Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Zelená informační linka
pro naše občany

800 10 10 87
ZDARMA

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky

Nabídka práce

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Historie obce

První písemná zmínka o vsi je uvedena v zachovalé listině, sepsané dne 28.1.1303 na hradě Landeku. Je psána latinsky a kromě jiných svědků je ztvrzena i „Balderamem, rychtářem z Rudgersdorfu“. Tímto je dokumentována existence vsi „Rudgersdorf“ (Ludgeřovice). Po celá staletí ležela ves uprostřed hlubokých hvozdů, její obyvatelé se živili prací v lese a jeho postupným klučením na zemědělskou půdu. V 19. století začali obyvatelé docházet za prací do rozrůstajících se černouhelných dolů a hutí v Ostravě. Dodnes tam za prací dojíždí většina dospělých obyvatel. Obec značně utrpěla za třicetileté války a také za druhé světové války, v níž padlo na frontách nebo bylo při bojích zabito 250 obyvatel, zejména mladých mužů.

Do 18. století patřila obec k České koruně resp. k Rakousku. Po prohrané Rakousko – Pruské válce patřila spolu s celým územím Hlučínska k Prusku, později Německu, a to až do 4.2.1920, kdy se toto uzemí stalo součástí Československé republiky. Mnichovským diktátem bylo Hlučínsko od 2.10.1938 znovu přičleněno k Německé říši. Po druhé světové válce se Hlučínsko opět stalo součástí Československé republiky, nyní České republiky. O nesmírné pracovitosti obyvatel svědčí to, že v letech 1945 až 1990 bylo v obci postaveno nebo rekonstruováno více než 800 rodinných domků. Dne 12.4.1995 byl předsedou poslanecké sněmovny obci udělen znak a prapor obce. Ve znaku obce je stříbrná hlavice biskupské berly v červeném poli.

 

Význační občané obce ve dvacátém a jednadvacátém století:
p. Mons. Josef Martin Nathan, biskup (1867 – 1946)
p. PhDr. ThDr. Eduard Kroker, nar. 1913, působil v Římě, Pekingu, Šanghaji, Curychu, na pařížské Sorboně, New Yorku, Kolumbii, Nagoji aj.
p. Alois Bitta – první farář a zakladatel farnosti, působil v letech 1903 – 1939
p. ThDr. Vojtěch Folta – druhý farář, působil v letech 1939 –1964
p. Oswald Muris – geograf a kartograf (1884-1964) - Vydal např. Hansa Weltatlas 1958, 1960, Der Globus im Wandel der Zeiten, 1961 v Columbus Verl., Weltatlas der Deutschen Hausbuecherei, 1956, Welt-Bildatlas, 1955 (zdroj: Kongresová knihovna USA)
p. Leonhard Pospiech (nar. 1892) - autor knihy "Deutsch - südwest afrikafront ohne funkspruch"
P. Antonín Dominik – čtvrtý farář, působil v letech 1980 – 1994
p. Jindřich Smolka – 30 let působil jako první pozounista státní opery v Ostravě
p. Jana Schlossarková – dlouholetá zdravotní sestra v obci, nyní známá spisovatelka Hlučínska
p. Eva Bulatová - spisovatelka, vlastním jménem Tvrdá
Prof. MUDr. Anton Pelikán, DrSc - lékař - chirurg

Do podvědomí občanů obce se také výrazně zapsal p. Alois Hořínek, prostý, naprosto nemajetný přírodní člověk, který každého zaujal svou poctivostí, bezelstností a pracovitostí.

Archiv:
Historie poštovního úřadu v Ludgeřovicích
Kolářství Johan Kania - dílna
Historická fotografie - Hasiči

Katastr obce je ideálním terénem pro procházky, rekreační běhání či ježdění na kole. Je zde možné sbírat lesní plody a rybařit. Za prohlídku určitě stojí chrám sv. Mikuláše. Občerstvit se lze v místních restauracích.

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Město TISOVEC
Slovenská republika

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice