Fotografie v záhlaví stránky - pohled na Ludgeřovice, vlevo je znak a název obce
Nabídka - sloupec vlevo, první část, Naše menu

  Aktuality
  O naší obci
  Pohled do historie
  Kronika obce
  100 let kostela
  Úřad
  Úřední deska
  Poskytnuté informace
  Vyhlášky
  Zastupitelstvo

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

Usnesení ze zasedání
zastupitelstva

  Usnesení Rady obce

- období 2014 - 2018

- období 2018 - 2022

  Kulturní akce
  Školy
  Ostatní informace
  Splašková kanalizace

Splašková kanalizace Vrablovec

  Územní plán obce

Projekty spolufinancované EU, MMR ČR a MSK

Mobilní rozhlas - informace a registrace do systému.

Nabídka - sloupec vlevo, druhá část, Galerie

  Galerie fotografií
  Mapa obce
  3D model

Nabídka - sloupec vlevo, třetí část, Volby

  Volby r. 2020

  Volby r. 2019

  Volby r. 2018

  Volby r. 2017

  Volby r. 2016

  Volby r. 2014

  Volby r. 2013

  Volba prezidenta (2013)
  Volby r. 2012
  Volby r. 2010
  Volby r. 2009
  Volby r. 2008
  Volby r. 2006
  Volby r. 2004
  Volby r. 2002
  Evropská unie

Obecní úřad
Tel.: 59 50 52 578
urad@ludgerovice.cz
ostatní kontakty >

Obecní knihovna
Tel.: 55 38 76 017
knihovna@ludgerovice.cz
ON-LINE katalog

Čekpoint - Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Dlouhodobá předpověď počasí

       Databáze firem Evropské databanky   

Nabídka práce

DeTest - spotřebitelská poradna

 

Nabídka nemovitostí v obci Ludgeřovice

 

 

 Seznamte se s naší obcí
Římskokatolický chrám sv. Mikuláše

Nasvětlení kostela sv. Mikuláše
V průběhu měsíce srpna a září 2004 provedla společnost PEN-COM rekonstrukci osvětlení kostela sv. Mikuláše v obci Ludgeřovice, který je národní kulturní památkou. Obyvatelé Ludgeřovic jsou na svůj kostel patřičně hrdí, a proto zastupitelstvo obce podniklo nelehké kroky k uskutečnění této náročné akce. Celá rekonstrukce osvětlení byla složitá nejen zajištěním finančních prostředků, ale také zpracováním projektové dokumentace.

Se zajištěním financí významně pomohla dotace krajského úřadu a se zpracováním projektové dokumentace pomohla společnost Illumino Olomouc, která má dlouholeté zkušenosti s nasvětlováním historických objektů jak u nás tak i v zahraničí.

Celý projekt vycházel ze studie, která byla už v minulosti zpracována VŠB Ostrava. Záměrem bylo, aby celý objekt kostela vyniknul po stránce architektonické, aby se stal noční dominantou širokého okolí a v neposlední řadě byl i energeticky nenáročný. Při návrhu svítidel byly využity velmi dobré zkušenosti se svítidly italské firmy Guzzini.

Systém osvětlení je tvořen třemi okruhy.
První je okruh zemního osvětlení, který je tvořen soustavou zemních reflektorů rozmístěných po obvodu kostela s příkonem 945 W. Druhý okruh tvoří reflektory umístěné na stávajících sloupech s příkonem 5 600 W a třetí okruh je svítidlo umístěné v malé věžičce s příkonem 250 W. Celý systém je napájen z veřejného osvětlení a je tímto také spínán. Svítidlo ve věžičce je spínáno dálkově při sepnutí veřejného osvětlení. Při montáži byly zároveň demontovány původní halogenové reflektory a vzdušné vedení.

Srovnání s příkonem původního nevyhovujícího osvětlení je následující.
Původní příkon činil 7,5 kW a osvětloval velmi nedokonale a provizorně pouze část kostela. Navíc halogenové osvětlení není vhodné pro nasvětlování historických objektů, protože oslňuje okolí a je nepřirozené. Nový systém použitý k nasvětlení kostela využívá nové technologie světelných zdrojů, které jsou podstatně hospodárnější a umožňují sladit barvy světelného toku přesně podle typu objektu, který je nasvětlován.

Co se týká spotřeby elektrické energie, jak je uvedeno výše, je celkový příkon nového osvětlení 6,395 kW.Tento příkon je možno přirovnat k jednomu průtokovému ohřívači a dvěma varným konvicím, které jsou dnes téměř v každé domácnosti. Z tohoto srovnání je vidět, že nové osvětlení je úspornější při daleko větším počtu svítidel a výsledný vizuální efekt je nesrovnatelný.

Ludgeřovický kostel dostal opravdu důstojné osvětlení a jistě bude ještě větší pýchou všech obyvatel obce a blízkého okolí. Stane se tak jistě majákem v moři nočního okolí, aby každý pouhým pohledem našel obec Ludgeřovice a jedinečnou historickou památku, jakou kostel sv. Mikuláše bezesporu je.

Přáli bychom si, aby kostel sv. Mikuláše nebyl jediný, který propaguje svoji obec, ale aby se i další historické památky dočkaly podobného zviditelnění a byly na očích všem, kteří navštěvují naši republiku a aby viděli, že si umíme vážit historie a ctíme památku našich předků. Jistě by na nás byli hrdí.

Na závěr děkujeme představitelům obce Ludgeřovice, kteří nám dali důvěru při plnění tohoto úkolu a věříme, že jsme je nezklamali. Je dnes málo zakázek, které se dělají, jak se říká srdíčkem a pro naši společnost toto byla a je srdeční záležitost.

Za společnost PEN-COM
Petr Návrat
Ředitel společnosti

Nabídka - sloupec vpravo, první část, odkaz Hledání

Nabídka - sloupec vpravo, druhá část, Informace

Zpravodaj
Články z tisku
Váš názor

Informace fin. úseku
Formuláře fin. úseku
Formuláře stav. úřadu
Žádost o vyjádření
k existenci sítí


Veřejné zakázky
Czech POINT
Majetková přiznání
Sčítání lidu 2011

Nabídka - sloupec vpravo, třetí část, Odkazy

Místní Agenda 21

Technické služby Ludgeřovice

Klub důchodců Vrablovec
Sdružení obrany
spotřebitelů

TV Hlučínsko
eSeznam.cz
Prajzské noviny
Komunitní plánování Hlučínska
Ludgeřovický miniexpres

Charitní domov sv. Mikuláše

Uliční výbor Vrablovec

ZO Českého zahrádkářského svazu Ludgeřovice


Sekce pro zastupitele
a radní obce

- období 2018 - 2022

Nabídka - sloupec vpravo, čtvrtá část, Partnerské obce

Znak města Tisovec

Město TISOVEC
Slovenská republika
Znak města Putnok

Město PUTNOK
Maďarská republika
(video prezentace)

Znak obce Nowy Zmigród

Obec NOWY ZMIGRÓD
Polská republika

----

Smlouva o spolupráci mezi partnerskými městy a obcemi

----

Aktuality okolních obcí

Fotografie pod nabídkami v pravém sloupci - ludgeřovický kostel

Obecní úřad Ludgeřovice
Markvartovická 52/48
747 14  Ludgeřovice
Tel.: +420 59 50 52 578
Fax: +420 59 50 52 278
E-mail: urad@ludgerovice.cz
ID dat. schránky: n9bb3cx
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladna: pondělí a středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, čtvrtek 8.00 - 12.00

IČO: 00300390, DIČ: CZ00300390

Bankovní spojení: 3425 821/0100

                          107-577 633 0237/0100 (pro platby stočného)

 
Obec Ludgeřovice - Všechna práva vyhrazena - použití obsahu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem obce Ludgeřovice