchem vystoupila skupina Šehereza z Ostravy. Poprvé děvčata předvedla pásmo břišních tanců pocházejících z Arábie, podruhé pak tančily ve stylu a rytmech jihoamerických karnevalů. Skupina Šehereza vystupuje už deset let, je v předváděných disciplínách mistrem republiky a vicemistrem světa. Výkon na parketu tomu odpovídal, moc se přítomným líbil. Restaurace u stolů nabízela bohatý sortiment nápojů, připravena byla i chutná večeře, v sále panovala ta správná plesová atmosféra, dámy byly krásné a elegantní, pánové pozorní.

Byl to moc pěkný bál. Prostě vše bylo tak, jak má na dobrém plese být.

A. Vjačka

 

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice