Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 

Galerie fotografií

Klub důchodců Vrablovec vznikl před dvaceti lety

Toto dvacetileté jubileum jeho členové oslavili 16. 12. 2014 ve Společenském domě. Pozvali si i hosty, z Hlučína starostu Mgr. Pavla Paschka a koordinátorku Komunitního plánování Ing. Terezu Kubinovou, z Ludgeřovic starostu Mgr. Daniela Havlíka a místostarostu Mgr. Pavla Lokaje. V úvodním proslovu předsedkyně klubu paní Eva Vojevodová řekla:

„Klub důchodců Vrablovec byl založen 1. 12. 1994 paní Markétou Jurčkovou, která obětavě vedla klub 15 let. Na 1. schůzku přišlo tehdy 37 důchodců. Všichni si její práce velice vážíme.

11. 8. 2010 převzal klub p. Herbert Tkaczik, který ho vedl také obětavě do 31. 12. 2012. Od roku 2013 vede klub Eva Vojevodová.

V současné době má náš klub 63 členů, 1/3 dochází z Rovnin. 1/3 našich členů je ve věku mezi 60 – 70 léty, 1/3 mezi 70 – 80 léty a 1/3 je nad 80 let. U starších členů je aktivita slabší, čemuž se nemůžeme divit, přicházejí zdravotní problémy, nemoci. Přesto činnost našeho klubu je velmi aktivní a pestrá. Naše hlavní akce se pravidelně každým rokem opakují. Jsou to: Tříkrálové v klubu, výroční členská schůze, maškarní rej v klubu s tombolou, oslava Dne matek s vystoupením dětí z Mateřské školy Vrablovec, pořádání letní slavnosti, oslava hlučínského a ludgeřovického krmáše, sv. Mikuláš v klubu s balíčkem pro každého člena, zajímavé přednášky, oslava závěru roku, ročně pořádáme 1 – 2 zájezdy.

Na jaře a na podzim uspořádáme přátelský večírek i pro okolní kluby, kam zveme KD Bobrovníky, Bolatice, Hlučín, Hošťálkovice, Ludgeřovice, Petřkovice, Mariánské hory, Poruba, Radvanice, Krásné Pole, Přívoz, Vřesina u Poruby, Šilheřovice a další známé. V letošním roce byla účast přes 200 seniorů na každém z večírků. Senioři jsou nadšení a dokonce se ptali, proč tyto akce nepořádáme každý měsíc.

Také pravidelně navštěvujeme akce okolních klubů v počtu 10 – 20 našich členů. Spolupráce s ostatními kluby je velice dobrá.

Naši harmonikáři se zpěváky každým rokem vystupují v domově sv. Mikuláše a to od roku 2003, již 9. rokem také na akci Kluby klubům.

Informujeme veřejnost o našich akcích, máme stránky na internetu, kde jsou i fotky z akcí, publikujeme o nás v Ludgeřovickém zpravodaji, vedeme naši kroniku. S malým dárečkem navštěvujeme naše dlouhodobě nemocné členy.

Každoročně pravidelně zveme na naše významné akce starosty z Hlučína a z Ludgeřovic. Rádi mezi nás přicházejí, nás to velice těší a zavazuje nás, abychom ještě lépe pracovali.“

Po proslovu předsedkyně členové klubu upřímně poděkovali dřívější předsedkyni Markétě Jurčkové a současné Evě Vojevodové za obětavou práci pro klub. Dobrou práci klubu a pak ve svých proslovech ocenili hosté.

Program pokračoval výbornou večeří, vystoupením dua Mirek Vojevoda , Ondra Trčka a vystoupením Vrabloveckých harmonikářů se zpěváky.

Přítomní si také prohlédli dobře vedenou kroniku klubu, hodně se vzpomínalo. Nechyběla vzájemná přání k vánocům a k novému roku.

Byla to hezká a důstojná oslava dvacetiletého jubilea Klubu důchodců Vrablovec.

A. Vjačka

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2021

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz

Charitní domov sv. Mikuláše

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice