Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Noc kostelů v ludgeřovickém chrámu svatého Mikuláše 24. května 2013

Letos se slavnosti noci kostelů, která se už několik let šíří po Evropě, podruhé zúčastnila se svým kostelem i ludgeřovická římskokatolická farnost.  V Ostravsko –opavské diecézi se jí zúčastnilo celkem 131 kostelů a zaštítili ji biskup diecéze Mons. František Václav Lobkowicz a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

V našem kostele se během akce od 17 hodin až téměř do půlnoci  vystřídalo několik set návštěvníků, kteří si mohli odnést  „poutnický pas“ k Noci kostelů v MS kraji a fotografie interiéru ludgeřovického chrámu, mohli se účastnit mše svaté, být posluchači několika koncertů, prohlédnout si všechna zákoutí kostela včetně sakristie, hřbitovní kaple, dovědět se o historii, stavbě, vybavení a výmalbě kostela mnoho zajímavého, sáhnout si na varhany, na mešní roucha, na přístroj na výrobu hostií apod.  Vystaveno bylo i krásné vyřezávané dřevěné ohrazení kněžiště, které patřilo k dřívější liturgické úpravě před rokem 1985 a od té doby je uloženo ve věži kostela.  Pro děti bylo připraveno zajímavé povídání o křesťanství a o kostele. Děti si i zasoutěžily. Zpívaly a hrály místní Schola, vokální soubor CANTINUM NOVUM z Hlučína a soubor PŘYVOZACI z Ostravy - Přívozu. Na varhany koncertoval místní varhaník Aleš Tománek. Ten také byl výborným průvodcem komentované prohlídky kostela, která se za velkého zájmu návštěvníků během večera konala dvakrát a v jejím průběhu se do výkladu živě zapojily  i historické osoby (zahráli je organizátoři akce) jako stavitel kostela Holuscha, první ludgeřovický farář Bitta, baron Rothschild s manželkou.  Výbornou průvodkyní a režisérkou celé akce byla paní Tereza Sládečková. Jako poslední před ukončením noci kostelů s velkým úspěchem vystoupil soubor PŘYVOZACI s koncertem o velikonočním příběhu Ježíše Krista, doprovázený hranými scénami

Byla to krásná kulturní akce. Uznání a poděkování patří všem, kdo se na přípravě a provedení podíleli.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice